Vindecă-ţi mai întâi sufletul

0
254
Vindecă-ţi mai întâi sufletul
Vindecă-ţi mai întâi sufletul

Vindecă-ţi mai întâi sufletul

Frate, aruncă o privire spre lumea ta interioară şi în­cearcă să vezi ce cere Dumnezeu de la tine prin boala de care a îngăduit să suferi. Cercetează-ţi cu sinceritate viaţa ta de până acum.

Şi dacă vezi că ai greşit cu ceva şi su­fletul tău s-a întinat, cheamă-l imediat pe părintele du­hovnic şi spovedeşte-te cu sinceritate absolută. Şi ia hotă­rârea de a deveni mai bun decât ai fost până acum.

Să încetezi a mai nedreptăţi pe cineva. Să fii cinstit. Să ai iu­bire şi bunătate faţă de ceilalţi. Să trăieşti cu credinţă în Dumnezeu şi iubire pentru Biserică. Să fii rob al lui Hristos şi nu al obiceiurilor tale păcătoase.

Vindecă-ţi mai întâi sufletul

Această îndatorire a fiecărui om este recomandată şi învăţată desigur de Sfânta Scriptură.

În capitolul 38 al cărţii lui Isus Sirah, Dumnezeu ne spune că dacă ne îm­bolnăvim, trebuie să Îl rugăm pe Domnul imediat să ne vindece, după ce în prealabil ne-am lepădat de păcat şi ne-am curăţat inima de orice întinăciune şi orice faptă vinovată. Atunci Dumnezeu îi va lumina şi pe doctori, ca să ne dea tratamentul potrivit.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017

Jurnal Spiritual