Etichete Dumnezeu

Etichetă: Dumnezeu

Fără Dumnezeu, ca fără aer

Precum pasărea care, atunci când ar da de locurile fără aer, s-ar întoarce repede la aer, aşa şi tu, întoarce-te repede şi fugi din...

Pronia pare mai vădită în excepţii

Pronia se arată şi în reguli, dar şi în excepţii. Oamenilor, însă, ea pare mai vădită în excepţii. În vremea ospăţului Împăratului Valtasar, când oaspeţii...

Omul este chip pentru om

Oamenii pe care îi întâlneşti să fie pentru tine chipuri vii ale binelui sau răului din tine. Ţine-ţi neîncetat gândurile şi dragostea asupra chipurilor bune,...

Dumnezeu şi păcatul

Dumnezeu şi păcatul stau pe două planuri opuse. Nimeni nu-şi poate întoarce faţa către Dumnezeu până ce mai întâi nu întoarce spatele păcatului, nici...

Lucrarea tăcută a lui Dumnezeu

Nenumăraţi oameni lucrează, de dimineaţă şi până seara, la lumina Soarelui, fără să privească la Soare, fără să simtă Soarele, fără să cugete măcar...

Omul folositor

Cel mai folositor om pentru popor nu este întotdeauna acela care este cel mai văzut şi despre care tot poporul aude vorbindu-se; ci adesea-i...

Învaţă din pilda albinei

Mie nu-mi pasă cine mă va ucide: microbii sau oamenii; numai că microbii nu vor da răspuns pentru ucidere, pe când oamenii vor trebui...

Fapte, legi și Adevărul

Copiii pătrund până la fapte; oamenii obişnuiţi pătrund până la legi; numai oamenii duhovniceşti pătrund până la Adevăr. Fapta se poate măsura, legea se poate...

Natura este jertfă

Natura este jertfa omului. Câţi oameni s-au jertfit pentru na­tură? Iar îndeobşte natura se jertfeşte toată pentru om. Natura este făcută să-l înveţe pe om,...

Pentru sfânt natura e trecutul

Pentru sfânt natura închipuie trecutul. Sfântul şi-a însuşit alfabetul naturii, i-a citit cuvintele, i-a ascultat sunetele, i-a înţeles vorbele, şi a închis cartea. Numai în...

RECOMANDARE DE LECTURĂ: “Vom vedea pe Dumnezeu precum este”

Domnul ne-a poruncit să nu săvârşim nici rugăciuni, nici milostenii, nici post, nici alte fapte bune înaintea oamenilor, socotind aceasta a fi o căutare...

Preoția este verigă de legătură între om şi Dumnezeu, între pământ...

Taina preoţiei este de o importanţă covârşitoare, după cuvântul Mântuitorului, Preotul – următorul Lui - fiind: ,,lumina pământului’’ şi ,,sarea pământului’’. Preoţia este lucrare de temelie...

Viaţă şi poezie

Pune-ţi viaţa în versuri. Şi iarăşi îţi spun: pune-ţi viaţa în versuri, dacă vrei să simţi viaţa a-toată-lumea şi să fii în legătură şi...

Oamenii au judecată sănătoasă

Oamenii nu cred în credinţa pe care o propovăduiesc puţin-credincioşii. Oamenii privesc cu neîncredere ştiinţa predată de neştiutori înfumuraţi. Oamenii se revoltă împotriva bogăţiei, când aceasta...

Blestemul şi binecuvântarea

Caută să faci oamenilor lucrul pentru care, la început, poate te vor blestema, dar la urmă te vor binecuvânta şi niciodată lucrul pentru care...

Deist, theist sau pantheist?

Deist, theist sau pantheist? Pentru credincios, aceste cuvinte nu înseamnă altceva decât locul de întâlnire cu Dumnezeu. Şi de fapt nici nu înseamnă prea mult,...

Spuneţi-mi ce este acela „nimic”

O şcoală învaţă: lumea este din nimic; altă şcoală învaţă: lumea este din ceva. Să nu te duci, bucuria mea, în nici una din...

Ţinta rugăciunii

  25 mai: A treia Aflare a Cinstitului Cap al Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan II Cor. 4, 6-15; Mt. 11, 2-15 A treia Aflare a avut loc...

Vederea cea veşnică

Toată cearta dintre două şcoli stă în întrebarea: care ochi sunt orbi, cei lăuntrici sau cei din afară? Vederea cea veşnică răspunde: şi unii, şi...

„Cine eşti tu?”

Îl întreb pe omul trupesc: „Cine eşti tu?" Iar el răspunde: „Eu sunt eu," şi se gândeşte la trupul său. Îl întreb pe omul gânditor:...

Mintea şi inima

Când mintea singură face socoteala, atunci inima se pre­schimbă într-un burete plângător şi şterge. Iar tabla cea neagră a sufletului aşteaptă cu nesaţ o scriere...

Nu totul este minciună

„Lumea aceasta este minciună!" Nu este adevărat. Dacă în lumea aceasta vulpea e minciună, leul nu este minciună. Dacă şarpele este minciună, este oare şi boul? Dacă,...

Darea de seamă a lui Dumnezeu

12 mai: Cei întru Sfinţi Părinţii noştri Epifanie, Episcopul Ciprului, şi Gherman, Patriarhul Constantinopolului  scriitorul de cântări Fapte 14, 6-18; In 7,14-30 Epifanie s-a născut în Palestina...

Visător, dar până la o anumită măsură…

De câte ori "dacă" şi cu "parcă" nu ne-au făcut viaţă mai grea, mai plină de probleme, de câte ori nu am fost şi...

Copilul şi filosoful

Copilul trăieşte în anotimpul de acum, filosoful trăieşte în cel ce va să vină. O fetişcană rumenă atrage cu frumuseţea ei şi privirea copilului...

Valoare de căpetenie

Când cineva înlătură pe Dumnezeu ca valoare de căpetenie, atunci natura ajunge pentru el valoarea de căpetenie. Când cineva înlătură natura ca valoare de căpetenie,...

Cinci imbolduri

Sunt cinci imbolduri de căpetenie, după care se călăuzesc oamenii în faptele lor: 1. câştigul personal cu desfătarea proprie; 2. legătura de rudenie sau de sânge; 3....

Dreptatea lui Pilat

Despre ce dreptate vorbeşti tu? Nu ne îndatorează oare Dumnezeu în fiecare zi mai mult decât putem plăti? Şi totuşi, Dumnezeu nu se plânge...

Nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu

Dacă fugi de Dumnezeu, El nu va alerga după tine, dar te va aştepta. Pe orice drum vei apuca, Îl vei întâlni pe Dumnezeu. Însă...

Deşertăciune

Precum cireşul nu aduce rod înainte de a-şi scutura floarea, tot aşa nici omul nu poate aduce rod duhovnicesc până când nu-şi scutură deşertăciunea...

Împăcarea cu soarta

Ce înseamnă „a te împăca cu soarta"? Cel dintâi înţeles: a merge ca boul, neputincios şi fără împotrivire, la junghierea morţii. Al doilea înţeles: a te...

Poate oare săvârşi vreun bine ceva ce nu există?

Iată, cât bine a făcut omenirii iadul! Pe câţi nelegiuiţi i-a preschimbat în pocăiţi! Pe câţi păcătoşi, în sfinţi! Câte gânduri rele n-a oprit de...

N-am timp!

Adeseori oamenii au timp din belşug pentru tot felul de lucruri zadarnice, iar pentru cele folositoare se vaită că nu le ajunge timpul. Era un...

Dragostea de mamă

Odată, pe vreme grea de iarnă, o mamă trebui să plece la drum cu copilul ei cel mic. Neavând bani, făcea drumul pe jos;...

Feriţi-vă ca de foc de exemplul rău

Pentru că fiecare dintre noi putem să fim un exemplu pentru semenii noştri şi în special pentru copii, să căutăm a fi numai pilde...

Patima (primejdie de moarte)

Mulţi oameni, care sunt stăpâniţi de vreo patimă sau viciu, doresc să se îndrepte, să se salveze de la pieire, dar n-au suficientă voinţă,...

Părintele Teofil Părăian – Rugăciunea este oglinda sufletului

Care este cea mai importantă, cea mai înălţătoare rugăciune? Asta depinde nu de conţinutul rugăciunii, ci de calitatea rugăciunii. Sfântul Ioan cel ce a scris...