Ținta rugăciunii

0
303

rugăciuniEfectele liniștitoare ale unei rugăciuni – Care este adevărata țintă a rugăciunii – Țelul unei rugăciuni este să fii cu Dumnezeu, să intri în comuniune cu El tot timpul, nu numai câteva clipe din zi

Ținta unei rugăciuni

„Tâlcuind rugăciunea ca lucrare a prezenței lui Dumnezeu, Părintele Florovski scria: <Adevărata țintă a rugăciunii este aceea de a intra în vorbă cu Dumnezeu. Și aceasta nu se mărginește la anumite ceasuri ale zilei. Creștinul trebuie să se simtă în chip personal în prezența lui Dumnezeu. Țelul rugăciunii este tocmai acela de a fi totdeauna cu Dumnezeu.>
<Ceea ce trebuie este necontenita râvnă față de Dumnezeu – o însuflețire ce este de față atunci când vorbești, citești, priveghezi sau cercetezi ceva.> – Teofan Zăvorâtul

Descriind rugăciunea de la Muntele Athos, Basil Pennington scrie: <Călugărul stă înaintea lui Dumnezeu într-o stare de adâncă cinstire, cu Doxa (Slavă) și Kyrie (Doamne) necontenit pe buzele sale.>
Lucrarea zilnică a prezenței înseamnă a purta mereu o convorbire lăuntrică cu Dumnezeu, ridicând în timpul treburilor zilnice scurte rugăciuni de închinare și laudă lui Dumnezeu, supuse șoapte de dragoste caldă către Cel ce este în lăuntru, mai aproape de noi decât aerul pe care îl respirăm. Este o viață de negrăit, plină de slavă, o viață lăuntrică de strălucire ce poate fi a noastră, oricât de nevrednici am fi, prin darul rugăciunii.

Există o poveste despre preotul paroh din Ars. El a fost văzut intrând în biserică în fiecare zi. Fiind întrebat ce făcea în biserică, a răspuns că nu se roagă. <Păi, dacă nu vă rugați, l-au întrebat, ce anume faceți în biserică în fiecare zi?> El a răspuns: <Stau pur și simplu în fața altarului, mă uit la Iisus pe cruce. El Se uită la mine și suntem fericiți să fim așa împreună.> Nu făcea decât să stea înaintea lui Hristos. Era felul său de a lucra prezența lui Dumnezeu în fiece zi: doi prieteni ce stau împreună, bucurându-se de a fi laolaltă, fără să simtă nevoia de a spune ceva.

Troparul Înainte-Mergătorului Ioan

Ca o dumnezeiască comoară ascunsă în pământ, Hristos a descoperit Capul tău nouă, Prorocule și Înainte-Mergătorule. Deci toți adunându-ne întru aflarea lui, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pe Mântuitorul lăudăm, Cel ce ne mântuiește pe noi din stricăciune cu rugăciunile tale.
25 mai – A treia Aflare a Cinstitului Cap al Mergătorului Înainte și Botezătorului Ioan II Cor. 4, 6-15; Mt. 11, 2-15
A treia Aflare a avut loc în 823, când Capul Înainte-Mergătorului a fost mutat la Constantinopol.”
Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului, 1 – Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, editura Sophia, 2009

Te invit să citești și Întotdeauna există și o altă cale.

A consemnat Mihaela Mușetescu