Acasă Etichete Mândria

Etichetă: mândria

Libertatea este prietenă cu îndoiala

Libertatea este prietenă cu îndoiala ,,Nu locul îl mântuiește pe om, ci libera lui voie. Adam, strămoșul nostru, a căzut chiar din rai, iar dreptul...

Majoritatea spune: ,,trebuie să văd ca să cred“

Hristos îți spune: ,,trebuie să crezi ca să vezi“ Hristos îți spune -Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi...

Dumnezeu a hotărât o scadenţă păcatului

Ia aminte la ceea ce spun! I se datorau lui pedepse, i se datorau lui chinuri, i se datorau lui suferinţe. Pentru ce n-a...

Toate sunt mai slabe ca pânza de păianjen

Aţi văzut puterea lui Dumnezeu, aţi văzut iubirea de oameni a lui Dumnezeu? Puterea, că a cutremurat pământul; iubirea de oameni, că i-a oprit...

Să învăţăm lecţia iertării ca să nu rămânem repetenţi la examenul...

,,Iertarea, condiția fundamentală a vieții noastre, este necesar să ne însoțească pretutindeni, ca să putem culege roade și în rugăciune, în post, în fapte...

Smerenia cu înțelepciunea formează un om complet

Sunt unii care-s slabi cu mintea, și dacă se forțează peste măsură, se pot vătăma. Unii care iau o priveghere peste puterea lor pot...

Cum se poate practica smerenia în căsătorie?

-Cum se poate practica smerenia în căsătorie? - Foarte ușor. În primul rând, soțul și soția să fie cuviincioși unul fată de altul, să nu...

Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu

Simion cel drept Trecând patruzeci de zile după naşterea Domnului nostru Iisus Christos şi împlinindu-se vremea curăţirii celei legiuite, Prea curata şi Prea binecuvântata Stăpâna...

Strâmtă şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini...

Că unii sunt pedepsiţi şi aici, şi dincolo, când nu iau aici pedeapsă după mărimea păcatelor lor, o spune Hristos vorbind de sodomiţi. Ascultă!...

Fiecare vede în jur după cum are inima

O vorbă din popor spune, că ochii sunt oglinda sufletului, aşadar, fiecare vede în jur după cum are inima. Omul cu inima ocean de iubire...

,,Mântuirea stă în buna sfătuire, cei care nu se sfătuiesc cad...

Nici un om din lumea aceasta nu le poate şti pe toate, nu poate găsi soluţiile la toate problemele atât de vaste şi de...

Povestire cu tâlc: Povestea timpului

A fost odată, doar o dată, demult, tare demult, pe vremea când oamenii știau să vorbească, dau nu știau să se certe, și beau...

Dragostea este umilă

A cincea culoare a dragostei este umilinţa. Mândria este prezentată în Sfânta Scriptură ca fiind cel mai mare dintre toate păcatele. Mândria este dorinţa...

Ispita din interior

Ispita interioară este cauzată de pofta trupului, de pofta ochilor şi de pofta inimii (conform I Ioan 2,16). Poftele trupeşti se manifestă sub forma...

Fericirea de a ierta

Actul iertării, când se întâmplă în viaţa creştinului, îi strecoară în suflet o automulţumire şi mândria, care-l pândeşte; o autoapreciere pentru faptul că; „am...

De ce cad, uneori, cei duhovnicești?

Căderile celor duhovnicești nu sunt simple căderi. Aceștia știu prea bine ce înseamnă paza minții, ispită, păcate, judecată, rai și iad. „Cât sunt de...

Așa de ușor părăsești tu lupta?

De ce te laşi cuprins de întristare? De ce deznădăjduieşti? De ce te dai bătut? Aşa de uşor părăseşti tu lupta? Dumnezeu a îngăduit să...

Mândria se surpă prin smerenie

Şi în sfârşit cele două patimi de la urmă pe care le descrie Sfântul Ioan Casian sunt slava deşartă şi mândria, mândria fiind şi...

Omul este mare abia când se recunoaște mic, când își recunoaște...

Oamenii, oamenii bogați în cunoștințe, se cred în genere centrul lumii, se cred în stare de a stăpâni până în sferele cele mai îndepărtate....

Semnele umilinţei: bucuria! Mândria exclude bucuria

Mintea ta dacă a pătruns la locul inimii, tu nu trebuie să te păstrezi în tăcere şi încremenire, ci să continui să te rogi:...

Mândria este o boală sufletească de temut

Mândria este o boală sufletească de temut, care se vindecă foarte greu. Nu este păcat mai urât înaintea lui Dumnezeu decât mândria. Sfinții Părinți...

Mândria nu strică numai o parte a sufletului, ci tot sufletul

Lupta împotriva duhului mândriei războieşte mai ales pe cei desăvârşiţi şi pe cei ce s-au urcat până aproape de culmea virtuţilor, încercând să-i prăbuşească. Şi,...

Dacă suporți cu drag vorbele de rău ale altora, ești pe...

Dacă vreți să dobândiți Duhul Sfânt, vă spun, și acesta este lucrul cel mai important în viața Duhovnicească: să știi să te smerești cu...

Cum scăpăm de mândrie?

Mândria este o patimă care este şi începutul şi sfârşitul răutaţii. Mândria este cea mai subtilă dintre patimi, cea mai greu de priceput. Cea...

Ce trebuie să ştie creştinii despre păcatul desfrânării?

Desfrânarea este unul din cele şapte păcate de moarte şi este cel mai urât păcat înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, pentru că prin...

Inamicul credinţei este mândria

Iisus le-a răspuns, zicând: „Lucrul lui Dumnezeu acesta este, să credeţi în Cel pe Care El L-a trimis“ (Ioan 6, 29). Nu există mântuire fără...

În smerenie și în ascultare, Iisus să-ți fie pildă

Fiule, cine caută să fugă de supunere, fuge de harul lui Dumnezeu. Și cine caută să aibă ceva în stăpânire ceva aparte, pierde ce...

Sfaturi practice despre lupta de zi cu zi

Așa cum iarna aduce zăpada care acoperă iarba, însă n-o usucă, ci mai mult, o păstrează și o înviază primăvara, când neaua piere și...

Mărgăritare duhovnicești

Omul are două aripi: harul şi libertatea. Rugăciunea este singura ce ne poate înalţa la cunoşterea lui Dumnezeu. Cel ce crede, se teme; cel ce se...

Bogăţia cea mai dorită

În omul de azi, din păcate, întâlnim frecvent trei lucruri: mândria, dragostea pătimaşă pentru viaţa pământească şi lipsa recunoaşterii păcatului. Datorită acestor lucruri, omul...

Povestire cu tâlc: ”Bătrânul şi judecata vieţii”

A fost odată un om care avea patru fii. El voia ca fii lui să înveţe să nu mai judece pripit lucrurile. De aceea,...

Dumnezeu nu dă harul ca la un milog

Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine, smerit în tine. Procesul care a rânduit întreaga stare de lucruri, soarta...

Povestire cu tâlc: ”Rebusul Vieţii”

Toate sunt amestecate în lumea asta, toate alternează precum ziua cu noaptea. O fi aceasta o legitate menită a ţine în echilibru existenţa? Cine...

Cuvintele Bătrânilor despre lupta duhovnicească

Bătrânul Porfirie zicea: “Atunci când Hristos vine să umple casa inimii noastre, toate problemele, toate rătăcirile, toate neliniştile dispar. Şi păcatul, de asemenea, dispare”. Unui...

Pacea inimii este scopul războiului duhovnicesc

Un om care biruieşte cu pace gândurile rele este un om înţelept şi fericit, un om care este umbrit de Harul Sfântului Duh, pentru...

„Cât de frumos este să ierți! Sufletul devine atât de ușor...

Încetarea vrajbei și iertarea jignirilor ne-a fost lăsată ca poruncă, nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de ea, ci pentru că nouă ne...

Omul smerit: ”Ocara să ne fie ca o laudă”

În deplină potrivnicie cu mândria stă smerenia. Așa cum mândria este izvorul tuturor patimilor, așa și smerenia este maica tuturor virtuților. Sfântul Ioan Gură...
Translate »