Acasă Etichete Duhul Sfânt

Etichetă: Duhul Sfânt

Părintele Cleopa – Mai de folos îţi este să-ţi vezi păcatele,...

Sfinţii fugeau de vedenii. Dar ai să mă întrebi: „Părinte, poate a vrut Dumnezeu în viaţa mea să-mi arate o vedenie, ceva, un vis,...

Părintele Cleopa – Un „arhanghel” strălucea ca soarele

Un bătrân sihastru mergea prin pădure. Iată un „arhanghel” strălucea ca soarele şi avea o stâlpare de finic şi un crin în mână, cum...

Părintele Cleopa – Lupta cu diavolii

Sfinţii Părinţi ai Patericului, marii sihaştri care trăiau numai cu radăcini în pustie, aveau adesea luptă cu diavolii. La unul a venit un diavol în...

Părintele Cleopa – Sufletul nostru are trei părţi

Sufletul nostru are trei părţi: – partea raţională, este deasupra sânului stâng până la furca pieptului; – partea mânioasă, este în mijlocul inimii, şi – partea poftitoare,...

Părintele Cleopa – Despre vise şi vedenii false

Dacă vei crede într-o vedenie falsă, apoi diavolul în vis te va învăţa „proorocii”. Diavolii spun lucruri care o să se întâmple peste o...

Părintele Cleopa – Despre dragostea de Dumnezeu

Înţelepciunea are două capete, după Sfinţii Părinţi. La capătul de jos stă frica de Dumnezeu, iar la capătul de sus stă dragostea de Dumnezeu....

La sfânta zi a Cincizecimii

  Când Cel Preaînalt, pogorându-Se, a amestecat limbile, a despărţit neamurile; iar când a împărţit limbile cele de foc, la unire pe toţi a chemat;...

Patriarhul Daniel: Duhul Sfânt se vede în om când el face...

Duhul Sfânt se vede în om când el face cu bucurie o faptă bună, le-a transmis credincioșilor Patriarhul Daniel duminică, la oficierea Sfintei Liturghii...

De ce se numește Iisus Hristos și Mesia

Mesia a fost proorocit încă din Vechiul Testament Mesia este un nume ebraic (Mesiah = Uns) care se aplică în Vechiul Testament împăraților sau regilor,...

Cum putem dobândi fericirea?

Fericiti cei saraci cu duhul Fericiti cei saraci cu duhul -Cele nouă sentințe rostite de Mântuitorul în Predica de pe munte încep cu cuvântul „Fericiți”:...

Sufletul meu tânjeşte după Dumnezeu şi îl caută cu lacrimi

Sufletul meu tânjeşte după Domnul şi cu lacrimi îl caut. Cum aş putea să nu Te caut? Tu m-ai găsit mai întâi şi mi-ai...

Buna Vestire – Momentul când Dumnezeu a propus, iar fecioara a...

Sărbătoarea de astăzi ne prezintă un moment de răscruce pentru istoria mântuirii noastre. De acum înainte, conlucrarea dintre Dumnezeu şi om se dovedeşte biruitoare,...

Să ne deschidem ochii duhovnicești

Veniți la Mine... (Matei 11, 28) Să întoarcem spatele tuturor celor pământești și să ne îndreptăm privirile către Domnul Cel răstignit, Care ne cheamă din...

În smerenie vezi numai mila lui Dumnezeu

Cei care au ispite trupești să se culce cu stomacul cât mai gol. Și dacă nu pot plânge, nu se pot nevoi, golurile pe...

Biserica – comuniune în jurul Sfântului Potir

Sfinții Părinți ne spun că există o Biserică Cerească – triumfătoare, compusă din puterile cereşti şi din sfinţi, care  au biruit deja puterea păcatului,...

Sfaturi înƫelepte

Dilema nr. 1: - Cât de mare este sălaşul Duhului Sfânt şi cum Se sălăşluieşte El în om? - Duhul Sfânt Se sălăşluieşte în om la...

Noi suntem moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos

Mântuitorul ne învaţă cum să ne rugăm, apoi ne redă şi cuvintele pe care trebuie să le spunem atunci când trebuie să ne rugăm....

”Să nu ai pomenire de rău față de nimeni”

Sunt mulți care vin la mine și spun că îi necăjesc duhurile rele. Și mă întreabă ce să facă. Eu, moșneag fără  carte, le...

Dacă adormi cu rugăciunea în gând, diavolul nu poate spori

Toți care caută să-i fure somnul direct din rugăciune, adică să adoarmă cu rugăciunea în gând, aceia vor putea spori foarte mult. Dacă nu poți...

În timpul zilei adunăm ori lumină, ori întuneric

Pot să mă rog toată ziua, toată noaptea, dacă mă culc și adorm prin împrăștiere, mă asemăn cu un cioban care are oi și...

Diavolul se lasă simțit când vede că vrei să-l răpui prin...

A spori în smerenie, acela-i câștigul. Dacă noaptea ne-a trezit Duhul Sfânt, pentru că vrea să ne ajute, și simți că numai prin rugăciunea...

Duhul Sfânt dăruit omului

Adevărul este acela că dacă Domnul Dumnezeu nu ar fi suflat mai apoi în faţa sa această suflare de viaţă (adică, harul Domnului Dumnezeu...

Cât timp nu mă rog, sunt de plâns

Cu mintea, ne punem și facem cât de multă nevoință; cât rezistă organismul. Dar dacă în timpul nevoinței ne luptă foarte mult gândurile și...

Cum oare pot eu observa în mine însumi adevărata manifestare a...

"Părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă" (Fapte, 15: 28). Doar pe aceste temeiuri şi-au oferit ei epistolele ca un adevăr de nestrămutat spre folosinţa tuturor...

„Este mai bun decât mine”

Un părinte spune așa: când vorbesc de cineva, să nu-l pun pe aproapele mai jos, ci tot în linia aceea. Că dacă-l pun puțin...

Diaconia ecumenică şi contribuţia ei culturală la umanizarea societăţii (II)

3. Diaconia ca „semnătură a creştinismului" Diaconia ca „expresie a vieţii şi fiinţei Bisericii" are o dimensiune ecumenică, pentru că graniţele confesiunii se depăşesc prin...

Mândria e a oamenilor bolnavi

Când Raza Duhului Sfânt a străbătut prin inima cuiva, acel suflet nu are altceva de făcut decât să plângă, și nu se mai poate...

Ce înseamnă a agonisi duh de pace?

„Ce înseamnă să agonisești bani înțelegeți? La fel și cu agonisirea Sfântului Duh.” Batiușka spunea că toți sfinții pe care îi proslăvește Biserica lui Hristos...

Cum se păstrează bucuriile duhovnicești?

La bucurii duhovnicești ajungi și din somn, dacă mintea-i în lucrare, și când ești treaz. Când binevoiește Bunul Dumnezeu, Duhul Sfânt oprește firea: nu...

„Litera omoară, dar duhul dă viaţă”

,,La început a făcut Domnul cerul şi pământul”: o unitate închegată, o sinteză: duh şi materie. Cerul înseamnă îngerii, întreg tărâmul îngeresc, şi constituie Biserica...

„Vino, suflarea şi viaţa mea, mângâierea smeritei mele inimi!”

Dacă Hristos este „cap al Bisericii, care este trupul Lui“, Sfântul Duh este „Cel ce plineşte toate în toţi“ (Efes. 1, 23). Astfel, cele...

Ceea ce nu este liber și conştient, nu are valoare personală

O fiinţă umană pe calea unirii nu este niciodată micşorată în calitatea ei de persoană, deşi renunţă la voinţa proprie, la înclinările sale fireşti....

„Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, care de la...

Când un călător vede o lumină în noapte, se bucură şi îşi îndreaptă paşii către lumină, fară a se întreba ce fel de foc...

”Mintea noastră este rătăcitoare”

Şi Sfinţii Părinţi au avut mari probleme cu ei înşişi. Unii dintre Sfinţii Părinţi spun: „Mintea noastră este rătăcitoare. Rătăceşte neîncetat şi nu poate...

Duhul Sfânt este Duhul Păcii

Vorbiţi-ne, vă rugăm, puţin şi despre Duhul Sfânt. Uite, frate, cum este... Am aici câteva foi pe care îmi mai notez... Uite: întâiul cuvânt pe...

Rugăciunea inimii

Cuvioase Părinte, ne vorbeaţi despre rugăciune şi spuneaţi că „cea mai mare valoare o are Rugăciunea inimii". Spuneţi-ne câte ceva despre Rugăciunea inimii... Cum...

„Noua Eră a Duhului Sfânt”

În vremuri normale, Nicolai Berdiaev (1874-1949) nu ar fi fost niciodată socotit drept creştin ortodox. Cea mai potrivită caracterizare ce i se poate face...
Translate »