Viţa cea adevărată

0
270

eu-sunt-vita-cea-adevarata_dc799230f9ab891. Eu sunt butucul viţei cel adevărat, şi Tatăl Meu este lucrătorul.

2. Toată viţa care nu aduce roadă întru Mine o scoate pe ea, şi toată care aduce roadă o curăţa pe ea, ca mai multă roadă să aducă.

3. Acum voi curaț sunteți pentru cuvântul care am grăit vouă.

4. Rămâneți întru Mine și Eu întru voi. Precum  vița nu poate să aducă roadă din sine singură, de nu va rămânea în butuc, așa nici voi, de nu veți rămânea întru Mine.

5. Eu sunt butucul viței, voi vițele, , cela ce rămâne întru Mine și Eu întru el, acesta aduce roadă multă, că fără de Mine nu puteți face nimic (bun).

……………………………………………………………………………

17. Acestea vă poruncesc vouă, ca să vă iubiți unul pe altul.

18. De vă urăște pe voi lumea, știțI că pe Mine mai înainte decât pe voi m-a urât.

19. De ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său, iar că din lume nu sunteţi, ci Eu v-am ales pe voi din lume, pentru aceasta (vă) urăşte pe voi lumea.

20. Aduceti-vă aminte de cuvântul care am grăit vouă; nu este sluga mai mare decât domnul său. De m-au gonit pe Mine şi pe voi vă vor goni; de au păzit cuvântul Meu, şi al vostru vor păzi.

21. Ci acestea toate vor face vouă pentru numele Meu, căci nu-l ştiu pe Cela ce M-a trimis pe Mine.

22. De n-aş fi venit şi n-aş fi grăit lor, păcat n-ar avea, iar acum răspuns n-au pentru păcatul lor.

23. Cela ce Mă urăşte pe Mine, şi pe Tatăl Meu (îl) urăşte.

24. De n-aş fi făcut lucruri întru ei, care nimeni altul n-a făcut, păcat n-ar avea; iar acum au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.

25. Și ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor: m-au urât în zadar.

26. Iar când va veni Mângâitorul pe care Eu voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru Mine.

27. Încă şi voi mărturisiţi, că din început cu Mine sunteţi. (loan 15; 1-5; 17-27)

După învăţătura Sfintelor Evanghelii şi proorociile marilor Prooroci ai poporului evreu, Domnul nostru Iisus Hristos S-a născut în Vitleemul Iudeei într-un Staul în zilele lui Irod împăratul.

Că aşa s-a proorocit prin Miheea proorocul:

2.  Şi tu Vitleime, casa Eufratului; mic eşti a fi întru miile Iudei, că dintru tine va ieşi mie (Hristos), ca să fie povăţuitor lui Israel, şi ieşirile Lui (obârşia Lui e) din început, din zilele veacului.

3. Pentru aceasta da-i-va pe ei până la vremea când născătoarea va naşte, şi rămăşiţele frăţior lor se vor întoarce la fiii lui Israel.

4. Şi va sta şi va vedea, şi va paşte turma Sa cu tărie Domnul, şi întru slava numelui Domnului Dumnezeului Său vor fi, pentru că acum se vor mări până la marginile pământului (Miheia 5,1-4)

Iar Ia Matei scrie: „Şi tu Vitleeme, pământul ludei, nicidecum nu eşti mai mic între domnii Iudei ca dintru tine va ieşi Povăţuitor, care va paşte pe norodul meu Israel( Matei 2,6)

Da,  Mântuitorul S-a născut într-un staul devite, însă staulul adevărat nu e porticul sprinten și ușor, pe care I l-au zidit pictorii creștini Fiului David, parcă rușinați că Dumnezeul lor stătuse culcat în sărăcie și murdărie. Așa cum nu este nici ieslea de ipsos pe care închipuirea cofetărească a iconarilor a născocit-o în vremurile noastre: curată și drăgălașă, trandafirie, cu jgheabul lustruit șI înzorzonat, cu măgărușul în extaz și boul  solemn, cu îngerii de pe acoperii de pe acoperiş ţinând ghirlande fluturânde, cu păpuşile regilor în mantii şi ciobani cu glugă, îngenunchiaţi de cele două părţi ale şopronului. Acesta poate fi visul candidaţilor la călugărie, luxul parohilor, jucăria copiilor, dar nu e, nu e Staulul în care S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos.

Un Staul, un Staul aidoma, e casa vitelor, închisoarea vitelor care muncesc pentru om. Străvechiul, sărmanul Staul din ţinuturile sărace din ţara lui Iisus, nu e balconul cu stâlpi şi capiteluri, nici grajdul ştiinţific al bogaţilor de astăzi sau coliba elegantă ce se arată prin bisericile catolice în ajunul Crăciunului. Staulul nu e alcătuit decât din patru ziduri netencuite, cu bolovani murdari pe jos, cu acoperiş de bârne şi de lespezi. Adevăratul Staul e întunecos, murdar, cu miros greu, curat nu este în el decât jgheabul în care împătureşte gospodarul fân şi nutreţ.

Acesta e adevăratul Staul în care a fost născut Iisus. Locul cel mai murdar de pe lume fost-a cea dintâi încăpere a singurului neîntinat dintre cel născut de femeie.

Hristos, Domnul, în istorie martori și mărturisiri, tipărită la Mănăstirea ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Petru Vodă, în zilele părintelui nostru Iustin Pârvu

Jurnal Spiritual

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here