Acasă Etichete Suferinţa

Etichetă: suferinţa

Harul lui Dumnezeu şi activitatea medicului în vindecarea celor bolnavi

Cu medicii am stat mai puţin de vorbă. Cunosc unul şi bun care lucrează cu har: doctorul Chirilă pe care l-am tot „uzurpat", i-am...

Şapte îndemnuri pentru a găsi calea adevărului

Mai întâi suntem datori a ne aminti pururea de Domnul Dumnezeu, ca să ne bucurăm de nădejdea în El, urmând fericitului David care zicea...

Lemnul care ne vindecă

„Domnul i-a arătat un lemn; el l-a aruncat în apă, și apa s-a îndulcit”. (Ieșirea 15, 25) Istoria pribegiei poporului lui Israel prin pustie cuprinde...

Suferinţa bolnavului şi încrederea în Dumnezeu

-Părinte, dacă cineva are o boală grea şi se hotărăşte să se lase cu totul în voia lui Dumnezeu, procedează bine? -Dacă nu are îndatoriri,...

Hristos Tămăduitorul

În urmă cu mulți ani, pe vremea comuniștilor, un bolnav, în timp ce îi luam anamneza, s-a aplecat ușor peste birou și mi-a spus...

Încercările îi ajută pe oameni să-şi revină duhovniceşte

-Părinte, mereu sunt înştiinţată de suferinţa celor din familia mea. Se vor termina vreodată necazurile lor? -Fă răbdare, sora mea, şi nu-ţi pierde nădejdea în...

Nu dormi suflete al meu

„Întristat de moarte Îmi este sufletul. Rămâneți aici și privegheați împreună cu Mine”. (Matei 26, 38) Această poruncă sau, mai degrabă, rugăminte a Mântuitorului adresată...

Dumnezeu S-a revelat în Iisus Hristos

Absolut transcendent și incognoscibil, Dumnezeu S-a revelat în Iisus Hristos, în care „locuiește, trupește, toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9). Astfel, viața adevărată, aceea...

Suferinţa copiilor din pricina părinţilor

-Părinte, o mamă ne-a întrebat ce să facă cu fiica ei care o huleşte pe Maica Domnului. -Să cerceteze de unde provine răul. Uneori, în...

Darul mântuitor al încercărilor

„Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca prin ea să Se slăvească Fiul lui Dumnezeu”. (Ioan 11, 4) Bolile,...

Pentru ce unii sunt pedepsiţi aici, iar alţii dincolo?

Să nu spunem dar că sărăcia, boala şi mulţimea de nenorociri ne silesc să blestemăm. Nu sărăcia, ci nebunia; nu boala, ci nesocotinţa; nu...

Sensul suferinţelor

Oamenii s-au plâns mereu de diferite suferinţe şi nenorociri, şi boli... aproape toţi se plâng şi de condiţii grele. Şi nu trebuie să ne...

Strâmtă şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini...

Că unii sunt pedepsiţi şi aici, şi dincolo, când nu iau aici pedeapsă după mărimea păcatelor lor, o spune Hristos vorbind de sodomiţi. Ascultă!...

Răspuns la rugăciune

„Și S-a făcut Domnul scăpare sărmanului, ajutor la vreme de necaz”. (Psalmi 9,9) Încotro să ne ducem, la vreme de necaz? Nu există om care...

Darul cuvântului

”Pune, Doamne, strajă gurii mele”. (Psalmi 140, 3) Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se sălășluiască și să crească în inima noastră. Numai atunci vom putea...

Maxime și cugetări despre Sfânta Cruce

Mântuitorul a ales Crucea fiindcă astfel moare cu mâinile întinse. El S-a sfârșit îmbrățișându-ne (Sfântul Atanasie cel Mare). Prin linia verticală, Crucea Îl arată pe...

Legătura dintre suferinţă şi păcat (II). Suferinţa, izvor şi prilej al...

Suferinţa e rea şi pentru că este pricină şi prilej de păcătuire pentru omul căzut; de ea se folosesc puterile demonice, care una voiesc:...

Suferinţa nu este o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcat, ci...

Este important să remarcăm că - în pofida ideii false pe care şi-o fac unii despre creştinism (la care câteodată unele forme de creştinism...

Omul – izvor fără apă  

Şi omul? Ce a făcut omul? A ales neascultarea, autonomia şi moartea. A ales distrugerea, şi aşa, şi a întregii lumi, căci, de cum...

Suferinţa este străină de planul lui Dumnezeu şi nu a fost...

Dumnezeu nu voieşte nicidecum suferinţa, şi aceasta se vede limpede din faptul că nici n-a creat-o dintru început şi nici n-a pus-o mai apoi...

Suferinţa ca rod al păcatului strămoşesc e sădită în firea tuturor...

Urmările nenorocite ale greşelii lui Adam - între care pătimirea, şi deci şi îndurarea suferinţei - s-au sădit în însăşi firea lui. Şi pentru...

„Iadul este durerea de a nu mai putea iubi”

„Dostoievski a căutat toată viaţa lui, cu pasiune, să-l descifreze pe om şi la sfârşit el a ştiut să citească în om numele lui...

Ce are bogatul dacă nu are iubire? Ce-i lipseşte săracului dacă...

A iubi este însăși esența vieții. Este sămânța pe care Bunul Dumnezeu a aruncat-o cu grijă în ogorul creației sale. A iubi este legea...

În suferință credința sporește

In vreme de suferință credința sporește! „Mai bine e să mergi la casa plângerii decât să mergi la casa ospățului”. (Eclesiastul 7, 2) Așa cum...

Temelia creștinismului

„Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, de veți avea unii pentru alții”. (Ioan 13, 35) La temelia întregii învățături creștine stă iubirea....

Suferința sufletului este alinată de cuvintele blânde

În cartea sa ”Terapeutica bolilor spirituale”, Jean Claude Larchet subliniază ce ar trebui să facem atunci când cel de lângă noi este cuprins de tristețe. ”Este bine...

Particularităţile iconografiei ale Maicii Domnului

În România, Maica Domnului este foarte venerată, existând multe variante iconografice ale imaginii Ei, care, în linii generale, pot fi reduse la câteva tipuri....

Libertatea deciziei și teritoriul păcatului

Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva... (Apoc. 3, 20). Păcătosul trezit aude; dar se poate ca cel ce aude încă...

Durerea altuia – durerea noastră

„Așa că, până când avem vreme, să facem binele către toți.” (Galateni 6, 10) Nu-L vom putea imita pe Hristos decât atunci când vom stărui...

Mărturisiri de suflet – Constantin Noica

Deviza mea: Nulla dies sine laetitia. Dar laetitia înseamnă: disciplină, muncă, trudă, suferință, îndoială, invenție, bucurie. Oamenii te iartă dacă faci crime. Dar nu te...

Nu te feri de încercări!

„Și mă voi bucura de Ierusalim, iar de poporul Meu Mă voi veseli; și-n el nu se va mai auzi glas de plâgere și...

Nu este în iad pocăinţă, nu este acolo vreo înduplecare

În solemnele slujbe ale Sâmbetei Mari şi Sfântului Paşte, Biserica, prăznuind şi proslăvind mântuirea oamenilor de către Dumnezeul Inomenit ce a pătimit pentru noi,...

Prin răbdare orice suferință se ușurează

Trupul este slujitorul sufletului, iar sufletul este împăratul: drept aceea, adeseori se întâmplă, prin milostivirea lui Dumnezeu, și ca trupul să fie ros de...

Atâta ţine suferinţa, cât ţine mândria

Suferinţa pricinuieşte la foarte mulţi bătaie de cap. Nu puţini sunt cei care au considerat mântuirea ca scăpare de suferinţă. Trebuie înţeleasă situaţia că...

De ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele

Un rabin, Harold Kushner, a scis o carte intitulată Când oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele, în care se pune întrebarea cum poate...

Plânsul aduce ușurare, îndurare, putere și încredere

Un om plânge. Stă aplecat sub povara destinului său omenesc, sub povara durerilor lumii. Prins primejdios de raza subțire a unei stele călătoare, simte...

În Rai omul nu ştia ce-i suferinţa

În starea lui dintâi, omul nu ştia ce-i suferinţa, nici trupească, nici sufletească, nici morală, spun toţi Părinţii. Ei spun că în Rai omul avea...
Translate »