Acasă Etichete Gânduri despre bine şi rău

Etichetă: Gânduri despre bine şi rău

Via‏ță după moarte

Viața după moarte - Lumea - Precum omul supravie‏țuiește Precum omul supravie‏țuiește părului tuns, unghiilor tăiate sau chiar mâinilor și picioarelor tăiate, tot așa va supravieț‏ui...

Bogatul și bogă‏ția

Bogă‏ția multă, în sine, nu este nici rea, nici bună. Științ‏a multă, în sine, nu este nici rea, nici bună. Însă, în mâinile unui om rău, bogă‏ția...

Prietenie și vrăjmășie

Omul nu poate urî niciodată un vrăjmaș neștiutor la fel cât un vrăjmaș imoral. Vrăjmașul din neștiin‏ă nu este niciodată atât de respingător ca...

Prietenul cel mai supărător

Prietenia dintre un om duhovnicesc și un om trupesc este doar un pic mai plăcută și mai trainică decât prietenia dintre-o oaie și-un lup. Dacă ești...

Luptătorul de pe cale

Acela ce atacă cel mai mult cucerește cel mai pu‏țin. Acela ce se împotrivește cel mai puț‏in este cel mai pu‏țin atacat. Acela ce este aprig...

Necură‏ția sufletului

Necurăț‏ia cea mai mare a trupului este o nimica toată fa‏ță de necurăț‏ia sufletului pângărit. Puț‏ină apă și săpun, și toată murdăria trupului se spală: și...

Răsfrângere de lumină

Soarele își împrăștie strălucirea sa deopotrivă asupra pietrelor curate și a celor colbuite. Insa, numai pietrele curate îi pot răsfrânge strălucirea. Și Dumnezeu Își revarsă...

Mângâierea cea mică și cea mare

Nu există pe pământ nici un cap neîncununat. Cerul înstelat atârnă ca o cununa de mare pe‏ deasupra capului fiecărui om. Însă un singur cuvânt,...

Duhul împotrivirii

Oricine se împotrivește legii lui Dumnezeu va începe în curând să se împotrivească și legii naturale și sociale. Cel ce se împotrivește voii lui Dumnezeu...

Lumi nemateriale

Deschide sufletul tău pentru lumile nemateriale. Una dintre aceste lumi se îngrămădește lângă tine, cerându-‏i ajutorul. O altă din aceste lumi î‏i dă ajutor. Nu o...

Legătura de pământ

Cu cât își leagănă mama mai mult copilul, cu atât mai târziu începe acesta să meargă. Cu cât alăptează mama mai mult copilul, cu atât...

Sinuciderea nu este scurtarea suferinț‏ei

Sinuciderea nu este scurtarea suferinț‏ei, ci prelungirea ei. Albina care fuge dintr-un stup în altul ajunge să fie dispre‏țuită și într-unul, și în celălalt; dispreț‏uită...

Trăsnetul și paratrăsnetul

Când apa se evaporă și când nu se mai vede nici ca abur, atunci pare a fi cea mai lipsită de putere. Însă, chiar...

Lupta lui Iacov cu Dumnezeu

Dacă ești om, în via‏ța aceasta trebuie să te lupț‏i cu Dumnezeu precum s-a luptat și Iacov. Fericit vei fi dacă Dumnezeu va birui asupra...

A fi om, pu‏țin este

Fă binele și-l îngroapă sub piatră, el își va face limbă din piatră și va vesti lumii. Dacă ești în temniț‏ă pentru dreptate, toate stelele...

Mucenicia lui Hristos

A fost mucenicia lui Hristos în timpul vieț‏ii Sale pe Pământ, întreită este mucenicia Lui Hristos și în cursul întregii istorii. Prima este mucenicia persoanei...

Eva şi Maria, sfâşierea noastră sufletească de căpătâi

Din punct de vedere psihologic, Eva şi Maria reprezintă sfâşierea noastră sufletească de căpătâi. Între ele este o luptă pe viaţă şi pe moarte,...

Cine poate lumina mormântul?

Întreaga lumină din cosmos de s-ar strânge într-un soare, tot n-ar putea lumina taina unui mormânt. Dimpotrivă, cu cât este mai multă lumină în jurul...

Să nu ne uităm rădăcinile

Să nu ne uităm rădăcinile O mamă și-a certat fiul că a călătorit trei ani prin lume: „Ți-ai părăsit casa și te-ai dus să rătăcești...

Liniștit ca adâncul mării

Lasă valurile viet‏ii să spumege în jurul tău ca o mare furtunoasă, dar tu stăruiește în a rămâne cu sufletul liniștit ca și adâncul...

Răsăritul şi Apusul

(N.red. Sfântul Nicolae Velimirovici nu se referă la Răsărit şi Apus ca poli ai Europei, ci mai cu seamă ca poli ai lumii: Orientul...

Între om şi Dumnezeu

Cu cât omul este mai aproape de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îi pare mai mare, iar omul mai mic; cu cât omul este mai departe...

Vederea lui Dumnezeu

În nemijlocita apropiere a lui Dumnezeu şi-n vederea lui Dumnezeu ca fiind Totul în toate, această lume se pierde ca şi când n-ar mai...

Eva şi Maria

Pentru noi, Eva şi Maria înseamnă de fapt înţelepciunea trupească şi înţelepciunea duhovnicească. În cântările bisericeşti auzim: „femeia s-a făcut pricină suferinţei, femeia s-a făcut şi...

Tăcere

Tăcerea a fost iubită de toate sufletele mari, deoarece au simţit adânc adevărul acelei zise din popor: „vorba bună e de-argint, iar tăcerea-i de aur." Orice...

Singurătatea

De ce oare toate sufletele mari îşi aflau desfătarea în singurătate? Deoarece au iubit prietenia cu Dumnezeu, o prietenie netulburată, cu Cineva mai mare decât ei. Singurătatea...

Slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor

Slujirea lui Dumnezeu este în acelaşi timp slujirea oamenilor; slujirea oamenilor este în acelaşi timp slujirea lui Dumnezeu. Noi nu putem să slujim cu adevărat lui...

Depărtarea

Depărtarea între duşmani măreşte ura dintre duşmani. Depărtarea între prieteni măreşte simpatia dintre prieteni. Depăr­tarea mamei de copil măreşte şi dragostea mamei, şi a copilului. Depărtarea...

Felurite bunuri

Dacă crezi în Dumnezeu şi gândeşti că bunurile simţurilor şi ale firii sunt singurele bunuri pe care Dumnezeu le dă omului, atunci cugeţi foarte jos...

Lumea ne sperie, adevărul ne îmbărbătează

Cine merge după Soare şi vede numai ceea ce-i arată Soarele, acela n-a făcut încă nici un pas în cercul lăuntric al fiinţei, ci,...

Viaţa, un serviciu militar

Oricât ar părea de ciudat, este totuşi adevărat că venim în lumea aceasta nu ca să petrecem în ea, ci ca să ne izbăvim...

Un zâmbet tainic

Deasupra râsului omenesc de fericire şi tânguirii de nefericire stă un zâmbet tainic, care încălzeşte, dar nu arde. Acest zâmbet este cu totul deosebit...

Natura este prieten

Natura este prieten şi nu duşman. Ea a fost zidită pentru a fi tovarăşul şi ajutorul omului, iar nu un rob răzbunător. Oamenii care înrobesc natura...

Meritul nu este acelaşi

Doi oameni nu pot avea niciodată acelaşi merit pentru aceeaşi fapta. Doi oameni nu pot fi niciodată la fel de răspunzători pentru acelaşi păcat. Când...

Frumuseţea lăuntrică a lucrurilor

O, de ai putea să vezi frumuseţea lăuntrică a lucrurilor! O, de ai putea să vezi lumina si frumuseţea lăuntrică a lucrurilor, oceanul de lumină în...

Esenţă şi valoare

Esenţa şi valoarea sunt unul şi acelaşi lucru. Numai ceea ce este esenţial are valoare. Restul e doar vorbărie despre esenţă şi valoare. Dar esenţial nu...

Cu Dumnezeu

Atunci când oamenii se pun cu Dumnezeu într-o legătură mincinoasă, socotindu-o ca pe singura realitate şi valoare, toate legăturile lor se fac de îndată mincinoase. Realitatea...
Translate »