Acasă Etichete Trufaş

Etichetă: trufaş

Dorește-ți dobândirea binelui

Din starea celui ce s-a hotărât să meargă pe calea cea îngustă, decurge de la sine nevoia - imperioasă pentru el - de noi...

Povestire cu tâlc: ”Desculţ pe gheaţă”

Dorinţa de a fi lăudat este nu numai o urâciune, dar, de multe ori, şi aducătoare de mare ruşine şi pagubă celui doritor mereu...

”Trufia nu rabdă nimic care să o umbrească”

Una dintre treptele mândriei este trufia. Satana este cel ce îl așază pe omul trufaș pe o treaptă mai înaltă decât cea pe care...

14 Martie. Pomenirea preacuviosului părintelui nostru Benedict de Nursia

Cuviosul părintele nostru Benedict, al cărui nume pe latineşte înseamnă "binecuvântatul", era de fel din ţinutul romanilor, din provincia Nursia şi se trăgea din...

Cei drepți sunt precum iazurile de munte, nu se tulbură chiar...

Negreșit, vi s-a întâmplat să vedeți cum cineva, apropiat al vostru, învinuit pe nedrept, se aprinde dintr-odată de mânie și începe să se apere...

Pilda: ”Lampa cea mică”

Vorbeau doi prieteni. Zicea unul: - La ce pot fi bun, cu puţina mea lumina sufletească? Celălalt îi răspundea: - Fie cât de mică, o lumina sufletească...
Translate »