Acasă Etichete Mântuire

Etichetă: mântuire

Pilde creștin-ortodoxe – Despre lupta duhovnicească

Sfântul Nil Ascetul îi învăţa pe creştini despre lupta duhovnicească, pe care fiecare om o are de dus cu diavolul. - Creştinul în viaţă trebuie...

Pilde creștin-ortodoxe – Măsura iubirii

A zis un ucenic către avva Macarie: - Avva, care este măsura iubirii? Atunci avva Macarie i-a răspuns: - Există o singură măsură a iubirii...

Epistole pastorale: Ofrandele

Iubiţii mei enoriaşi, Bucuraţi-vă şi fiţi sănătoşi întru Hristos! În această epistolă vă voi reţine atenţia cu ofrandele pe care obişnuiesc să le facă mulţi dintre...

Epistole pastorale: Blasfemia

Iubiţii mei enoriaşi, În această epistolă vă voi reţine atenţia cu ma­rele păcat, capital, al blasfemiei sau al înjurăturilor. Vezi toate epistolele pastorale Blasfemia este cel mai...

Epistole pastorale: Magia

Iubiţii mei enoriaşi, În această epistolă doresc să vă reţin atenţia cu subiectul serios şi actual al magiei şi al satanis­mului; le dezvolt împreună, pentru...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Despre bunătatea lui Dumnezeu

De ce a iubit Dumnezeu lumea? Pentru nici un alt motiv decât acela că este bun (din Omilia a 27-a la Evanghelia după Ioan). Se...

Recomandare de lectură: “Sfântul Ioan Gură de Aur – Texte alese”

Sfântul Ioan Gură de Aur, cunoscut şi ca Ioan de Antiohia sau Ioan Hrisostom, este sfânt, tată şi ierarh al Bisericii Ortodoxe. Sfântul Ioan...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfântul Antonie cel Mare

Odată i-a spus un ucenic lui avva Antonie. - Avva, dă-mi sfat pentru mântuire. Atunci avva Antonie cel Mare a răspuns: - Începutul şi sfârşitul mântuirii...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfânta Ecaterina şi învăţătura despre iubire

Vorbind despre iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni şi despre iubirea noastră faţă de Creator, Sfânta Ecaterina a spus: - Iubirea are puterea să schimbe...

Pilde creștin-ortodoxe – Să gândim frumos

La preotul din sat a venit o femeie şi i-a spus: - Părinte, mereu sunt tulburată şi ispitită de tot felul de gânduri. Mereu mă...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre desăvârşire

A fost întrebat avva Marcu de un tânăr: - Avva, ce reprezintă desăvârşirea şi cum ajung la ea? Atunci avva Marcu i-a răspuns: - Desăvârşirea este treapta...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfat înţelept

O femeie credincioasă a zis lui avva Isidor: - Avva, cum pot să îmblânzesc mânia lui Dumnezeu, ce roade ale pocăinţei să aduc jertfă pentru...

Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea – paza şi puterea creştinilor

A spus avva Efrem Sirul: - Rugăciunea este păstrarea întregii înţelegeri, a mâniei pedepsire, a îngâmfării oprire, a pomenirii de rău curăţire, a invidiei surpare,...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre iubirea lui Dumnezeu

A zis odată avva Pimen către ucenici: - În Duh, Dumnezeu devine suflarea noastră, în Hristos Domnul El se face fratele nostru, revelându-ne astfel tandreţea...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre pocăinţă şi înviere

A zis odată ucenicul lui avva Siluan: - Avva, te rog vorbeşte-mi despre pocăinţăşi despre înviere. Atunci avva Siluan a răspuns: - Precum un metal preţios este...

Epistole pastorale: Ereticii

Ereticii Iubiţii mei enoriaşi, Această epistolă v-o trimit din cauza instalării, cum n-ar trebui, şi a celei de-a doua organizaţii protestante în zona parohiei noastre, vizavi...

Epistole pastorale: Superstițiile

Iubiţii mei enoriaşi, În această epistolă vin să vă atrag atenţia cu o altă temă, care, deşi n-ar trebui, îi influenţează şi-i chinuie pe mulţi....

Epistole pastorale: Drăcuirea

Iubiţii mei enoriaşi, În această epistolă vă voi reţine atenţia cu fenomenul serios şi de neîngăduit al năravului rău, pe care îl au unii, de...

Epistole pastorale: Defăimarea

Iubiţii mei enoriaşi, În această epistolă am să vă reţin interesul cu păcatele acuzării, a defăimării şi a bârfelor. Vezi toate epistolele pastorale Din păcate, în acest...

Pilde creștin-ortodoxe – Credinţa şi păcatele

O femeie i-a spus lui avva Teofil: - Avva, te rog să-mi vorbeşti despre credinţă şi păcate. Atunci avva Teofil i-a zis: - Tot cel ce se...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre blândeţe, despre mânie

A zis un ucenic lui avva Pimen: - Avva, care este vitutea de care se teme diavolul cel mai mult? Atunci avva Pimen i-a răspuns: - De...

Pilde creștin-ortodoxe – Gândul la mântuire

Un ucenic i-a spus lui avva Arsenie: - Avva ce să fac pentru a avea mereu gândul la mântuire? Atunci avva Arsenie i-a răspuns: - Să faci...

Pilde creștin-ortodoxe – Urma creştinului în viaţă

A întrebat odată ucenicul pe avva loan. - Avva, cum ar trebui să fie creştinul în viaţa aceasta? Atunci avva loan i-a zis: - Creştinul trebuie să...

Pilde creștin-ortodoxe – Avva Antonie şi filosofii

Au venit la avva Antonie mai mulţi filosofi, gândindu-se că-l iau în râs, că nu învăţase carte. Avva Antonie a zis către ei: - Ce...

Pilde creștin-ortodoxe – Ispitele din viaţa omului

A fost întrebat avva Antonie de un ucenic. - Avva cum pot învinge ispitele vieţii? Atunci avva Antonie i-a răspuns: - Ispitele vin asupra omului precum vântul....

Pilde creștin-ortodoxe – Sfatul lui avva Pimen

Ucenicul l-a întrebat pe avva Pimen: - Care este, avva Pimen, lucrarea cea mai mare, pe care o poate face omul în lume? Atunci avva Pimen...

Pilde creștin-ortodoxe -Despre dreapta socotinţă

Au venit fraţii duhovniceşti la avva Antonie şi i-au zis: - Avva Antonie, să ne spui cuvânt de înţelepciune. Atunci avva Antonie a răspuns: - Sunt unii...

Tainele vieţii viitoare: Preotul încătușat din cealalaltă lume

Nu numai sfinţii, dar chiar şi păcătoşii s-au arătat celor de pe pământ spre a-i lumina şi a-i întări în credinţa vieţii viitoare. Toate articolele...

Tainele vieţii viitoare: Nu, încă nu sunt la Dumnezeu, dar curând...

Mulți din cei care au trecut în lumea de dincolo s-au arătat celor de pe pământ pentru a-i lumina. Toate articolele pe aceeași subiect „În noaptea de 28...

Tainele vieţii viitoare: Îţi spun că, din mila lui Dumnezeu,...

Nu numai sfinţii, dar chiar şi păcătoşii s-au arătat celor de pe pământ spre a-i lumina şi a-i întări în credinţa vieţii viitoare. Toate articolele...

Tainele vieţii viitoare: Istoria unui vis miraculos

Sfinții și păcătoşii s-au arătat celor de pe pământ pentru a le confirma credinţa vieţii viitoare.  Toate articolele pe aceeași subiect Pustnicul Gheorghe (Maşurin) într-o notă...

Pilde creștin-ortodoxe – Paza sufletului

Mulţi oameni îl căutau pe avva Paisie pentru a cere sfat de la el. Odată a ajuns la sfânta mănăstire, un grup de tineri care...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfatul lui avva Teofil

Mulţi oameni alergau la sfânta mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului, pentru a-l asculta şi a-i cere sfaturi părintelui Teofil. Odată un tânăr, întristat şi...

Pilde creștin-ortodoxe – Cel mai bogat, cel mai sărac

Deseori era văzut avva loan că citea din Vieţile Sfinţilor şi apoi cugeta la cele citite cu multă luare-aminte. Odată i-a zis un frate: - Avva,...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre păcate

Un creştin a venit la avva Teofil şi i-a spus: - Avva, mă tem foarte tare de pedeapsa lui Dumnezeu, deoarece mă văd plin de...

Tainele vieţii viitoare: Între noi şi sufletele morţilor există o legătură...

Și păcătoşii s-au arătat celor de pe pământ spre a-i lumina şi a-i întări în credinţa vieţii viitoare.  Toate articolele pe aceeași subiect Se scrie un...

Tainele vieţii viitoare: Și păcătoşii s-au arătat celor de pe pământ

Nu numai sfinţii, dar chiar şi păcătoşii s-au arătat celor de pe pământ spre a-i lumina şi a-i întări în credinţa vieţii viitoare. Toate articolele...
Translate »