Etichete Dumnezeu

Etichetă: Dumnezeu

Încet, dar sigur

Natura este atât de domoală, încât pare că nu lucrează nimic, dar de fapt este atât de neobosită în lucrare, de parcă în seara aceasta...

Slugi netrebnice

Dă cât mai repede uitării toate bunele străduin‏țe și merite ale tale. Este rușine ca albina și furnica să te întreacă în această privin‏ță. Socotește,...

Spovedania

Spovedania este cerută de Biserică pentru ca omul să-și descopere umbra ascunsă. Spovedania este cerută de Biserică pentru ca omul să-și descopere rănile sufletului, pe...

Înfăptuiește și uită

Nu însemna faptele tale cele bune, pentru că, dacă le însemnezi, repede vor păli; iar dacă le uiț‏i, vor fi înscrise în veșnicie. Nu însemna faptele...

Sufletul nu știe de oboseală

- Dă-mi odihna trupului! După o dreaptă înț‏elegere, aceasta înseamnă: dă-mi somnul! - Dă-mi odihna sufletului! După o dreaptă în‏țelegere, aceasta înseamnă: dă-mi-L pe Dumnezeu! Vrednic de...

Eroul moral

Nu-i așa că ceasul este un mecanism deosebit, și fiecare om trebuie să se minuneze de descoperitorul acestui mecanism? Dar închipuiește-ț‏i că ești întrebat: pe...

Piatra preț‏ioasă

Veni un călugăr din pustie printre oameni și aduse cu el o legătură. Era un diamant învelit într-o frunză veștedă de smochin. Și ‏ținea călugărul legătura...

Un orizont mai larg

Filosofia își are partidele și partizanii săi, ca și politica. Însă partizanii cinsti‏i și ai uneia și ai alteia se simt strâmtoraț‏i în partidul lor...

Deosebire de în‏țelegere

Cu cât un lucru este mai sărac în însușiri, cu atât e mai mică între oameni deosebirea de în‏țelegere a acestui lucru. Cu cât un lucru...

Frica de moarte

Nu este pretutindeni și totdeauna aceeași frică de moarte, nici aceeași vitejie înainte de moarte. Pentru om, cel mai greu este să moară în mijlocul...

Când vom fi fericiț‏i?

Dumnezeu îi va răsplăti pe cei credincioși Lui (adică pe cei asemănători Sieși) cu fericire - și nu cu fericirea animalului, ci cu fericirea lui...

Via‏ță după moarte

Precum omul supravie‏țuiește părului tuns, unghiilor tăiate sau chiar mâinilor și picioarelor tăiate, tot așa va supravieț‏ui și întregului său trup. Și precum norul alb se...

Bogatul și bogă‏ția

Bogă‏ția multă, în sine, nu este nici rea, nici bună. Științ‏a multă, în sine, nu este nici rea, nici bună. Însă, în mâinile unui om rău, bogă‏ia...

Prietenie și vrăjmășie

Omul nu poate urî niciodată un vrăjmaș neștiutor la fel cât un vrăjmaș imoral. Vrăjmașul din neștiin‏ă nu este niciodată atât de respingător ca...

Prietenul cel mai supărător

Prietenia dintre un om duhovnicesc și un om trupesc este doar un pic mai plăcută și mai trainică decât prietenia dintre-o oaie și-un lup. Dacă ești...

Luptătorul de pe cale

Acela ce atacă cel mai mult cucerește cel mai pu‏țin. Acela ce se împotrivește cel mai puț‏in este cel mai pu‏țin atacat. Acela ce este aprig...

Necură‏iția sufletului

Și cea mai mare necură‏ție a trupului este o nimica toată fa‏ță de necurăț‏ia sufletului pângărit. Puț‏ină apă și săpun, și toată murdăria trupului se spală:...

Răsfrângere de lumină

Soarele își împrăștie strălucirea sa deopotrivă asupra pietrelor curate și a celor colbuite, dar numai pietrele curate îi pot răsfrânge strălucirea. Și Dumnezeu Își revarsă...

Mângâierea cea mică și cea mare

Nu există pe pământ nici un cap neîncununat. Cerul înstelat atârnă ca o cunună de mare pre‏ deasupra capului fiecărui om. Însă un singur cuvânt,...

Duhul împotrivirii

Oricine se împotrivește legii lui Dumnezeu va începe în curând să se împotrivească și legii naturale și sociale. Oricine se împotrivește voii lui Dumnezeu va...

Lumi nemateriale

Deschide sufletul tău pentru lumile nemateriale. Una dintre aceste lumi se îngrămădește lângă tine, cerându-‏i ajutorul. O altă din aceste lumi î‏i dă ajutor. Nu o...

Legătura de pământ

Cu cât își leagănă mama mai mult copilul, cu atât mai târziu începe acesta să meargă. Cu cât alăptează mama mai mult copilul, cu atât...

Sinuciderea nu este scurtarea suferinț‏ei

Sinuciderea nu este scurtarea suferinț‏ei, ci prelungirea ei. Albina care fuge dintr-un stup în altul ajunge să fie dispre‏țuită și într-unul, și în celălalt; dispreț‏uită...

Trăsnetul și paratrăsnetul

Când apa se evaporă și când nu se mai vede nici ca abur, atunci pare a fi cea mai lipsită de putere. Însă, chiar...

Lupta lui Iacov cu Dumnezeu

Dacă ești om, în via‏ța aceasta trebuie să te lupț‏i cu Dumnezeu precum s-a luptat și Iacov. Fericit vei fi dacă Dumnezeu va birui asupra...

A fi om, pu‏țin este

Fă binele și-l îngroapă sub piatră, el își va face limbă din piatră și va vesti lumii. Dacă ești în temniț‏ă pentru dreptate, toate stelele...

Mucenicia lui Hristos

A fost mucenicia lui Hristos în timpul vieț‏ii Sale pe Pământ, întreită este mucenicia Lui și în cursul întregii istorii. Prima este mucenicia persoanei Sale,...

Eva şi Maria, sfâşierea noastră sufletească de căpătâi

Din punct de vedere psihologic, Eva şi Maria reprezintă sfâşierea noastră sufletească de căpătâi. Între ele este o luptă pe viaţă şi pe moarte,...

Cine poate lumina mormântul?

Întreaga lumină din cosmos de s-ar strânge într-un soare, tot n-ar putea lumina taina unui mormânt. Dimpotrivă, cu cât este mai multă lumină în jurul...

Să nu ne uităm rădăcinile

O mamă și-a certat fiul că a călătorit trei ani prin lume: „Ți-ai părăsit casa și te-ai dus să rătăcești prin lume!" „Te înșeli, mamă,"...

Liniștit ca adâncul mării

Lasă valurile vie‏ii să spumege în jurul tău ca o mare furtunoasă, dar tu stăruiește în a rămâne cu sufletul liniștit ca și adâncul...

Răsăritul şi Apusul

(N.red. Sfântul Nicolae Velimirovici nu se referă la Răsărit şi Apus ca poli ai Europei, ci mai cu seamă ca poli ai lumii: Orientul...

Între om şi Dumnezeu

Cu cât omul este mai aproape de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îi pare mai mare, iar omul mai mic; cu cât omul este mai departe...

Vederea lui Dumnezeu

În nemijlocita apropiere a lui Dumnezeu şi-n puternica vedere a lui Dumnezeu ca fiind Totul în toate, această lume se pierde ca şi când...

Conştiinţa – Glasul lui Dumnezeu

Pe vremea unui război, când foametea se întindea tot mai mult, un soldat fugar intră în ograda unei văduve sărace, a cărei singură avere...

Fericiţi cei milostivi…

„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei V, 7) Un copil sărac, dar cu sufletul plin de mila lui Dumnezeu, împărţea mâncarea pe...

Leacul mâniei

Erau doi soţi tare credincioşi, care niciodată nu se certau între ei. Într-o zi, venind la ei nişte prieteni, i-au întrebat cum de reuşesc...
Open

produse romanesti