Acasă Etichete Mântuire

Etichetă: mântuire

Pilde creștin-ortodoxe – Ateul, creştinul şi preotul

O femeie credincioasă l-a întrebat pe avva loan: - Avva, de ce se teme cel mai mult omul fără Dumnezeu, ateul? Avva loan i-a spus: - Ateul...

Pilde creștin-ortodoxe – Exemplul tău

A întrebat o femeie credincioasă pe avva Moise Înţeleptul: - Avva, ce să fac pentru mântuirea sufletului? Atunci avva Moise i-a răspuns: -  Să fii ca...

Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea pustnicului loan

Rugăciunea pustnicului loan Se vorbeşte în Vieţile Sfinţilor de pustnicul loan care mereu era în convorbire cu Dumnezeu. În rugăciunea lui spunea: - Doamne trec clipele acestei...

Pilde creștin-ortodoxe – Eternitatea

O femeie a venit la avva Aminna şi i-a zis: - Avva Aminna, mă tem de ce va urma după viaţa aceasta. Va urma o...

Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea mântuitoare

A zis un ucenic lui avva Macarie: - Avva, dă-mi sfat de mântuire. Atunci avva Macarie i-a spus: - Rugăciunea este scara omului spre cer. Foloseşte...

Tainele vieţii viitoare: Nimeni nu poate fi sigur că nu va...

Sfântul loan Gură de Aur zice: „Dacă vezi că dreptul are un sfârşit rău, nu cădea cu duhul, căci nenorocirile îi pregătesc o coroană...

Tainele vieţii viitoare: De viaţă dispune Dumnezeu

Sfântul Atanasie cel Mare zice: „Mulţi drepţi îşi petrec viaţa în boli grele şi suferinţe, pe când păcătoşii, uneori, au un sfârşit bun, cu...

Tainele vieţii viitoare: De ce mulţi dintre drepţi n-au moarte bună,...

Dar se întâmplă şi cazuri când, în aparenţă, păcătoşii mor liniştiţi, pe când drepţii, din contra, au o moarte crudă, îngrozitoare. Se poate, oare, deduce...

Tainele vieţii viitoare: Groaza de moarte

Pe cât e de veselă moartea drepţilor, pe atât e de grozavă moartea păcătoşilor; şi cu cât e omul mai păcătos, cu cât a...

Pilde creștin-ortodoxe – Mărturisirea unui copil

Mai mulţi oameni au început să discute despre credinţa în Dumnezeu şi despre înstrăinarea omului prin păcate de ajutorul lui Dumnezeu. Unii spuneau că viaţa...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfaturi pentru desăvârșire

A zis avva Evagrie Ponticul: - Mintea care hoinăreşte o statorniceşte citirea, privegherea şi rugăciunea. Pofta aprinsă o stinge foamea, osteneala şi singurătatea. Mânia o domoleşte...

Pilde creștin-ortodoxe – Drum spre nepătimire

L-a întrebat o femeie credincioasă pe avva Macarie: - Avva Macarie, cum putem ajunge la nepătimire? Atunci avva Macarie i-a zis: - Mâncarea uscatăşi vieţuirea aspră, împreunate...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre ispitirea creştinului

Au zis ucenicii lui avva Aminna: - Cum ispiteşte diavolul pe om? Atunci avva Aminna le-a răspuns: - Diavolii care se împotrivesc lucrării noastre duhovniceşti, aduc în...

Pilde creștin-ortodoxe – Cea mai grea boală spirituală

A fost întrebat avva Antonie de un creştin: - Avva care este cea mai grea boală spirituală? Atunci avva Antonie i-a zis: -    Există multe boli generate...

Pilde creștin-ortodoxe – Frica de Dumnezeu

O femeie i-a spus lui avva Arsenie: - Avva Arsenie, cum să înaintez spre o viaţă plăcută lui Dumnezeu? Atunci avva Arsenie i-a răspuns: - Să ai...

Pilde creștin-ortodoxe – Postul şi finalitatea lui

Postul şi finalitatea lui. Pilde creștin-ortodoxe  A zis avva loan despre post: - Postul aduce omul în starea de a trăi în propria sa fiinţă, foamea profundă...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre înțelepciune

Avva Ioil era recunoscut de fraţii din mănăstire şi de mulţi creştini ca având un mare dar de la Dumnezeu, şi anume înţelepciunea. Odată i-au...

Pilde creștin-ortodoxe – Spre o viață curată

A zis avva Moise unui grup de tineri: - Dragii mei, dacă vreţi să aveţi o viaţă curată plăcută lui Dumnezeu, atunci să păziţi din tot sufletul...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre curăția sufletului

A zis lui avva Aminna un ucenic: - Avva, cum să ajung la curăţia sufletului? Atunci avva Aminna i-a răspuns: -  Înfrânarea de la iubirea de...

Pilde creștin-ortodoxe – Judecata lui Dumnezeu

A spus Sfântul Marcu Ascetul: - Dumnezeu judecă faptele după intenţiile lor. Căci zice: Să-ţi dea ţie Domnul după inima ta (Psalm XIX,5)." Aşadar, să fim...

Pilde creștin-ortodoxe -Blândeţea, cale spre sfinţenie

Un creştin l-a întrebat odată pe preotul duhovnic: -  Părinte, ce rol are blândeţea în viaţă? Atunci părintele i-a răspuns: -  Omului blând îi foloseşte credincioşia,...

Pilde creștin-ortodoxe – Inima, locaş al sfinţeniei sau al plăcerii

A zis o femeie credincioasă lui avva Arsenie: - Avva Arsenie, te rog să-mi vorbeşti despre inimă, despre rolul ei în timpul rugăciunii. Atunci avva Arsenie...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre ispite

A zis avva Antonie despre ispite: - Suntem ispitiţi în două chipuri: prin necazurile care încearcă inimile noastre ca pe aur în cuptor, vădind, prin...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre postul sufletesc şi trupesc

O femeie credincioasă i-a spus lui avva Arsenie: - Avva Arsenie, te rog să-mi vorbeşti despre post. Atunci avva Arsenie i-a răspuns: - Noi oamenii ne-am îmbolnăvit...

Pilde creștin-ortodoxe – Înţelepciunea, cale spre desăvârşire

Înţelepciune, pilde Era recunoscut de mulţi avva Moise ca fiind foarte înţelept şi cu o viaţă de sfinţenie. Odată, un ucenic l-a rugat să-i vorbească despre...

Pilde creștin-ortodoxe – Grija de sine

A zis avva Antonie: - lubirea de sine este un mare păcat, dar grija de sine este o mare virtute. Poţi să mântuieşti o lume...

Pilde creștin-ortodoxe – Ce să facem pentru a ne mântui?

L-au întrebat ucenicii pe avva Arsenie: - Ce să facem, avva, pentru a ne mântui? Atunci avva Arsenie le-a spus: -   De vreţi să vă mântuiţi...

Pilde creștin-ortodoxe – Care este cea mai mare dintre virtuţi prin...

A fost întrebat avva Antonie de ucenici: - Avva, care este cea mai mare dintre vituţi prin care îl învingem pe diavol? Avva Antonie le-a spus: -...

Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea curată

Ucenicii lui avva Siluan Athonitul aveau mare evlavie la duhovnicul şi stareţul lor. Discutând despre folosul rugăciunii curate, un ucenic îi spune: - Avva Siluan, cum...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfântul şi păsările

Sfântul loan lacob Hozevitul (Românul) a fost călugăr şi preot în mănăstirea Neamţ şi în Ţara Sfântă. A fost sihastru în pustia Hozeva. A...

Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea

Sfântul Ioan Scărarul a spus: - Rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu, întărirea păcii, mama lacrimilor, pod care trece peste ispite, scăpare de întristare, ruperea...

Pilde creștin-ortodoxe – Filosofii şi creştinii

Într-o discuţie la care luau parte mai mulţi oameni, s-a pus întrebarea despre viaţă şi despre moarte. Un filosof a zis: - Noi, filosofii, nu ne...

Tainele vieţii viitoare: Mulţi dintre drepţi mor în timpul rugăciunii

Mulţi dintre drepţi mor în timpul rugăciunii. Astfel, Sfântul Policarp, puţin înainte de a muri se ruga în faţa rugului de foc pe care,...

Tainele vieţii viitoare: Îngerii îi duceau sufletul la cer

Din Vieţile Sfinţilor încă se constată că multora dintre aleşii lui Dumnezeu, la moarte, li s-au arătat îngerii spre a le lua sufletul. Astfel,...

Tainele vieţii viitoare: Sfârşitul creştinesc

Din momentul în care Dumnezeu a zis lui Adam cel căzut: „Pământ eşti şi în pământ te vei întoarce" (Facerea 3, 19), secerişul morţii...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfântul Ieronim şi înţelepciunea sa

Se spune despre sfântul Ieronim că era foarte înţelept. Odată un om temător de Dumnezeu i-a spus: - Te rog să-mi vorbeşti despre judecata lui Dumnezeu. Atunci...

Pilde creștin-ortodoxe – Mântuirea omului

Pilde creștin-ortodoxe - Mântuirea omului A fost întrebat avva Arsenie de o credincioasă: - Avva Arsenie, mă tem pentru mântuirea mea când văd câte ispite îmi...
Translate »