Acasă Etichete Duhovniceşti

Etichetă: duhovniceşti

Să ne cunoaștem pe noi înșine

Îndemnul socratic: ”Cunoaște-te pe tine însuți” stă în inima învățăturii Părintelui Iosif, care, ca și Sfântul Antonie cei Mare, îi dă un înțeles creștin....

„Nimeni nu vine la Tatăl, fară numai prin Mine”

Schimbarea lăuntrică nu  se poate săvârși din concepții, ci din ritual Ritual- După cuvintele acestea, e de mirare cum poate să îi mai vină omului...

Cum putea scăpa de lăcomia pântecelui?

Prin post. Și cum putem să postim? Mâncând foamea! Și hrănindu-ne la micul dejun cu o bucățică din Sfânta Scriptură. Este de-adevăratelea așa. La...

Cel care și-a recăpătat vederea urmează lui Hristos

Și îndată a văzut și mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. (Luca 18, 43) Evanghelia povestește în mai multe rânduri despre minunile săvârșite de Mântuitorul...

Lepădarea de sine

Binevoiți să vă întipăriți în minte că, din clipa trezirii până în clipa închiderii ochilor spre somn, tot timpul trebuie să vă conduceți treburile...

Adu-mă, Doamne, la Tine!

„Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei gârboviți.” ( Psalmi 144, 14) Doamne, Veșnică Dragoste Care îmbrățișezi tot universul, Luminător...

Urcându-mi propriul Tabor

Apus de soare la Athos – în timp ce soarele se pregătea să apună, eu urcam pregătindu- mă să răsar! Apusul soarelui m-a găsit...

Să aducem roade duhovnicești

„Întru aceasta Se va proslăvi Tatăl Meu, de veți aduce roadă multă.” (Ioan 15, 8) Se poate da slavă lui Dumnezeu nu doar printr-o moarte...

Ce înseamnă “a judeca”

A judeca sau a nu judeca “Nu judecați, ca să nu fiți judecați” (Matei 7:1) – știm cu toții această însemnată poruncă lăsată de Domnul....

Cum se păstrează bucuriile duhovnicești?

La bucurii duhovnicești ajungi și din somn, dacă mintea-i în lucrare, și când ești treaz. Când binevoiește Bunul Dumnezeu, Duhul Sfânt oprește firea: nu...

Omul cel tainic al inimii  

Dacă cele interioare ale omului sunt bine puse la punct, atunci și în afară se va răsfrânge buna rânduială a inimii. Eleganța trebuie sa avem...

Istoria apariției Bisericii – Crăciunul şi Botezul

Crăciunul este centrul sărbătorilor care nu-şi schimbă data serbării, adică a zilelor comemorative, praznicelor şi posturilor. Aceste sărbători sunt două culmi în anul bisericesc...

Cheia către comoara bunătăților celor de Sus

„Nu aveți, pentru că nu cereți”. (Iacov 4, 2) În cuvintele de mai sus stă una din cauzele slăbiciunii noastre duhovnicești. Credincioșii își pun deseori...

Ce este îndumnezeirea?

Părinţii cei duhovniceşti, vorbind despre apropierea omului de Dumnezeu, compară legătura omului cu Dumnezeu cu fierul încălzit în foc. Şi spun că aşa cum...

Rugăciunea și scutul credinței sunt armele unui creștin

Armele cu care trebuie să fie înzestrat ostaşul lui Hristos, care porneşte la lupta cu păcatul sunt următoarele: pe de o parte, sunt simţămintele...

Însănătoșirea sufletului începe cu însănătoșirea minții

-Vorbind despre boală, spuse Athanasie, aţi determinat-o ca fiind moartea sau mai degrabă întunecarea minţii. Aceasta presupune faptul că tămăduirea trebuie să se concentreze...

”Tu ai o inimă de mamă şi… purtarea de mamă vitregă”

-Gheronda, sfântul Isaac Sirul scrie: „Dumnezeu i-a în considerare virtutea după discernământul cu care este săvârşită”. -Aşa este. Fiecare faptă a noastră, pentru a fi...

Lăstarul firav al unei vieți noi

În ce stare se află sufletul omului care porneşte la luptă, al celui ce şi-a făurit hotărârea neclintită de a trăi aşa cum se...

Harul curăției și doririi binelui

Care este caracterul lăuntric, dispoziţia sufletească a ostaşului care porneşte la bătălie? De la înălţimea la care harul îl înalţă, sufletul - care s-a hotărât...

„Să-ți fie viața cum ți-i numele!”

Știați că există şi un urcuş al fericirii? De altfel tot ce se face spre bine ne pregăteşte spre fericire. Orice lucru pe care-l facem...

Infidelitatea soților este mare nenorocire pentru familie

Nu este mai mare nenorocire pentru familie decât păcatul infidelităţii unuia dintre soţi. Aceasta este o lovitură cumplită, ca o spărtură în fundul corabiei,...

Scara pe care urcă și coboară îngerii

În general însă, viaţa duhovnicească şi mai ales progresul în viaţa duhovnicească este înfăţişat ca un urcuş, iar urcuşul acesta al vieţii duhovniceşti are...

Ce înseamnă a-ţi restrânge sfera mişcărilor păcătoase?

Este acelaşi lucru cu a-ţi reface rânduială vieţii exterioare şi a preocupărilor, în spiritul noii vieţi. Când omul dedat este păcatului, toate puterile sufletului...

De ce cad, uneori, cei duhovnicești?

Căderile celor duhovnicești nu sunt simple căderi. Aceștia știu prea bine ce înseamnă paza minții, ispită, păcate, judecată, rai și iad. „Cât sunt de...

Metaniile ajută și la sănătatea trupului

-Metaniile înseamnă rugăciune, dar în același timp, sunt și asceză și ajută mai mult decât toate celelalte nevoințe duhovnicești. În afară de faptul că...

„Cu gândurile începem și cu gândurile sfârșim”

Omul este fiinţa care gândeşte. Aceasta este una din definiţiile omului. Un filozof zicea: „Cuget, deci exist".Exist, deci cuget. Omul este fiinţa care gândeşte de...

Povestire cu tâlc: ”Aşa să vă certaţi, fraţilor!”

În Săptămâna Patimilor, doi soţi şi-au împărţit treburile casnice, altfel încât să termine cât mai repede curăţenia. Stabiliseră că trebuiau să termine înainte de...

Să primim cuvântul…

Sfântul Efrem Sirul zice că Născătoarea de Dumnezeu a zămislit ,,prin ureche”. Ea a auzit cuvântul lui Dumnezeu şi l-a păzit. Şi noi putem fi...

Povestire cu tâlc: ”Cea mai mare nebunie”

Odată, nişte oameni credincioşi stăteau de vorbă, întrebându se şi spunându-şi despre lucrurile duhovniceşti. În vorbirile lor, ajunseseră la folosul şi deşertăciunea vieţii acesteia de...

Viaţa creştină seamănă cu suişul la deal

Creştinismul nu este o învăţătură fără sfârşit. Învăţătura aceasta e, ca atare, scurtă, însă viaţa după dreptarul acestei învăţături nu are sfârşit. Aşa e...

Povestire cu tâlc: ”Pe fiecare creangă o bucată de pânză”

Un om în vârstă stătea odată în teren lângă un tânăr. A observat că tânărul era extrem de tulburat: necontenit își frângea mâinile, arătând...

De ce unii oameni au multe patimi, iar alţii puţine?

Cei care lucrează cele duhovniceşti au mai puţine patimi, iar cei care slujesc diavolului sunt pătimaşi. Patimile sunt legate între ele, ca într-un lanţ....

Dumnezeu face liniște pentru noi

Dumnezeu face liniște în viața fiecăruia: liniștea somnului, liniștea bolii, liniștea necazului, și apoi marea și cea din urmă liniște a morții. Unul dintre lucrurile...

„Cât de ciudat este cursul vieții noastre!”

Unii trăiesc în trecut; alții în viitor. „Cât de ciudat este cursul vieții noastre!”, scria Stephen Leacock. Copilul spune: „Când voi fi mare”. Iar...

Să nu ne chinuim în zadar cu grijile lumeşti!

 (…) Dar, cu toate că cele spuse de Domnul sunt atât de multe şi atât de puternice, totuşi noi ne îngrijim de cele de...

”Rugăciunea este dovada că sunt persoană raţională”

Rugăciunea este dovada că sunt persoană raţională, că sunt după chipul lui Dumnezeu, este chezăşia viitoarei mele îndumnezeiri şi fericiri. Am fost zidit din...

Neîncrederea de sine și speranța în Dumnezeu

Cum poate cineva ști că lucrează cu neîncrederea de sine ori cu perfecta speranță în Dumnezeu? Deseori unii cred că n-au nici o încredere într-înșii...
Translate »