Trupul este al Domnului

0
124

17 mai: Sfântul Apostol Andronic şi soţia sa, Iunia
Fapte 12, 12-17; In 8, 42-52

Andronic şi Iunia sunt pomeniţi în Epistola către Romani (16, 7): „Spuneţi închi­năciune lui Andronic şi luniei, rudelor mele şi soţilor mei în robie, care sunt vestiţi între Apostoli, care şi mai înainte de mine au fost întru Hristos”.

Trupul este al Domnului

Iar trupul nu curviei, ci Domnului; şi Domnul trupului (I Cor. 6, 13).

Astăzi interesul pentru trup este din ce în ce mai mare. Jogging, aerobic, înnot, culturism. Americanii gâfâie şi asudă ca să fie în formă. Cluburile sportive şi de să­nătate fac mereu reclamă calităţilor exerciţiilor fizice. Se pune mare accent pe re­gimul alimentar, alimente sănătoase, vitamine suficiente şi supravegherea greutăţii corporale. Se cheltuiesc milioane de dolari şi de ore spre a încerca să se păstreze trupul sănătos.

Dar, cu toate acestea, rareori înainte s-au făcut mai multe pentru degradarea tru­pului. Nu-mi aduc aminte să fi existat vreodată mai multă pornografie decât astăzi: în magazinele pentru „adulţi”, în filme, la televiziune, în best-selleruri şi în reviste trupul omenesc este îngrozitor de degradat.

Statisticile despre SIDA şi boli veneri­ce au crescut mai mult ca niciodată. Consumul alcoolului, ţigărilor şi drogurilor a atins cote maxime. Aceiaşi oameni care se înscriu în cluburile de sănătate şi ţin re­gim de crudităţi se risipesc în alte moduri, degradând chiar trupul pe care încercau să-l păstreze sănătos.

Deci pe de-o parte trupul este preamărit, pe de altă parte este exploatat, manipu­lat şi pus în joc; nu este respectat şi folosit cum se cuvine.

Una din pricinile acestei situaţii este faptul că am pierdut din vedere pe Dumnezeu. Sfântul Pavel ne spune că „trupul nu este al curviei, ci al Domnului”. Trupul a fost zidit pentru Dumnezeu, nu pentru curvie. La Botez se face semnul crucii pe toa­te mădularele trupului, închinându-le slujirii lui Hristos. Pavel spune în Romani 12, 1: ,,Rogu-vă dar, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să puneţi înainte trupurile voastre jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, cea cuvântătoare slujba voastră’’ Lui Dumnezeu trebuie să-I slujim nu numai cu mintea şi inima, ci cu întreaga Persoană care include şi trupul. Trupul este al Domnului. Ba chiar lucrează mai bine când e în slujba Lui. El începe să cedeze atunci când e folosit spre a sluji curviei, desfrânării, poftei şi plăcerii.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris