Ținta vieții creștine

0
120
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

tintaTot ca ţintă a vieţii creştine este şi viaţa de veci. Domnul Hristos a fost întrebat de un învăţător de lege şi de un tânăr – fiecare I-a pus întrebarea separat, în alte împrejurări, şi răspunsul pe care L-a dat Domnul Hristos îl aflăm cuprins în Sfânta Evanghelie. Tânărul cel bogat care a vrut să ştie ce trebuie să facă ca să ajungă să aibă viaţa de veci a primit răspuns de la Domnul Hristos: „De vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile” (Matei 19, 17). Iar învăţătorul de lege care L-a întrebat: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci ?” a primit răspuns printr-o întrebare pe care i-a pus-o Domnul Hristos când i-a zis: „În lege ce este scris, cum citeşti?” şi el a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată puterea ta, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Şi Domnul Hristos i-a zis: „Fă aceasta şi vei fi viu” (Luca 10, 25-28).

Mai departe am putea înţelege ca ţintă a vieţii creştine şi desăvârşirea creştină, mai ales că Domnul nostru Iisus Hristos a spus: „Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârşit este” (Matei 5, 48). De fapt desăvârşirea creştină înseamnă deplinătatea, înseamnă perfecţiunea, perfecţiunea religios-morală creştină, deplinătatea. Această noţiune în general este cuprinsă într-o înşirare şi anume: mântuire, desăvârşire şi îndumnezeire. În cazul acesta desăvârşirea şi îndumnezeirea sunt o ţintă a vieţii creştine.

În sfârşit mai putem privi ca ţintă a vieţii creştine şi preamărirea lui Dumnezeu, după cuvântul spus de îngeri, cântat de îngeri la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, când s-au spus cuvintele: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14) şi după cuvântul spus de Domnul nostru Iisus Hristos în faţa sfintei Sale pătimiri când a zis către Dumnezeu: „Eu Te-am preamărit pe Tine pe pământ, lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac l-am făcut” (Ioan 17, 4) şi având în vedere şi faptul că Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni scria: „Ori de mâncaţi ori de beţi ori altceva de faceţi, toate spre mărirea lui Dumnezeu să le faceţi” (I Corinteni 10, 31). Şi în sfârşit, aducându-ne aminte şi de cuvântul Sf. Apostol Petru care scria în Epistola sa Sobornicească: „Dacă vorbeşte cineva să vorbească ca din cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujeşte cineva să slujească ca din puterea lui Dumnezeu, pentru ca întru toate Dumnezeu să se preamărească” (I Petru 4, 11), având în vedere lucrurile acestea putem considera ca ţintă a vieţii creştine şi preamărirea lui Dumnezeu.

Prin urmare ţinta vieţii creştine poate fi împărăţia cerurilor, poate fi viaţa de veci, poate fi preamărirea lui Dumnezeu, poate fi desăvârşirea şi îndumnezeirea. Toate acestea le putem avea în vedere ca ţintă a vieţii creştine. La acestea însă nu se poate ajunge – spune clar Sfântul Moise Arapul – decât prin împlinirea scopului care este curăţirea inimii. Ştiind lucrul acesta, grija noastră cea dintâi trebuie să fie aceea de a ne curăţi sufletul, de a ne curăţi inima. Şi fiind vorba de curăţirea sufletului, fiind vorba de curăţia inimii, întrebarea cea mai firească este: ce anume întinează sufletul omului, fiinţa omenească? Şi la întrebarea aceasta găsim în Sfânta Evanghelie un răspuns în două variante. Şi anume un răspuns mai complet în Sfânta Evanghelie de la Marcu în al 7-lea capitol şi unul mai rezumativ în Sfânta Evanghelie de la Matei în capitolul 15.

„Prescuri pentru cuminecături” – Arhim. Teofil Părăian

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here