Acasă Etichete Mântuire

Etichetă: mântuire

Sfântul Ioan Gură de Aur: Cât de mult se înmulţeşte iubirea!

Iubirea este rădăcina, izvorul şi maica tuturor bunătăţilor. Pentru că, într-adevăr, ca rădăcină face să răsară nenumărate mlădiţe ale virtuţii, ca izvor scoate multă...

Pilde creștin-ortodoxe – Cuvântul şi fapta

A fost întrebat părintele Dometie de la Mănăstirea Râmet de o maică: - Părinte Dometie, te rog să-mi dai un îndemn pentru trezvia sufletului. Atunci părintele...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfatul părintelui Dometie de la Râmeţ

Prea Cuviosul părinte Dometie prin viaţa lui de asceză, rugăciune şi priveghere către Dumnezeu, îi învăţa pe oameni calea spre îndumnezeire în Hristos Domnul,...

Pilde creștin-ortodoxe – Păcatele omului

A zis un creştin lui avva Onufrie: - Avva, vorbeşte-mi despre păcatele omului şi despre ispite. Atunci avva Onufire a zis: - La toată ispita, nu învinui...

Pilde creștin-ortodoxe – Dragostea faţă de oameni a părintelui Dometie

Maica Lavrentia spune despre părintele Dometie: - La uşa părintelui Dometie întotdeauna era mult popor, poate chiar de ordinul miilor. El îi spovedea, îi învăţa,...

Pilde creștin-ortodoxe – Ca să ajungi să trăieşti ca îngerii

Într-una din predicile Prea Cuvioşiei sale, părintele Dometie de la sfânta Mănăstire Râmeţ, îi învăţa pe oameni calea spre desăvârşire spunând: - Ca să ajungi...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre folosul citirii psalmilor

A zis avva Arsenie ucenicilor: - Când suntem apăsaţi de multă întristare şi sufletul nostru este în mare tristeţe trebuie să facem cântarea rugăciunii psalmilor...

Pilde creștin-ortodoxe – Sfat pentru trezvia sufletului

  A zis un frate lui avva Moise: - Avva, dă-mi sfat pentru sufletul meu. Atunci avva i-a zis: -  Adu-ţi aminte totdeauna de ieşirea ta din această...

Pilde creștin-ortodoxe – Ispitele

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen: - Ce voi face ispitelor acestora care mă tulbură? Atunci avva Pimen i-a zis: -  Să plângem înaintea bunătăţii lui...

Pilde creștin-ortodoxe – Nu judeca

S-a zis despre avva Siluan că era de o smerenie şi blândeţe care impresionau pe mulţi oameni. El niciodată nu judeca pe nimeni şi,...

Pilde creștin-ortodoxe – Smerenie şi mândrie

  Multă lume vorbea despre avva loan că este pentru oameni de un real folos duhovnicesc. Un tânăr, venind la avva loan, i-a zis: - Avva,...

Pilde creștin-ortodoxe – Fapta rea şi pocăinţa

A zis un tânăr lui avva Ieremia: - Avva, chiar dacă omul săvârşeşte o faptă rea se pocăieşte şi Dumnezeu îl iartă. Atunci avva Ieremia i-a...

Pilde creștin-ortodoxe – Mântuirea omului

A zis o femeie lui avva Aminna: - Avva, te rog să-mi vorbeşti despre mântuire. Atunci avva Aminna i-a spus: -  Mântuirea omului se lucrează în fiecare...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea fără de făţărnicie

„Iubire fără de făţărnicie", zice Apostolul Pavel. Dacă ai astfel de iubire, nu-ţi vei da seama de cheltuiala banilor, nici de truda trupurilor, nici...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Această iubire comună şi lumească

Să nu-mi vorbeşti despre iubirea comună şi lumească, poate este mai mult boală decât iubire, ci vorbeşte-mi despre aceasta pe care o trăieşte Pavel,...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Nu este puţin lucru să te...

Ce ar putea să egaleze iubirea care-i înconjoară pe profeţi şi întreaga lege, şi fără de care nici credinţa, nici cunoaşterea, nici înţelegerea tainelor,...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Pe omul generos îl caracterizează izbânzile...

De obicei, pe omul generos nu-l caracterizează atât de mult darurile care i se dau de către Dumnezeu, cât îl caracterizează izbânzile eforturilor lui....

Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea este mama tuturor bunătăţilor

Iubirea este cunoaşterea ucenicilor, aceasta este cea care întreţine virtutea. De aceea, şi Pavel spune atâtea despre aceasta, fiind curat ucenic al lui Hristos...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre sfârşitul vieţii

Mulţi creştini erau îngrijoraţi de sfârşitul lumii: Se gândeau ce va fi în ceasul şi în clipa aceea. Unii dintre ei au mers la avva...

Pilde creștin-ortodoxe – Taina ascunsă în suflet

Taina ascunsă în suflet Avva Aminna era mereu în cugetare la cele duhovniceşti. Avea o taină ascunsă în sufletul său, taină care îi aduce atâta...

Pilde creștin-ortodoxe – Fiecare virtute, fiecare păcat

Au zis ucenicii lui avva Macarie: Avva, te rog să ne vorbeşti despre virtute şi despre păcat: Atunci avva Macarie a răspuns: - Orice virtute evanghelică...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre ispite

A fost întrebat avva Sisoe: - Avva, tot aşa ispitea diavolul şi pe părinţii cei din vechime? Atunci avva Sisoe a răspuns: - În zilele noastre diavolul...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre tăcere, despre vorbirea deşartă

Despre tăcere, despre vorbirea deşartă A zis un ucenic lui avva Pimen: - Avva, te rog dă-mi sfat în legătură cu tăcerea. Atunci avva Pimen i-a zis: - ...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre Dumnezeu, despre diavol

A zis avva Isidor: - Toate lucrurile normale şi toate cele fireşti sunt născute din Dumnezeu, pe când toate cele anormale şi care sunt împotriva...

Pilde creștin-ortodoxe – Smerenia lui avva Dorotei

Se spune despre avva Dorotei că mereu cugeta la moarte şi la judecata lui Dumnezeu. Mereu spunea: - Doamne, voi muri: Doamne, te rog să...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre sfinţi

A fost întrebat avva Siluan de un ucenic: - Avva, cum au trăit sfinţii? Atunci avva Siluan i-a zis: -  Sfinţii au trăit în mare smerenie şi...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Răutatea distruge şi face ca neamul...

Aşa cum pe cele mari Dumnezeu nu le-a dăruit pe toate tuturor, ci unora aceasta, altora cealaltă, aşa a făcut şi cu cele de...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Dumnezeu ar fi putut să-i hrănească...

Dumnezeu ar fi putut să-i hrănească pe săraci şi fără milostenia noastră, dar pentru a ne uni cu iubirea şi pentru a avea mai...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Nimic nu este egal cu iubirea

Nimic nu este egal cu iubirea. „Cel mai mare lucru dintre toate este iubirea" (I Corinteni 13, 13), zice. Astăzi, însă, iubirea se află...

Sfântul Ioan Gură de Aur: Despre iubire ca poruncă a lui...

Hristos zice să-L iubim pe Dumnezeu „din toată inima noastră", pe aproapele la fel „ca pe noi înşine", lucru care este egal cu „din...

Pilde creștin-ortodoxe – Să ne curăţim mintea şi inima

A fost întrebat pustnicul Zosima despre cum poate omul să-şi cureţe mintea şi inima (de patimi şi păcate). Atunci pustnicul Zosima a răspuns: - Mintea şi...

Pilde creștin-ortodoxe – Pustnicul Onufrie înţeleptul

A trăit, în Sfântul Munte Athos, Onufrie, un pustnic smerit şi cu multă credinţă şi frică de Dumnezeu. Acest pustnic era recunoscut pentru înţelepciunea...

Pilde creștin-ortodoxe – Creştinul – vieţuirea în Hristos Domnul

A spus avva Aminna: - Creştinul trebuie să fie precum o torţă vie. Creştinul este acela care îndrăzneşte să creadă în iubire şi în atotputernicia...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre deznădejde

O călugăriţă cuprinsă de deznădejde repeta mereu în gândul ei: - Mă tem că n-am să mă mântuiesc niciodată. Păcatele înnegresc sufletul meu depărtându-mă de...

Pilde creștin-ortodoxe – Despre cugetare

A fost întrebat Avva Macarie de o femeie credincioasă despre folosul cugetării omului la cele sfinte. Avva Macarie i-a spus: - Cugetând la cele sfinte omul...

Pilde creștin-ortodoxe – Blândeţea şi smerenia

Ucenicii i-au spus lui avva Arsenie: - Avva Arsenie, te rog să ne vorbeşti despre blândeţe. Atunci avva Arsenie a răspuns: - Nu poate fi despărţită blândeţea...

Pilde creștin-ortodoxe – Un cuvânt de zidire sufletească

A zis un ucenic lui avva loan: - Avva, te rog să-mi spui un cuvânt de zidire sufletească. Atunci avva loan i-a zis: - Nu vom...
Translate »