Acasă Etichete Iubire

Etichetă: iubire

Urmele lui Dumnezeu pe nisip

Un om avu într-o noapte acest vis: se făcea că mergea împreună cu Dumnezeu pe malul nisipos al unui râu. În acest timp, pe cer...

De ce nu distruge Dumnezeu lumea

Era pe timpul când Bunul Dumnezeu împreună cu Sfântul Petru se cobora pe pământ, ca să vadă cum o mai duc oamenii. Izbit de...

Participarea la Sfânta Liturghie

Creştinii din vremea Apostolilor participau la Sfânta Liturghie nu numai duminica şi sărbătoarea, ci în toate zilele. Iată ce ne spune Sfânta Scriptură: „Şi...

Să ascultăm şi să ne rugăm

Un creştin ortodox, intră odată în biserica din localitatea vecină, în timpul Sfintei Liturghii. Se închină pe la toate icoanele, făcând mătănii, deşi în...

Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în Biserică

La o biserică slujeau cu multă râvnă şi elavie doi preoţi. În fiecare duminică predicau cu putere Cuvântul lui Dumnezeu. Unuia dintre preoţi, venindu-i rândul...

Floarea sufletului

Cineva a dat prietenului său o floare rară, spunându-i să aibă totdeauna grijă de ea. Şi acesta o iubea cu multă căldură, îngrijind-o cu...

De ce sufăr eu, Doamne?!

Un om cuprins de suferinţe, înălţă cugetul către Dumnezeu şi zise: — De ce sufăr atâta Doamne?! Atunci auzi în cugetul său glasul lui Dumnezeu zicându-i: —...

Bucurie adevărată

Doi prieteni, care nu se mai văzuseră de mult, s-au întâlnit într-o zi pe străzile unui oraş. Unul din ei, Nicolae, un bun creştin,...

Înjurăturile şi drăcuitul

Un om avea prostul obicei de a înjura şi a drăcui la orice pas. Fiind însă creştin, ca toţi românii, simţea el că acest...

Comori pământeşti şi comori cereşti

Comori pământeşti şi comori cereşti Trei prieteni se întorceau voioşi de la târg după e făcuseră treabă bună vânzând fiecare toate produsele. Ajunseră într-un sat...

Asemenea ecoului

Doi oameni stăteau de vorbă. Unul, care era cicălitor şi rău de gură, îi zise celuilalt: — Nu ştiu ce are lumea cu mine, că...

Coroana răbdării

Cândva, la o sfântă mănăstire îşi făcea ascultarea un călugăr bătrân plin de credinţă şi de răbdare. Într-o zi, însă, cuprins de un duh rău,...

Cel din urmă pas

Un necredincios spunea în faţa mai multor ascultători: — Avem vreme să ne îndreptăm şi să ne pocăim, la bătrâneţe; de ce să ne grăbim? Dar...

Sfânta Spovedanie şi Sfânta împărtăşanie

O femeie, care ducea o viaţă plină de păcate, se hotărî să numai greşească deloc. Şi reuşi, dar se simţea tulburată şi avea sufletul...

Sfânta spovedanie şi Iuda Iscarioteanul

Dacă ne-am imagina pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe Mântuitorul Iisus Hristos, mergând la Sfântul Apostol Petru şi vorbind cu el, am...

De multe ori îmi sting lumina sufletului cu vântul tristeții împovărătoare,...

De multe ori las tristețea să-mi cuprindă nemilos, ființa. De multe ori mă împrietenesc la cataramă, cu neputința, Cu neputința de a mă înveșmânta în haina...

Chiar dacă nu-l vedem, Dumnezeu există

Chiar dacă nu-l vedem Dumnezeu există La o şcoală, un inspector ateu intră la ora de religie la clasa a treia. În faţa profesoarei, el...

Vasul murdar

Era un om care-şi zicea că-i credincios şi cu frică de Dumnezeu, dar ducea o viaţă plină de păcate. În sinea lui credea că...

Păcatul şi durerea

Se istoriseşte că, pe vremea păgânătăţii, într-o zi au venit înaintea Zeului cel Mare, Păcatul şi Durerea, care se certau necontenit. Zeul le porunci...

Taina păcii

Taina păcii Într-un pustiu, trăia un călugăr mult îmbunătăţit. Simţind că i se apropia sfârşitul vieţii pământeşti a trimis pe un ucenic al său în...

Cheia tuturor tainelor

Cheia tuturor tainelor Hristos a înviat! - înseamnă că, cu adevărat, este Dum­nezeu. Hristos a înviat! - înseamnă că, cu adevărat, este o lume cerească, lumea...

Despre biruinţa cea mai de pe urmă

Despre biruinţa cea mai de pe urmă Toate presimţirile noastre despre biruinţa cea mai de urmă a binelui sunt făgăduinţe ale lui Dumnezeu săpate în...

Purtarea faţă de un câine rău

Aşa cum un câine rău este înfrânt cu nepăsarea faţă de lătratul său, tot aşa şi moartea se înfrânge cu nepăsarea faţă de cursele şi...

Mai presus de politică şi negoţ şi harta

Când Hristos ajunge un mijloc de politică lumească, de slavă şi bogăţie pământească, atunci El încetează să mai fie mijloc de mântuire. Cu alte cuvinte,...

Rugăciunea adevărată este o luptă

Fiecare rugăciune adevărată este o luptă cu moartea şi o tăgăduire a morţii. Fiecare rugăciune adevărată este o luptă pentru viaţă şi o dovadă a...

Dragostea nu este singură

Dragostea niciodată nu este singură. Dragostea nu poate fi singură. Propovăduirea lui Dumnezeu ca dragoste a început o dată cu propovăduirea lui Dumnezeu ca Treime. Înainte...

Trei ferestre

Trei ferestre sunt tăiate în cer pentru omul duhovnicesc: prin cea dintâi priveşte mintea cu credinţă, prin cea de-a doua priveşte inima cu nădejde,...

Dragostea lui Dumnezeu

Dragostea lui Dumnezeu pentru om merge înaintea dragostei omului pentru Dumnezeu. Cine ştie dacă copilul ar avea vreodată dra­goste pentru mama sa de n-ar simţi dragostea...

“Împreunând firile despărţite”

Împreunând firile despărţite "Împreunând firile despărţite", se zice despre Hristos într-un irmos bisericesc. Aceasta însemnă că Hristos a adunat firea noastră cea fărâmiţată, împrăştiată şi răzleţită. Împreunând firile...

Descoperitorul lui Dumnezeu şi al omului

Hristos nu a venit să-L -numai pe Dumnezeu, ci şi pe om. Când Hristos l-a descoperit pe omul istoric, s-a arătat atâta deznădejde, atâta întuneric şi...

Observaţii asupra trupului

Hristos niciodată n-a făcut vreo observaţie asupra trupului vreunui om. El nu i-a spus lui Zakheu: „Cât eşti de mic!", nici lui Iuda: „Cât eşti...

Curăţirea de rea-voire

Caută mai presus de toate să te cureţi pe sine de rea-voirea faţă de oameni. Pentru că, adunând rea-voire faţă de oameni, aduni otravă -...

Urmarea sfinţilor

Nu este uşor a-I urma dintr'o dată lui Hristos. Mai întâi urmează-i pe oamenii buni din satul tău. Aceasta să-ţi fie cea dintâi treaptă. Apoi urmează-i...

Visele, un mijloc pentru cunoaşterea de sine

Şi visele să-ţi fie spre învăţătură! - deoarece şi visele sânt un mijloc prin care sufletul poate să-şi sporească cunoaşterea de sine. În vise, adesea,omul...

Cea mai curată lacrimă

Cea mai curată lacrimă Neîntrerupta petrecere cu Dumnezeu în liniştea inimii, în înfrânarea minţii, în tăcerea întregului suflet duce la curăţia îngerească a omului lăuntric. Cea...

Începutul calendarului

A greşi zilnic şi a te pocăi zilnic nu poate fi socotit o sporire. Aceasta e mai degraba o batere a pasului pe loc...

Noi şi morţii noştri

Când ne gândim la vecinii noştri morţi, mari ori mici, ne mândrim într-ascuns - ca şi cum noi, prin puterea şi însuşirile noastre, am...