Etichete Rugaciune

Etichetă: rugaciune

Cugetări ale Sfântului Serafim de Sarov

„Acolo unde se află Dumnezeu, nu se găsește răul. Toate câte vin de la Dumnezeu au înăuntrul lor pacea și-l îndeamnă pe om la...

Rugăciune pentru mântuire

15 iunie - Sfântul Proroc Amos. Fericitul Ieronim „Amos era păstor de oi și capre. El a prorocit pe vremea împăraților israeliți Ieroboam al II-lea...

Viata intre cotidian si regasire

  Iubim viata.  Viata pentru unii din noi, poate este un manifest de curaj atunci cand facem ceva nou si chiar ne iese, pentru altii...

Dumnezeu în casa noastră

„Casa este ce dintâi și cea mai însemnată biserică pentru copiii noștri. Dacă acasă nu simt prezența lui Dumnezeu, este cu putință să nu...

O privire sinceră

Să cugetăm cu ochii la icoană „Henri Nouwen vorbește despre felul cum cugeta privind la icoana Maicii Domnului din Vladimir. <Cu o privire ușor tristă și...

Ținta rugăciunii

„Tâlcuind rugăciunea ca lucrare a prezenței lui Dumnezeu, Părintele Florovski scria: <Adevărata țintă a rugăciunii este aceea de a intra în vorbă cu Dumnezeu....

O oază de pace și reculegere – MĂNĂSTIREA NUCET

Scurt istoric Numele așezării Nucet, aflată la aproximativ 16 km de Târgoviște, între râurile Ilfov și Dâmbovița, a fost dat de multitudinea nucilor din zonă,...

Fiecare clipă ar trebui sa fie a primilor pași spre…

,,Timpul pentru asta este, pentru a ne ţine în legătură cu veşnicia. Şi vă spun: nu e puţin lucru să ai sentimentul veşniciei în...

Când am fost fii risipitori şi când fii buni ai Tatălui...

,,Întoarceţi-vă copii răzvrătiţi, şi Eu voi vindeca neascultarea voastră’’ (Ieremia 3, 22) Oare câţi dintre noi, nu am fost fii răzvrătiţi şi risipitori ai Tatalui...

Milostenia curăţeşte totul

Oare nu este mare lucru să dai milostenie, cum a făcut şi fariseul, care spunea: Dau zeciuială din toate câte câştig (Lc. 18,12)? Oare...

Mânia, vrednică de râs

Nimic nu întunecă atât de mult cu nebunie ochii minţii noastre ca întărâtarea şi mânia. Nu degeaba ne îndeamnă Eclisiastul, zicând: Nu! (Eccl. 7,...

Mândria orbeşte ochii minţii

Din pricina semeţei cugetări vor fi izgoniţi acei fii ai Împărăţiei care, deşi nu fac binele ca să îi vadă oamenii, deşi îşi săvârşesc...

La mâncare să te asemeni păsării

Să mănânci atât cât îţi trebuie ca să-ţi întă­reşti trupul pentru a avea putere în lucrarea lui Dumnezeu, iar ce este mai mult decât...

Nestatornicia lumii

Grăbeşte cu osârdie spre Hristos, nu te lăsa poticnit de lucruri vremelnice, aleargă cu aprin­dere în urma lui, întrucât vezi că această lume este...

Nesimţirea sufletească, împietrirea inimii

Nesimţirea sufletească e împietrirea inimii, care vine din deprinderea îndelungată cu păca­tul. Piatra nu simte durere când e tăiată sau bă­tută: nici păcătosul împietrit, bolnav...

Nerăutatea, o virtute foarte mare

Nerăutatea este de două feluri: unul la prunci, celălalt la bărbaţi. Nerăutatea pruncilor nu e virtute, ci însuşire a firii, deoarece pruncii, din firea...

Necazurile, rânduite spre folosul nostru

Voi aminti de acei sărmani despre care vor­bea cândva şi Sfântul Proroc Miheia, a căror pie­le era jupuită de judecătorii nedrepţi, ale căror oase...

Nădejdea, ancora creştinilor

Nădejdea e ancora creştinilor, care plutesc pe marea acestei lumi în corabia trupului. Să urmăm femeii păcătoase: să cădem la pi­cioarele lui Hristos şi să...

De la Dumnezeu vine vindecarea prin medici

În capitolul 38 al Înţelepciunii lui Isus Sirah citim şi faptul că: Dumnezeu l-a creat şi pe doctor şi că Domnul a dat stiintă...

Vindecă-ţi mai întâi sufletul

Frate, aruncă o privire spre lumea ta interioară şi în­cearcă să vezi ce cere Dumnezeu de la tine prin boala de care a îngăduit...

Durerea ne deschide ochii sufle­tului

Pentru ca Preabunul Dumnezeu să îngăduie să te îmbolnăveşti, cu siguranţă că aceasta va fi spre folosul tău. Pronia dumnezeiască a văzut ce scop are...

Acceptă-ţi boala ca o cercetare din partea lui Dumnezeu

Viața noastră se află în mâinile lui Dumnezeu. Domnul a îngăduit să existe şi bolile. Oricare ar fi cauza bolii tale, ca om credincios supune-te...

Să nu îţi pierzi curajul de a trăi

După modul în care înfrunţi boala, tu o faci mai gravă sau mai uşoară. Şi, mai întâi de toate, ai grijă să nu îţi...

Deteriorarea sănătăţii este inevitabilă

Ştiu, frate, ai vrea să fii de oţel, foarte puternic. Ai vrea să rămâi mereu tânăr, puternic, viguros, plin de puteri fizice, vioi. Însă...

Pentru tine, cel care eşti pe patul de suferinţă

Frate, ţie celui care eşti pe patul de suferinţă îţi scriu aceste puţine cuvinte. Vreau să te ajut cu toată dragostea mea. Ştiu că îţi...

Cuvântul lui Dumnezeu condamnă lăcomia

Domnul Iisus Hristos a spus: Vedeţi şi păziţi-vă de toa­tă lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. (Luca 12,15) Sfântul Apostol Pavel...

Lăcomia ucide

Nu puţine sunt exemplele de crime săvârşite din pri­cina lăcomiei. Câţi fraţi nu s-au ucis unul pe altul la îm­părţirea moştenirii părinteşti?  Câte crime nu...

Secătuirea sufletului

Lăcomia este un vânt puternic, vânt arzător care secătuieşte orice putere duhovnicească a sufletului uman. Când idealul omului este banul, atunci acesta ajunge o persoană...

Omul lacom calcă și peste cadavre

Pentru a câştiga mai mult, omul lacomva spune şi mai multe minciuni, va săvârşi şi nedreptăţi, se va amesteca în es­crocherii şi va aduce...

Lăcomia creează griji chinuitoare

Este un lucru observat în realitatea cotidiană că oa­menii lacomi se afundă în griji multe şi chinuitoare prin strădania lor de a dobândi sau...

Omul lacom nu se satură

Lăcomia este o boală a sufletului. Ea îl arată nemul­ţumit şi avid pe om. El vrea continuu mai mulţi bani, mai mulţi, şi mai...

Locul banilor în viața noastră

Banul nu este numai ceva folosit pentru lucruri rele. Rău este modul în care noi îl privim şi ne raportăm la el. Banul are scopul...

Nu cumva eşti lacom?

Frate, Dumnezeu ţi-a dat multă binecuvântare în casa ta. Ai ceea ce îţi trebuie pentru întreţinerea ta. Ve­niturile tale îţi permit o viaţă decentă....

„Te iubesc, indiferent de…”

Victor Frankl scrie că dragostea adevărată te face văzător, nu te orbeşte. Aceasta pătrunde prin „învelişul" fizic şi peste „acoperămintele" psihice înlăuntrul nucleului spiritual...

„Te iubesc, pentru că…”

După părerea lui V. Frankl, omul cu dispoziţii erotice nu are doar o pasiune sexuală. Acesta este atras atât de calităţile fizice, cât şi...

„Te iubesc, dacă…”

În conformitate cu studiile lui Victor Frankl, nivelul primitiv al dragostei, din punct de vedere psihologic, este reprezentat de relaţia amoroasă. Acesta este direcţionat...

Motivele dragostei

Iubitul meu este al meu şi eu sunt a lui... (Cânt. 2,16) Fidelitatea sau înşelările, fericirea sau amarul în căsnicie depind în mare parte de intenţiile...