Acasă Etichete Rugaciune

Etichetă: rugaciune

Omul lacom nu se satură

Lăcomia este o boală a sufletului. Ea îl arată nemul­ţumit şi avid pe om. El vrea continuu mai mulţi bani, mai mulţi, şi mai...

Locul banilor în viața noastră

Banul nu este numai ceva folosit pentru lucruri rele. Rău este modul în care noi îl privim şi ne raportăm la el. Banul are scopul...

Nu cumva eşti lacom?

Frate, Dumnezeu ţi-a dat multă binecuvântare în casa ta. Ai ceea ce îţi trebuie pentru întreţinerea ta. Ve­niturile tale îţi permit o viaţă decentă....

„Te iubesc, indiferent de…”

Victor Frankl scrie că dragostea adevărată te face văzător, nu te orbeşte. Aceasta pătrunde prin „învelişul" fizic şi peste „acoperămintele" psihice înlăuntrul nucleului spiritual...

„Te iubesc, pentru că…”

După părerea lui V. Frankl, omul cu dispoziţii erotice nu are doar o pasiune sexuală. Acesta este atras atât de calităţile fizice, cât şi...

„Te iubesc, dacă…”

În conformitate cu studiile lui Victor Frankl, nivelul primitiv al dragostei, din punct de vedere psihologic, este reprezentat de relaţia amoroasă. Acesta este direcţionat...

Motivele dragostei

Iubitul meu este al meu şi eu sunt a lui... (Cânt. 2,16) Fidelitatea sau înşelările, fericirea sau amarul în căsnicie depind în mare parte de intenţiile...

Iubire cu duh de jertfă

Grija faţă de aproapele devine jert­fă pentru omul cu credință. Este un efort depus. Cel care are iubire ade­vărată renunţă la odihna sa, se...

Iubire şi faţă de sufletul bolnav duhovnicește

Pe credincios îl doare inima când vede că un suflet este stăpânit de păcat, când îi vede pe oameni fără o orien­tare sănătoasă pe...

Iubire reală sau transpusă în fapte

Iubire reală Compătimirea credinciosului nu rămâne pur şi sim­plu un sentiment platonic. Ea devine interes practic pen­tru problema celuilalt. El se gândeşte ce poate să...

Iubirea să fie rod al cucerniciei

Iubirea de Dumnezeu creează înlăuntrul nostru un imbold puternic şi continuu de iu­bire autentică pentru aproapele. Şi aceasta pentru că ne face să îl vedem...

Iubirea provine de la Izvorul ei, care este Dumnezeu

Însă se întâmplă să domnească o iubire anemică şi atrofiată pentru că în inimile majorităţii ea nu porneşte de la sursa ei adevărată. Şi...

Iubirea față de toți

Iubirea noastră trebuie să aibă un caracter universal. La fel ca râul care curge, adapă fără deosebire toate câm­purile pe unde trece, la fel...

Domnia indiferenței

Trebuie să o spunem fără ocolişuri că creştinii noştri nu au, în majoritatea lor, această însuşire caracteristică a adevăraţilor ucenici ai Domnului, Care S-a...

Învaţă să iubeşti

Primul rod al unei vieţi înmiresmate de prezenţa Du­hului Sfânt este iubirea. Ea este coroana virtuţilor, este plinirea legii. Semnul distinctiv al ucenicilor lui Iisus...

Piedici din partea ateilor și a necredincioşilor

Ateismul a lovit Biserica mai demult si o loveşte si astăzi, chiar şi pe teritoriu grecesc! O loveşte în şcolile greceşti, prin cazurile în...

Autentica şi adevărata Biserică a lui Hristos

Martirii cunoscuţi ai Bisericii primare sunt în număr de 11 milioane. Și Mucenici de astăzi ai Bisericii simt sute de mii sau chiar milioane,...

Piedici din partea ereziilor au apărut încă de la începutul Bisericii

Foarte multe erezii şi cu diverse nume au încercat să denatureze adevărul, fără să reuşească aceasta. Biserica Ortodoxă a condamnat ereziile, aşa cum condamnă şi...

Să iubim Biserica noastră

În fiecare an, în Duminica Ortodoxiei sărbătorim triumful şi biruinţa Bisericii noastre Ortodoxe împotriva rătăcirii ereziilor, biruinţă asupra refuzului credinţei, dar şi a încercării...

Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu

Frate, care citeşti aceste rânduri, acum înţelegi mai bine cât de mare nevoie avem să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu şi să ascultăm cât mai...

Cuvântul lui Dumnezeu este viată

Cuvântul lui Dumnezeu este viată, care ne fereşte de moarte sufletească, de faptele moarte ale trupului şi creează în noi viaţă duhovnicească, superioară, demnă...

Cuvântul lui Dumnezeu este apă

Cuvântul lui Dumnezeu este apă Domnul Însuşi compară cuvântul Lui cu „apa ce vie" pe care, după ce o va bea cineva, nu va mai...

Cuvântul lui Dumnezeu este pâine

Cuvântul lui Dumnezeu este pâine Cuvântul lui Dumnezeu este pâine care hrăneşte sufletele noastre. Sfântul Grigorie Teologul l-a numit prescură a îngerilor. Cuvântul lui Dumnezeu este...

Cuvântul lui Dumnezeu este lumină

Legea Domnului este fără de prihană, întoarce sufletele (Psalmii 18, 8), adică poruncile Domnului răspândesc foarte multă lumină, până la cele mai mari depărtări...

Cuvântul lui Dumnezeu este revelaţie

Cuvântul lui Dumnezeu este şi unica cunoaştere pentru că, aşa cum am spus la începutul acestui capitol, el nu este o învăţătură omenească, ci...

Cuvântul lui Dumnezeu este regulă de viaţă

Cuvântul lui Dumnezeu nu este pur şi simplu o în­văţătură, nu este doar o teorie despre morală, nu este o reţetă ideală şi irealizabilă....

Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toţi

Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toţi. Nu este nu­mai pentru preoţi, călugări şi teologi, aşa cum rău spun unii. El este pentru fiecare om,...

Cuvântul lui Dumnezeu este simplu

Cuvântul lui Dumnezeu este simplu. Toţi oamenii pot să îl înţeleagă, şi cei culţi şi cei inculţi, şi cei care au harisme intelectuale şi...

Ai obiecţii?

Prietene cititor, oare ai îndoieli? Dacă te apropii de această cunoaştere, atunci vei înţelege că acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este scris în...

Cuvântul lui Dumnezeu, lumină în viața oamenilor

Omului, prin firea lui, îi place să înveţe, să îşi ex­tindă orizontul cunoştinţelor sale, să afle lucruri noi, să îşi umple mintea cu informaţii....

Acum Îl ai pe Dumnezeu în inima ta

Te-ai împărtăşit? O, ce mare dar! Câtă bunăvoinţă din partea lui Dumnezeu! Ce iubire de nedescris a Dom­nului! Ai devenit hristofor şi teofor! În...

Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă!

Cu puţin înainte de finalul Sfintei Liturghii, vei auzi, frate, pe preotul liturghisitor cum te cheamă să te apro­pii să te împărtăşeşti. Ai grijă...

Urmărire cu evlavie a slujbei Sfintei Liturghii

Este foarte rău obiceiul celor care merg la marile săr­bători ale Naşterii şi Învierii Domnului şi se împărtă­şesc, fără ca mai înainte să participe...

Să dobândim preocupări duhovniceşti

Fie recunoaştem, fie nu, suntem persoane duhov­niceşti. Suntem în acelaşi timp existenţe pământeşti şi ce­reşti. De aceea vom avea grijă, desigur, şi de nevoile...

Este nevoie de pregătire sufletească înaintea primirii Tainei Euharistiei

Dar de vreme ce prin Dumnezeiasca Împărtăşanie noi primim înlăuntrul nostru pe Hristos Însuşi, înţelegi, frate, cu câtă pregătire sufletească trebuie să ne apropiem...

Cum trebuie să te împărtăşeşti

Mai întâi gândeşte-te cu Cine te împărtăşeşti. Frate, urmează să te apropii de Taina Vieţii? Este cea mai sfântă lucrare pe care o faci aici...

Părtășia la Potirul Vieţii

Desigur, participarea desăvârşită la Dumnezeiasca Liturghie are loc dacă ne împărtăşim din Potirul Vieţii. Preotul ne va chema: Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă...
Translate »