Taina împărtăşaniei

0
662
Taina împărtăşanieiViaţa creştinului ortodox începe cu taina botezului, dar se prelungeşte prin taina împărtăşaniei; fără ea, spiritul credinciosului poate muri.

Hristos spunea: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiul Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Trupul şi sângele lui Hristos, în taina împărtăşaniei – apar sub forma pâinii şi vinului – bucate simple şi nobile. Sfântul Ioan de Kronştadt spunea:” Dacă Dumnezeu este Pâinea adevărată, noi trebuie să dorim această pâine nu numai odată pe an, dar în fiecare lună, fiecare săptămână, fiecare zi”.

Adepţii lui Hristos, când se adunau împreună, se împărtăşeau. Refuzul dea se împărtăşi era ca un semn al necredinţei., nepăsării şi lipsei de iubire faţă de Dumnezeu. Împărtăşania se efectua ca la Cina cea de Taină. Atunci Hristos a frânt pâinea a împărţit-o apostolilor şi a spus: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu”, apoi le-a dat paharul cu vin şi a zis: „Beţi toţi din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, întru iertarea păcatelor. Până în zilele noastre aceste cuvinte sună în biserici de fiecare dată când se săvârşeşte taina împărtăşaniei – pâinea şi vinul se transformă în Trupul şi Sângele lui Hristos, iar creştinii, mâncând din aceste bucate divine, se reunesc cu Hristos şi, împreună, întruchipează Trupul Lui pământesc.

Ordinea săvârşirii Tainei Împărtăşaniei

 Taina Împărtăşaniei este baza slujbei principale – Sfânta Liturghie – şi este constituită de trei părţi: proscomidia, liturghia catehumenilor şi liturghia credincioşilor. Proscomidia este săvârşită de către preot în altar, credincioşii nu văd actul respectiv. El pregăteşte într-un mod special pâinea şi vinul. Se utilizează vase speciale, cele mai importante sunt: Potirul şi discosul – în vechime creştinii se foloseau numai de ele. În timpul liturghiei credincioşilor, preotul aduce pâinea şi vinul de pe proscomediar şi le le pune pe Sfânta Masă. Această etapă misterioasă a slujbei se numeşte canon euharistic. Liturghia catehumenilor, este o pregătire pentru el.

În vechime, în timpul canonului euharistic, puteau fi prezenţi în biserică, numai cei botezaţi, credincioşi. Liturghia credincioşilor începe după cuvintele diaconului: „Câţi sunteţi chemaţi ieşiţi…”. Se deschid uşile împărăteşti şi corul cântă. Pe uşa dinspre miazănoapte a altarului iese diaconul cu discul cu Agneţul pe cap şi preotul cu potiru cu vin, îl pomenesc pe patriarh şi pe toţi creştinii ortodocşi, intră în altar prin uşile împărăteşti, care se deschid după ei şi pun Sfintele Daruri pe Sfânta Masă. Această acţiune se numeşte Vohodul Mare, deoarece în chipul Agneţului în altar intră Iisus Hristos.

Chipul Împăratului se referă la Hristos, apărut pe disc în formă de Agneţi.

Diaconul l-a dus pe cap, aşa cum ostaşii români îl cinsteau pe noul imperator ridicându-l pe scuturi. Heruvicul spunea că cei prezenţi la biserică, asemenea îngerilor, cu cinste evlavie îl întâmpină pe Împăratul Hristos care păşeşte nevăzut pentru a se jertfi în numele oamenilor şi pentru a-şi oferi Trupul şi Sângele drept hrană credincioşilor. Vodol Mare, care întrerupe Heruvicul, simbolizează calea lui Iisus Hristos spre suferinţe şi intrarea lui în Ierusalim. Credincioşii s-au împăcat cu Dumnezeu şi sunt gata să-i mulţumească pentru iubirea Lui, această laudă fiind sacrificiul, lor.

Vine momentul marii minuni, când biserica aduce jertfă, din partea tuturor credincioşilor, pâinea şi vinul.

Duhul Sfânt coboară din ceruri şi le transformă în Trupul şi Sângele lui Hristos. Conform credinţei Ortodoxe, în acest timp altarul se umple cu îngeri. În cinstea măreţului fapt sună clopoţelul din altar. Preotul în altar frânge ţi împarte Pâinea în bucăţi apoi le uneşte cu Vinul. Preoţii se împărtăşesc în altar. Corul cântă în biserică, iar citeţul citeşte rugăciuni înaintea împărtăşaniei.

Cei ce se pregătesc pentru sfânta cuminecătură se apropie de amvon, acolo preotul va împărtăşi credincioşii. Se apropie momentul culminant al tainei – prin împărtăşania Trupul şi Sângele lui Hristos credincioşii se reunesc cu Hristos, asemenea pâinii, care se coace din mai multe boabe de grâu. Se deschid uşile împărăteşti, ceea ce semnifică deschiderea raclei, unde a fost depus Trupul Mântuitorului şi Învierea lui Hristos. Conform doctrinei ortodoxe, Mântuitorul Înviat se Înfăţişează credincioşilor sub forma sfintelor Daruri. Corul lui proslăveşte, preotul citeşte vechea rugăciune, pentru împărtăşanie, după care, cei care s-au pregătit pentru împărtăşanie se apropie, pe rând, de Potir.

Corul cântă încontinuu:

„Trupul lui Hristos primiţi şi din izvor cel fără de moarte gustaţi”. Aceste cuvinte exprimă esenţa tainei şi sunt cântate în timpul Liturghiei de la Paşti, dar în Tradiţia Bisericii Ortodoxe Române ele se cântă în fiecare zi, în timpul împărtăşaniei. După împărtăşanie preotul duce Potirul Sfânt în altar. Taina se încheie într-un mod surprinzător: în potir se pun bucăţi de pâine rămase de la proscomidie, simbolizând pe cei pentru care în timpul liturghiei s-au scris pomelnice pentru pomenire. Cei pomeniţi şi cei ce s-au pomenit, conform credinţei ortodoxe, se reunesc cu Hristos. Corul cântă, iar preotul de ce Potirul în altar. Jertfa Iubirii Divine s-a săvârşit, dar în ceruri ea se săvârşeşte permanent, fiind reflectată în fiecare Sfânta Liturghie.

  “Biserica Ortodoxă “, Svetlana Rudzievskaia 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here