Tainele vieţii viitoare: Preotul încătușat din cealalaltă lume

0
168

Nu numai sfinţii, dar chiar şi păcătoşii s-au arătat celor de pe pământ spre a-i lumina şi a-i întări în credinţa vieţii viitoare.

Toate articolele pe aceeași subiect

Într-o parohie, murind preotul titular, locul lui a fost ocupat de un altul. Noul venit, în locul celui mort, peste câteva zile încetă şi el din viaţă. În locul aceluia, veni altul; însă şi acesta muri peste câteva zile. Astfel, parohia, în cel mai scurt timp, a pierdut trei preoţi de-a rândul. Aceste două evenimente au speriat pe candidaţii la preoţie; din această cauză parohia a rămas multă vreme vacantă. Administraţia duhovnicească a trimis din oficiu pe un preot la această parohie.

Noul preot, intrând pentru prima oară în biserică şi de acolo în altar, vede, într-o parte a prestolului, un preot necunoscut, îmbrăcat în veşminte şi având mâinile şi picioarele încătuşate cu lanţuri grele de fier. Noul preot nu şi-a pierdut prezenţa de spirit; el a început obişnuita slujbă cu proscomidia; iar după citirea ceasului al 3-lea şi al 6-lea, a săvârşit toată Dumnezeiasca Liturghie, fără a se sinchisi cât de puţin de prezenţa persoanei enigmatice care, după terminarea slujbei, s-a făcut nevăzută. Acum a înţeles noul păstor că preotul pe care-l văzuse încătuşat în lanţuri e locuitor din cealalaltă lume. Nu înţelegea, însă, cauza apariţiei lui, dar curând i s-a lămurit şi aceasta.

Preotul ferecat în tot timpul slujbei nu a vorbit nici un cuvânt, ci, din când în când, ridica numai mâinile încătuşate şi le îndrepta într-o direcţie, arătând spre duşumele. Acelaşi lucru s-a petrecut şi la slujba următoare, în timpul căreia preotul, la intrarea în altar, şi-a aruncat ochii spre locul care arăta fantoma.

Uitându-se cu atenţie în acea parte, el a observat că jos, lângă perete, era un săculeţ vechi, pe care, ridicându-l, l-a dezlegat la gură şi a găsit în el o mulţime de pomelnice, de care se obişnuieşte a se da preotului la proscomidie spre a se ruga pentru odihna sufletelor celor trecuţi în veşnicie şi pentru sănătatea şi mântuirea celor vii. Acum înţelese preotul că aceste pomelnice trebuie să fi fost date în timpul vieţii încătuşatului confrate, care fusese parohul acelei biserici şi, probabil, că nu le citise la nici o Liturghie. De aceea, în timpul slujbei, a început a pomeni, la proscomidie, numele tuturor viilor şi a morţilor scrişi în pomelnicele găsite în sac; şi când le-a terminat de citit, deodată căzu cu sunet, jos la pământ, grelele fiare de pe mâinile încătuşatului prizonier din cealaltă lume, care, rămânând liber, se apropie de preotul liturghisitor şi, fără a zice nimic, îi facu o metanie până la pământ. După aceea îndată a dispărut, atât el, cât şi fiarele. De aici înainte, fiinţa de dincolo, nu s-a mai arătat în timpul slujbelor dumnezeieşti.

Acestea toate, şi multe alte cazuri, în care s-au arătat sufletele oamenilor morţi, confirmă încă mai mult adevărul existenţei vieţii viitoare revelat de Cuvântul lui Dumnezeu şi bazat pe raţionamentul teologic al minţii sănătoase.

Tainele vieţii viitoare / S.A. Arhanghelov; pref., ed. îngrij. ieromonah Porfirie Bercea; trad.: Climent I. Bontea(1899) – Bacău: Bunavestire, 2007