Teorii privind violența (I)

0
743
stop-violenta-teoriiExistă  o sursă teoretică foarte variată în ceea ce privește fenomenul violenței, aceste teorii își propun să identifice principalele cauze ale agresivității și actelor de violență.

În cărțile de specialitate sunt menționate trei tipuri de teorii ce doresc explicarea conduitei agresive: teoriile biologice bazate pe noțiunea de instinct, teoriile sociologice bazate pe noțiunea de frustrare și teoriile psihologice.

Prin prisma teoriilor se propune identificarea și explicarea cauzelor principale ale violenței, deși acestea au diferite demersuri și moduri de abordare: unele încearcă să explice agresivitatea, iar altele violența; unele explică violența în mediul familial, iar altele pun accent pe violența societală, unele teorii explică violeța masculină, iar altele violența indiferent de gen; unele încearcă să explice comportamentul agresorului, iar altele conduitele specifice victimei.

Teoriile biologice

Din punctul de vedere al teoriilor biologice, agresivitatea și actele de violență reprezintă o caracteristică  pentru toate ființele vii, inclusive pentru natura umană.

Teoria etologică dezvoltată de K. Lorenz susține faptul că “agresivitatea răspunde nevoilor de supraviețuire, indivizii mai agresivi sporindu-și șansele de supraviețuire”.

Această teorie se concentrează asupra comportamentului agresiv din punct de vedere instinctual și susține faptul că selecția naturală îi favorizează pe cei care se dovedesc mai agresivi și violenți, acestia reușind să-și procure resursele necesare vieții mult mai ușor.

Teoria sociobiologiei  pune accent pe transmiterea genetică a genelor ce desemnează comportamentul agresiv și violent, de la o generație la alta și se  axează precum susținătorii teoriei etologice, asupra valențelor adaptative ale agresivității.

Dezvoltarea și modernizarea în ultimele decenii a tehnicilor de cercetare din domeniul geneticii au condus la formularea teoriei aberațiilor cromozomiale, ce susține faptul că anomaliile cromozomiale reprezintă cauze genetice ale comportamentului agresiv.

De exemplu cei care suferă de labilitate psihică și comportament violent au sindromul dublu Y- concecința fenotipică a trisomiei XYY.

Teoria neurobiologică are în vedere analiza structurilor anatomice și a sistemelor ce sunt implicate în producerea comportamentului agresiv și violent.

În urma stimulării prelungite sau anumite disfuncții ale unor formațiuni nervoase: lobul temporal, diencefalul, sistemul limfatic, se poate genera comportamentul agresiv.

În cazul psihopațiilor s-a demonstrat existența unor disfuncții specifice lobului frontal și care explică nivelul mai ridicat de agresivitate și violență.

Teoria neurobiologică se axează și pe un al doilea aspect ce se referă la particularitățile funcționării sistemului nervos punând accent pe mecanismul de polarizare-repolarizare, funcționarea neurotransmițătorilor, jocul excitației și inhibiției etc.

Prin aceste procese neurofiziologice, organismul își asigură adaptarea pe plan intern și extern, în acest sens agresivitatea reprezintă un mod extrem de adaptare, care stă la baza stărilor emoționale negative, de furie și de ură.

Al treilea aspect surprins de teoria neurobiologică îl reprezintă implicarea glandelor endocrine de agresivitate, un rol important jucându-l testosteronul în manifestările agresive ale omului. Sunt acceptate influențele asupra comporatamentului ce îl determină să devină violent, influențe de natură neurale, hormonale- conform cărora bărbații sunt mai agresivi decât femeile datorită diferențelor hormonale sau biochimice.

Cercetătorii susțin că nivelul mai ridicat al violenței sexului masculine are o puternică determinare biologic deoarece:

Această diferență între sexe este foarte asemănătoare la oameni și la primatele superioare;

Ea este universal, în sensul că ea este prezentă la toate culturile;

Tratat de asistență socială”,George Neamțu

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here