Din meditațiile lui Tolstoi: Tiparul n-a contribuit la binele oamenilor

0
166

Tiparul1907 – Tiparul

Se spune, şi spun şi eu, că tiparul n-a contribuit la binele oamenilor. Puţin spus. Nimic din ce a sporit posibilitatea interacţiunii oamenilor: căile ferate, telegraful, telefoanele, vapoarele, tunurile, toate dispozitivele militare, explozibi­lele şi tot ce se numeşte „cultură”, nimic nu a contribuit la binele oamenilor, ci dimpotrivă.

Nici nu putea fi altfel pentru oameni, care în majoritate trăiesc o viaţă lipsită de religie, o viaţă imorală. Dacă majoritatea e imorală, atunci mijloacele de influenţă vor contribui, evident, numai la răspândirea imoralităţii.

Mijloacele de influenţă ale cul­turii pot fi binefăcătoare numai când majoritatea, fie ea şi simplă, e religioasă şi morală.

E de dorit ca relaţia din­tre morală şi cultură să fie aşa încât cultura să evolueze simultan şi puţin în urma moralei. Când cultura o ia înain­te, aşa cum se întâmplă în zilele noastre, e o mare nenoro­cire.

Poate să fie o nenorocire temporară, şi cred că aşa şi e. Ar trebui ca urmarea înălţării culturii deasupra mora­lei să producă suferinţe temporare.

Rămânerea în urmă a moralei va aduce cu sine suferinţe, care vor avea ca efect blocarea culturii, mişcarea moralei se va accelera, iar echi­librul normal va fi restabilit. (12 octombrie)

Din Lev Tolstoi, „despre Dumnezeu şi om” din jurnalul ultimilor ani, Editura Humanitas