Tainele vieţii viitoare: Nimeni nu poate fi sigur că nu va muri subit

0
211

the_holly_bible

Sfântul loan Gură de Aur zice: „Dacă vezi că dreptul are un sfârşit rău, nu cădea cu duhul, căci nenorocirile îi pregătesc o coroană strălucitoare. Dumnezeu pedepseşte pe unii pe pământ, pentru a-i uşura sau a-i izbăvi cu totul de chinurile veşnice.

Toate articolele pe aceeași subiect

Când vezi că unii au murit înecaţi în apă, alţii asfixiaţi, alţii acoperiţi de o casă dărâmată etc., pe când altora, mai răi şi mai păcătoşi, nu li se întâmplă nimic, nu te revolta şi nu zice: «De ce aceştia, fiind la fel de păcătoşi, n-au suferit deopotrivă?».

Dumnezeu îngăduie ca unul să fie ucis şi, prin aceasta, uşurându-l sau iertându-l cu totul de păcatele sale şi de muncile veşnice, pentru ca nu cumva, continuând să trăiască în fărădelegi, să fie mai aspru osândit. Iar pe altul nu-l  supune unei astfel de morţi, pentru ca, văzând chinurile celui dintâi, să se ruşineze de faptele sale şi să se îndrepte. Dacă însă cei încercaţi nu se îndreaptă, nu e vinovat Dumnezeu, ci neglijenţa, indiferenţa lor”.

Se pare că în acest scop a învoit Dumnezeu moartea subită a galileienilor ucişi de Pilat şi a celor striviţi de turnul din Siloam, despre care zice Mântuitorul: „Au vi se pare că galileienii aceştia au fost mai păcătoşi decât toţi galileienii, fiindcă au pătimit acestea? Nu, ci zic vouă: că de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri aşa. Sau cei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, vi se pare că aceştia au fost mai păcătoşi decât toţi oamenii care locuiau în Ierusalim? Nu, ci zic vouă: că de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri aşa” (Luca 13, 1-5).

Nimeni din noi nu poate fi sigur că nu va muri subit. De aceea, ca moartea să nu ne găsească nepregătiţi şi să nu ne apuce cutremurul la vederea ei, să ne pregătim de mai înainte pentru întâmpinarea ei.

Tainele vieţii viitoare / S.A. Arhanghelov; pref., ed. îngrij. ieromonah Porfirie Bercea; trad.: Climent I. Bontea(1899) – Bacău: Bunavestire, 2007