Acasă Etichete Sfinti

Etichetă: sfinti

Mesaje de Sfinții Mihail şi Gavriil pe care le puteţi trimite...

În fiecare an, în 8 noiembrie, credincioșii îi sărbătoresc pe Sfinţii Mihail şi Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri. Cei doi arhangheli purtători de sabie ca...

Cuvânt la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

„Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar” (I Corinteni 15, 10) Ce este omul,...

Acatistul Sfinţilor Români

Acest text a fost alcătuit, în Duminica Sfinţilor Români a anului 2006, de IPS Arhiepiscop Ioachim, diortosit şi completat de Arhim. Clement Haralam, Mănăstirea...

Sfinți și sfințenie

Duminica I-a după Rusalii a Tuturor sfinţilor.( Cuvânt rostit în catedrala de la Sibiu, la 17 aprilie 1984) Duminica aceasta e rânduită să amintească pe...

Rugăciune către Sfinţii trei Ierarhi

Sfinţilor Ierarhi ai lui Hristos, lauda Bisericii: Vasile înţelepte - stâlp al credinţei, Grigorie prea laminate - minte cerească, Ioane Gură de Aur -...

Acatistul Sfinţilor trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al  Sfântului Duh. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !...

O minune de ziua Sfinţilor trei Ierarhi povestită de părintele Iustin...

Cu Părintele Ilie Lăcătuşu am stat patru ani la Periprava, în Deltă. El s-a remarcat, în general, prin interiorizarea lui puternică şi prin tăcere;...

Sfinţii trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan (30 ianuarie)

Astăzi îi sărbătorim împreună pe Sfinţii trei Ierarhi ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii din toată istoria creştinătăţii. Viaţa lor...

Recomandare de lectură: Să nu ne răzbunaţi! Mărturii despre suferinţele românilor...

În 1919, la masa tratativelor de pace de la Versailles se adunau mai marii de atunci ai lumii. Rostul întâlnirii: să discute şi să...

Rugăciune către Cuvioasa Parascheva alcătuită de Patriarhul Eftimie al Târnovei

O, Cuvioasă Maică şi întru tot frumoasă Paraschevo, caută şi spre noi de Sus cu milostivire, că acum nu ca în oglindă şi în...

Stihuri de laudă închinate Sfintei Parascheva

Stihuri de laudă închinate Sfintei Parascheva alcătuite de Sfântul Nicolae Velimirovici Astfel cuvântul Scripturii grăieşte: „Inimă curată, Domnul voieşte". Iar tu, Parascheva Preafericită, Fecioară ai rămas, neprihănită Şi inima ta...

Rugăciune sobornicească închinată Sfintei Parascheva

Cu umilinţă şi cu evlavie ne plecăm astăzi genunchii înaintea slavei Marelui Dumnezeu, Cel Care te-a mărit pe tine, Sfântă Preacuvioasă Maica noastră Parascheva;...

Tropare de umilință către Cuvioasa Parascheva

Tropare de umilință către Cuvioasa Parascheva alcătuite de Sfântul loan lacob Românul De la Epivata ai odrăslit Și la sihăstrie ai strălucit. Alegându-ţi ca liman Viaţa celor netrupeşti În...

Ferice de cei care pe scara smereniei se înalță la Cer

Ferice de oamenii blânzi și smeriți. Ferice de cei ce au modele-n viață pe sfinți. Ferice de cei răbdători, simpli și modești. Ferice de cei cu suflete...

„Casnicii lui Dumnezeu” din sânul poporului nostru

Între cărţile care au străjuit dintotdeauna viaţa duhovnicească de zi cu zi a credinciosului, Acatistierul — alături de Psaltire, Carte de rugăciuni şi Ceaslov...

Predica Patriarhului Daniel. Rugători în cer pentru poporul român. Duminica a...

“În vremea aceea, pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei,...

Părintele Cleopa – Predică la Duminica tuturor Sfinţilor

Predică la duminica tuturor sfinţilor (Matei 10, 32-33 şi 37-38; 19, 27-30) Iubiţi credincioşi, Astăzi Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare face pomenirea nu a unui sfânt, nu...

ÎPS Antonie Plămădeală – Predică la Duminica Tuturor Sfintilor

Predică la Duminica I după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor Duminică această e rânduită să amintească pe toţi sfinţii cunoscuţi şi necunoscuţi, câţi au existat în...

Despre cinstirea sfinţilor

Cultul sfinţilor, în Biserica noastră Ortodoxă, are trei temeiuri importante, pentru care noi le acordăm o cinste deosebită: pentru faptele lor bune, imitarea pildei...

Războiul nevăzut

De s-ar deschide ochii minţii noastre, ce am vedea împrejurul nostru şi în noi înşine? Pe de o parte, luminoasa lume a lui Dumnezeu,...

Sfinţenia sau împlinirea frumuseţii umane

Sfinţenia reprezintă treapta în care omul ajunge la starea taborică, adică a unirii cu Logosul Cel veşnic, cu sensul vieţii şi al existenţei, tocmai...

Despre bucurie în Noul Testament

Bucuria poate fi definită ca starea de mulțumire sufletească sau de mare satisfacție pricinuită de un eveniment fericit sau ca rezultat al unei activități...

Părintele Justin Pârvu: „Să ne închinăm lor ca unor sfinţi!”

- Părinte, Sfinţia Voastră cum vedeţi cinstirea a­ces­tor martiri anticomunişti, înainte de canonizarea pro­priu-zisă, prin facerea de icoane şi acatiste? Eu văd în aceste manifestări...

Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa: „În celulă vorbeam cu Dumnezeu mai mult”

Sunt oameni a căror simplă prezenţă îţi provoacă în su­flet o bucurie imensă, pentru că sălăşluind Hristos în interiorul lor emană o dragoste puternică,...

Ortodoxia în China

Creştinismul a fost pentru prima dată introdus în China prin intermediul unei misiuni a Bisericii Asiriene a Răsăritului, în anul 635, eveniment înregistrat pe Stela nestoriană din Xi'an....

Plânsul Sf. Efrem Sirul pentru Marți seara

Vai mie, în ce fel de deznădăjduire stau, în ce fel de rușine zac! Nu este omul cel dinlăuntru, precum este cel văzut. Căci...

Adevărata mărturisire a lui Hristos

Domnul a spus şi rosteşte continuu din Sfânta Sa Evanghelie: “Cel care este sluga Mea credincioasă, cel ce se luptă cu vitejie pentru numele...

“Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de...

Avem acum toate pricinile să ne temem pentru toţi cei care, în viaţa aceasta, nu au frică de păcat. Domnul spune: "Căci de cel...

Pomenirea Sfinţilor patru sute patruzeci de Mucenici (2 martie)

Aceştia au pătimit în Italia de la longobarzi. Despre ei scrie Sfântul Grigorie Dialogul, papă al Romei, în cartea III, cap. 27 şi 28,...

Duminica Ortodoxiei, două mii de ani de tradiţie creştină ortodoxă

Duminica Ortodoxiei, conform anilor de tradiţie, e întotdeauna prima duminică din marele Post al Paştilor. Cu aceasta ocazie avem prilejul să spunem câteva cuvinte despre...

Cojoacele Babei Dochia. Obiceiuri străvechi

De 1 martie oamenii îşi aleg baba. Adică una din zile, până în 9 martie. Potrivit tradiției cum va fi vremea în ziua respectivă aşa...

Pomenirea Cuviosului Tit din Pecersca

Cum se descoperă mânia lui Dumnezeu din cer asupra păgânătăţii oamenilor, asemenea şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte toată mintea, păzeşte inima şi înţelegerea,...

Sfaturi înƫelepte

Dilema nr. 1: - Cât de mare este sălaşul Duhului Sfânt şi cum Se sălăşluieşte El în om? - Duhul Sfânt Se sălăşluieşte în om la...

Viaţa celui între Sfinţi Părintele nostru Porfirie, Episcopul Gazei

Despre Sfântul Porfirie - Gaza este o cetate în Palestina, aproape de latura Egiptului, care de demult a fost dată moştenire fiilor lui Israil,...

Sufletul şi păcatul par a fi nu din lumea aceasta, ci...

Din clipa în care va fi pusă problema sufletului omenesc, dinaintea noastră se va întinde un ocean imens de taine înfricoşate, dumnezeieşti. Când din...

Etica evanghelică este o etică a libertăţii şi a creaţiei

„Mergând, învăţaţi toate neamurile” spune Domnul. Biserica se îngrijeşte de sufletele individuale, dar are totodată în sarcină alcătuirile naţionale. Ea îşi face auzită mărturia...

Omul ia chipul lăuntric pe care i-l dă veşnicia divină

Părinţii ne spun că monahii sunt pur şi simplu cei care iau în serios mântuirea lumii, care merg până la capătul credinţei, bine ştiind...