Testamentul şi moştenirea

0
185

Un om a primit însărcinarea să studieze testamentele şi actele de moştenire dintr-un oraş. Munca îi părea plictisitoare. Iată însă că într-o zi a dat peste numele lui într-un testament, prin care i se lăsa ca moştenire o mare avere. Din acel moment plictiseala îi pieri şi citea cu plăcere şi atentie totul.

Şi noi, creştinii ortodocşi, suntem moştenitorii celei mai mari împărăţii – Împărăţia cerurilor. O avere mai mare ca aceasta nici că există. Iar Testamentul nostru este Sfânta Scriptură. S-o citim tot timpul şi cu plăcere şi să nu neglijăm nici una din condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a intra în stăpânirea moştenirii făgăduite – Împărăţia cerurilor, fericirea şi viaţa veşnică.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’, Editura Icona, Arad, 2016