Este religia o cârjă?

0
132

Teodor cel Sfinţit - Este religia o cârjă?

16 mai: Cuviosul Părintele nostru Teodor cel Sfinţit, ucenicul Cuviosului Pahomie
Fapte 11, 19-30; In 4, 5-42

Teodor a trăit în veacul al cincilea. A fost ucenic şi tovarăş al lui Pahomie şi a fost părtaş vieţii sale de nevoinţă.

Este religia o cârjă?

Un creştin american călătorea prin Rusia. O rusoaică l-a întrebat: „Eşti un om credincios?” Americanul a răspuns că este. Ea a continuat: „Eşti credincios fiindcă eşti slab. Cauţi la Dumnezeu mângâiere. Vrei să te ţină cineva de mână?” Şi a întins mâna spre american ca să-i arate ce vrea să spună. Americanul i-a spus: „Mă tem că greşeşti. Nu caut mângâiere la Dumnezeu, ci putere. Nu vreau ca Dumnezeu să mă ţină de mână; vreau să-mi întărească braţul ca să pot da o mână de ajutor altora. Nu vreau să-mi şteargă lacrimile; vreau să-mi dea o batistă cu care să pot şterge lacri­mile altora”.

Când Pavel se sprijinea pe Hristos în slăbiciunea lui, nu o facea ca să afle mân­gâiere, ci ca să fie în stare să meargă la ceilalţi cu vestea cea bună a puterii lui Dum­nezeu oferită ajutor în slăbiciunea noastră.

Într-o zi, un student i-a spus agresiv capelanului facultăţii: „Domnule, religia es­te o cârjă!” Capelanul a răspuns: „Fireşte că este. Dar cine nu şchioapătă? Tu nu ai o cârjă a ta?”

Cineva l-a întrebat pe Francisc din Assisi cum de putea face atâtea. El a răspuns: „Poate fiindcă Domnul S-a uitat din cer şi a zis: «Unde să-l găsesc pe cel mai slab şi mai mărunt om de pe pământ? Apoi m-a văzut pe mine şi a zis: «L-am găsit. 0 să lucrez prin el, iar el nu o să se mândrească. O să vadă că nu fac decât să Mă folosesc de el din pricina neînsemnătăţii lui»”.

Troparul Cuviosului Teodor cel Sfinţit

Locuitor pustiului, şi înger în trup, şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumne­zeu purtătorule Părintele nostru Teodore; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce a dat ţie putere. Slavă Celui ce au încununat pe tine. Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris