Tainele vieţii viitoare: Și păcătoşii s-au arătat celor de pe pământ

0
247

Nu numai sfinţii, dar chiar şi păcătoşii s-au arătat celor de pe pământ spre a-i lumina şi a-i întări în credinţa vieţii viitoare.

Toate articolele pe aceeași subiect

Iată unul dintre exemple:

Sfântul Grigorie Dialogul istoriseşte următoarele, despre arătarea unui păcătos din iad:

„Un preot avea obiceiul de a face băi într-o grădină. Într-o zi, intrând acolo, după obicei, să-şi facă baia, găseşte pe un necunoscut care se oferi să-l ajute să se dezbrace. Într-adevăr, necunoscutul scoase preotului ciubotele din picioare şi-l ajută să se dezbrace. La ieşirea din baie, necunoscutul dădu preotului o pânză spre a-şi şterge picioarele şi-l ajută să se îmbrace, servindu-l cu cea mai mare dragoste. Aceasta se repetă în câteva rânduri.

Preotul, dorind a mulţumi necunoscutului, luă într-o zi două prescuri şi se duse în grădină. Necunoscutul îl ajută şi de astă dată cu acelaşi zel, ca şi mai înainte; însă când preotul, după îmbrăcare, în loc de binecuvântare vrând să-i dea prescurile spre mulţumire, necunoscutul începu a plânge, zicând: «Părinte, pentru ce-mi dai aceste pâini? Aceste sunt  prescuri sfinţite şi eu nu le pot mânca. Eu, pe cum mă vezi, am fost odinioară stăpânul acestui loc, dar acum sunt osândit pentru păcatele mele. Dacă doreşti să faci ceva pentru mine, închină aceste prescuri Domnului Celui Atotputernic, în numele meu, şi te roagă să-mi ierte păcatele. Şi să ştii că dacă vei fi ascultat, atunci nu mă vei mai găsi aici, când vei mai veni să-ţi faci baia».

Zicând aceste cuvinte, necunoscutul se făcu nevăzut; iar preotul petrecu toată săptămâna în lacrimi şi rugăciuni, aducând în fiecare zi jertfă lui Dumnezeu. Reîntorcându-se în grădină, n-a mai găsit pe necunoscut”.

Tainele vieţii viitoare / S.A. Arhanghelov; pref., ed. îngrij. ieromonah Porfirie Bercea; trad.: Climent I. Bontea(1899) – Bacău: Bunavestire, 2007