Acasă Etichete Rugaciune

Etichetă: rugaciune

Ascultare cu evlavie a slujbei

De-a lungul întregii Sfinte Liturghii trebuie să ai mintea ta concentrată la Dumnezeu. Să fii cuprins de frângere de inimă pentru păcatele tale şi...

Când să pomeneşti numele rudelor tale în biserică

În timp ce ieropsaltul cântă „Cuvine-se cu adevărat..." poţi să pomeneşti numele celor apropiaţi ţie, vii şi ador­miţi. Şi preotul pomeneşte atunci în sfântul...

Când să îngenunchezi în biserică

La ecfonisul: Ale Tale dintru ale Tale. Ție îti aducem de toate şi pentru toate trebuie să îngenunchezi. Este mo­mentul suprem. Este clipa când...

Cum să stai în biserică

Cum să stai în biserică. Iubite frate, intră în biserică cu smerenie şi fără zgo­mot, ocupă un loc şi rămâi acolo nemişcat până la sfârşit....

La ce oră trebuie să mergi la biserică

Potrivit este să mergi la biserică de la începutul sluj­bei Utreniei. Dar dacă îţi este greu să faci aceasta, atunci neapărat să fii la...

Cum trebuie să te îmbraci la biserică

Desigur, vei purta haine de sărbătoare. Aceasta o vei face din respect faţă de Dumnezeu şi în niciun caz din ostentaţie. Cel care poartă...

Câteva justificări

Da, însă sunt obosit după o săptămână de muncă. Îmi ră­mâne doar duminica la dispoziţie ca să dorm puţin mai mult. Să mă scol...

Slujba cea bineplăcută lui Dumnezeu

Cea mai bineplăcută slujbă adusă lui Dumnezeu este Taina Sfintei Euharistii, pentru că este reconstitu­irea reală a jertfei lui Hristos pe Cruce. Jertfa de...

Cum trebuie să participi la sfintele slujbe din biserică

Biserica te cheamă la cultul divin de obşte. Bate clopotul bisericii parohiei din care faci şi tu parte. Este duminică dimineaţa. Este zi închinată lui...

În fața duhovnicului

După ce ajungi la preotul duhovnic, spovedeşte-te cu sinceritate totală. Dacă ascunzi ceva, pierzi rodul întregii tale spovedanii. Oare poţi să ÎI batjocoreşti pe...

Mai înainte de Spovedanie cercetează-ţi conştiinţa

Pentru a face o Spovedanie bună trebuie mai îna­inte îna­inte să te cercetezi bine pe tine însuţi, ca să vezi care sunt toate greşelile...

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul...

Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

Rugăciunile începătoare În numele Tatălui, şi al Fiului şi al  Sfântului Duh. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă...

Crezul

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,...

…Și o dificultate

- Dar îmi este ruşine să îmi mărturisesc păcatele. Cum va reacţiona preotul când le va auzi? Păcatele mele sunt pline de întinăciune, cum...

O contestaţie…

- Dar eu am făcut păcate foarte mari. Este cu putinţă să mă ierte Dumnezeu ? Frate, iubirea lui Dumnezeu este mai mare decât pă­catele...

Spovedania a fost recomandată de Dumnezeu

Spovedania nu este o născocire omenească. Este Taină recomandată de Dumnezeu. Dom­nul Însuşi a dat Apostolilor Lui marea putere de a ierta păcatele. El...

Sfânta Spovedanie, medicament mântuitor

De multe ori simţi o tulburare în interiorul tău. Simţi mustrări de conştiinţă. Înlăuntrul tău se creează o stare insuportabilă. Sufletul tău se revoltă....

Cât de des trebuie să ne rugăm?

Sfântul Apostol Pavel ne spune: Rugaţi-vă neîncetat, adică să ne rugăm continuu. Acest lucru se realizează atunci când mintea noastră este continuu la Dumnezeu...

Să ne rugăm cu frângere de inimă şi cu smerenie

Să avem conştiinţa păcatelor noastre. Am batjocorit de multe ori bunătatea dumnezeiască prin greşelile noas­tre și suntem vrednici de mânie şi de pedeapsă. Însă...

Să ne rugăm cu stăruinţă

Trebuie să stă­ruim în rugăciune. Dumnezeu ne încearcă de multe ori credinţa şi întârzie să ne dea ceea ce noi Îi cerem. El vrea...

Să ne rugăm cu mare atenţie și cu pregătire sufletească

Să ne rugăm cu mintea concentrată la sensul cu­vintelor rugăciunii. Nu este îngăduit să rostim cu bu­zele cuvintele rugăciunii, iar mintea noastră să fie...

Să ne rugăm cu înălţare sufletească

Lucrarea rugăciunii este una cerească, nu este o pre­ocupare pământească. Pe de o parte noi călcăm cu pi­cioarele pe pământ, însă în ceasul rugăciunii...

Să ne rugăm cu evlavie faţă de Dumnezeu

Cine este Cel Căruia noi ne adresăm? Nu este doar un om asemenea nouă. Este Creatorul Cel Preaînalt, Domnul Cerului şi al Pământului, Preaputemicul,...

Să îi iertăm pe vrăjmaşii noştri!

Dacă avem ură în inima nostră faţă de cineva, ru­găciunea nu ne este primită de către Dumnezeu! Căci cum putem să cerem Domnului să...

Deschiderea inimii către Dumnezeu

Să lăsăm sufletul nostru să vorbească singur cu Dum­nezeu. Cu cuvinte simple, aşa cum le înţelegem şi noi în­şine, să îi spunem lui Iisus...

Cum trebuie să te rogi

Vreau să îţi spun, frate, cu cuvinte cât mai simple cu putinţă, câteva condiţii la care dacă ai grijă şi le îndeplineşti, atunci rugăciunea...

Valoarea rugăciunii este inestimabilă

Rugăciunea este respiraţia sufletului nostru nemu­ritor, este viaţa sufletului nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că aşa cum trupul fără suflet este mort,...

Un rob al păcatului care a devenit un sfânt faimos

„A venit pentru noi ceasul să ne trezim din somn..." „Ce sfaturi înţelepte, dar şi ce coincidenţă para­doxală! Pericopa evanghelică pe care o citea parcă...

Ce este rugăciunea?

Frate, tu care citeşti aceste rânduri, te-ai gândit vreo­dată serios ce lucru mare este rugăciunea? L-ai înţeles în toată profunzimea lui? Rugăciunea este convorbirea...

Aşadar, înainte! Nu neglija şi nu amâna

Frate, aşadar, mergi înainte! Nu neglija şi nu amâna. Scutură-te de trândăvia care, poate, te-a stăpânit până acum. Nu mai prelungi nici cu o...

Rugăciune către Maica Domnului pentru izbăvirea din necazuri

O, Maica Lui Dumnezeu, Ajutătoarea şi Apărătoarea noastră, Te rugăm să fii Izbăvitoarea noastră că la Tine nădăjduim şi cu toată inima Te chemăm:...

Rugăciune către Maica Domnului – pentru împăcarea celor învrăjbiţi

O, Maică a Lui Dumnezeu Preasfântă, Multiubitoare, Multpătimitoare primeşte suspinele noastre mult îndurerate şi ne păzeşte sub Acoperământul Tău, că eşti solire caldă la...

Rugăciune către Maica Domnului – pentru vindecare 

O, Preacurată Maică a Lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinele noastre cele pline de durere înaintea Icoanei Tale făcătoare de minuni! Întoarce-Ţi privirea spre...

Rugăciune către Maica Domnului – de laudă sfântă

Lăudaţi, dreptcredincioşilor, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe Preacurata Fecioară Maria, pe Doamna şi Stăpâna noastră! Lăudaţi pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului, pe Preamilostiva...

Rugăciune către Maica Domnului – pentru vindecare de boli

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Te rugăm ascultă rugăciunile noastre (nume) şi dacă e Voia Domnului, vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi...

Rugăciune către Maica Domnului – pentru iluminare

O, Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria, Te rugăm luminează-ne, dă-ne înţelepciune cerească şi ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi şi de lucrările lor pierzătoare de...
Translate »