Totul e bine

0
207

11 iunie: Sfinţii Apostoli Vartolomeu şi Varnava
Fapte 11, 19-30; Lc. 10, 16-21

Vartolomeu, numit şi Natanail, s-a născut în Cana Galileii. Varnava era un levit din Cipru, însoţitorul lui Pavel. A suferit mucenicia în ţara de baştină, iar trupul său a fost descoperit în anul 488.

Totul e bine

„Moartea nu este nimic… Am trecut doar în camera de alături. Orice am fost unul pentru celălalt, rămânem şi în continuare. Spune-mi pe numele cu care mă che­mai de obicei, vorbeşte-mi la fel de firesc ca întotdeauna. Râzi cum râdeam întot­deauna la glumele de care ne bucuram împreună. Joacă-te, zâmbeşte, gândeşte-te la mine, roagă-te pentru mine.

Rosteşte-mi numele în casă ca de obicei. Rosteşte-l fă­ră efort. Viaţa înseamnă tot ce a însemnat mereu. Este aceeaşi ca întotdeauna; exis­tă o continuitate neîntreruptă. De ce să ies din mintea ta dacă nu mă mai vezi în faţa ochilor?

Eu te aştept o bucată de vreme, undeva foarte aproape, imediat după colţ. Totul e bine. Nu a trecut nimic, nimic nu s-a pierdut. Doar o clipă şi totul va fi la fel ca înainte – numai că mult mai bine, într-o fericire nesfârşită; toţi vom fi una împre­ună cu Hristos.” – S. Russell

Condacul Apostolului Varnava

Slujitor prea adevărat al Domnului ai fost, şi din Apostolii cei şaptezeci te-ai arătat întâi şi ai luminat împreună cu Pavel propovăduirea ta, tuturor vestind pe Hristos Mân­uitorul. Pentru aceasta cu cântări dumnezeiască pomenirea ta, Varnavo, săvârşim.

Alt Condac al Apostolului Vartolomeu

Arătatu-te-ai mare Soare lumii cu strălucirile învăţăturii şi ale înfricoşatelor minuni, la lumină povăţuind pe cei ce te cinstesc pe tine, Vartolomee, al Domnului Apostole.

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris