Acasă Etichete Din meditațiile lui Tolstoi

Etichetă: Din meditațiile lui Tolstoi

Din meditațiile lui Tolstoi: Dacă te plângi că suferi te plângi...

1908 ... Oricât ai fi de înceţoşat, de ameţit de împărăţia ta, de putere, oricât ai fi de chinuit, înrăit de nevoi şi insulte, eşti...

Din meditațiile lui Tolstoi: Nu putem trăi fără credinţă

1908 Toată dimineaţa m-am gândit şi mă gândesc de ce lumea ni se prezintă im werden ( în devenire)? De ce eu n-am existat şi...

Din meditațiile lui Tolstoi: Concepţia despre lume nu poate fi nicicum...

1908 Concepţia despre lume nu poate fi nicicum insuflată , transmisă altuia. Fiecare o are pe a sa. Dacă n-ar avea fiecare câte una, diferită,...

Din meditațiile lui Tolstoi: Trupul este manifestarea spiritului

1908 Trupul este manifestarea spiritului. Mişcarea şi trupul sunt condiţiile îndispensabile ale conştiinţei. Fără trup şi mişcare, nu ar putea exista conştiinţa. Fără constiintă nu...

Din meditațiile lui Tolstoi: E de mirare tăria opiniilor oamenilor proşti

1908 Viaţa noastră şi rostul noastru în viaţă seamănă cu ceva bun, necesar oamenilor, care se înfăptuieşte printr-o forţă de neînţeles pentru ei. Să ne...

Din meditațiile lui Tolstoi: Trebuie să faci ce-ţi cere conştiinţa spirituală

1908 Dumnezeu nu e iubirea. Îl numim iubire numai pentru că El se manifestă în oameni prin iubire. (9 februarie) Mă întreb: poate oare conştiinţa faptului...

Din meditațiile lui Tolstoi: Despre nemurirea sufletului

1908 Se vorbeşte despre nemurirea sufletului, viaţa viitoare, ce trebuie să ştim despre aceasta pentru viaţa adevărată. Ce prostie! Ţi s-a oferit posibilitatea unui bine...

Din meditațiile lui Tolstoi: Trufia, invidia, răutatea

1908 M-am întrebat de ce scriu asta? Nu e cumva doar o dorinţă personală de a primi ceva pentru mine? Şi pot răspunde cu tărie...

Din meditațiile lui Tolstoi: Bătrâneţea şi moartea însăşi sunt un...

1908 Starea mea de spirit e din ce în ce mai bună. Viaţa spirituală, lăuntrică, munca spirituală înlocuiesc tot mai mult viaţa trupească, şi mi-e...

Din meditațiile lui Tolstoi: Visele sunt un exemplu de eliberare

1908 Oamenii îşi exprimă conştiinţa spiritualităţii lor prin cele mai ciudate şi neaşteptate căi: conştiinţa se manifestă în primul rând prin ideea de Dumnezeu, apoi...

Din meditațiile lui Tolstoi: Iubirea aduce bucurie numai când e iubire...

1908 Când cunoşti binele pe care îl dăruieşte iubirea nu poţi purta pică, nu-l poţi judeca pe omul lipsit de iubire, nu poţi să nu-l...

Din meditațiile lui Tolstoi: Suntem ca animalele, vrem să binele celor...

1908 Suntem ca animalele, vrem să facem bine celor care ne fac bine, şi rău celor care ne fac rău. Ca fiinţe inteligente, ar trebui...

Din meditațiile lui Tolstoi: O fiinţă desăvârşită nu poate avea conştiinţă

1908 Ce încep să simt (cum spunea Hristos, uneori Mă veţi vedea, iar alteori nu Mă veţi vedea) este o eliberare ciudată şi fericită de...

Din meditațiile lui Tolstoi: Sensul vieţii

1908 Ar fi o nedreptate mult mai revoltătoare dacă, aşa cum cred unii învăţaţi, omul n-ar putea cunoaşte sensul vieţii şi nu s-ar putea descurca...

Din meditațiile lui Tolstoi: Oamenii care se consideră religioşi nu sunt...

1908 Temeiul vieţii este conştiinţa existenţei mele, dar nu a mea aşa cum mă percep eu, ci a celui care sunt, a celui care sunt...

Din meditațiile lui Tolstoi: Oamenii tot stau în faţa unei poveri...

1908 Oamenii tot stau în faţa unei poveri uriaşe pe care trebuie s-o ridice. Fiecare ţine în mâini o pârghie pentru ridicarea ei. Şi iată,...

Din meditațiile lui Tolstoi: Tot ce pare infinit e iluzoriu

Murind, trebuie să facem cel mai mare efort pentru a elibera sufletul prin manifestarea iubirii. E cel mai bun prilej de a elibera sufletul...

Din meditațiile lui Tolstoi: Toate lucrurile de care avem nevoie ni...

1908 Aproape toate perfecţionările tehnice satisfac fie tendinţele egoiste spre desfătarea personală, fie cele ale familiei, păturii sociale, poporului, mândriei statale (războiului), (13 ianuarie) Visurile sunt...

Din meditațiile lui Tolstoi: A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a iubi...

1908 Păcatul este o abatere de la viaţa spiritului, care se săvârşeş­te inevitabil în viaţa omenească. Misiunea, sensul şi bucuria vieţii omeneşti sunt să-l diminueze...

Din meditațiile lui Tolstoi: Adevăratul „eu” e indestructibil

1908 Nu pot să nu existe atasamente exclusive, dar păcatul constă nu doar în justificarea lor, ci şi în ridicarea lor la rang de merit (1...

Din meditațiile lui Tolstoi: Smerenia şi conştiinţa demnităţii umane

1907 Scopul vieţii nu e să fii măreţ, bogat, puternic, ci să-ţi pă­leşti sufletul. (16 decembrie) Religia este relaţia cu Dumnezeu. Idolatrii au această re­laţie, dar...

Din meditațiile lui Tolstoi: Omul e totul şi nimic, iar el...

1908 ...M-am întrebat de ce scriu asta? Nu e cumva doar o do­rinţă personală de a primi ceva pentru mine? Şi pot răs­punde cu tărie...

Din meditațiile lui Tolstoi: Omului i s-a poruncit să sporească iubirea

1907 E bine să te porţi cu oamenii ca şi cum ţi-ai lua rămas bun de la ei înaintea morţii. Şi nu vei greşi. Oare...

Din meditațiile lui Tolstoi: E timpul ca omul să-şi cunoască valoarea

1907 E timpul ca omul să-şi cunoască valoarea. Ce uimitor, conștiința spiritualităţii sale îi oferă omului conştiinţa supremă a demnității sale şi, în acelaşi timp, smerenia...

Din meditațiile lui Tolstoi: Pare ciudat că omul care săvârşeşte ceva...

1907 La început pare ciudat că omul care săvârşeşte ceva rău devine şi mai rău. S-ar părea că ar trebui să se potolească, a făcut...

Din meditațiile lui Tolstoi: Să ne rugăm când comunicăm cu fiecare...

1907 Oare e propriu tinereţii să dorească ce doresc eu (mân­tuirea sufletului), apropierea de Dumnezeu? Îmi este lim­pede că nu pot să-mi doresc altceva, pentru...

Din meditațiile lui Tolstoi: Trândăvia este mama tuturor viciilor, mai ales...

1907 Creștinismul lui Constantin, adoptat de popoare, e aido­ma semnării de către un om neatent a unui contract în care cerinţele celeilalte părţi sunt ascunse...

Din meditațiile lui Tolstoi: Divinul „eu” este acel „eu” care are...

1907 Ieri, făcând însemnări, n-am înţeles ceva despre înviere. Învierea înseamnă că din mormântul persoanei tale ieşi prin iubire în viaţa întregului, în conştiinţa...

Din meditațiile lui Tolstoi: Orice faptă rea, ca şi fapta bună,...

1907 Cu cât este mai mare egoismul, cu atât este mai greu să-l înţelegi pe celălalt, să te transpui în celălalt, iar asta e...

Din meditațiile lui Tolstoi: Una dintre rătăcirile obişnuite ale oamenilor

1907 Una dintre rătăcirile obişnuite ale oamenilor este de a-şi atribui acele schimbări care se săvârşesc neîncetat în viaţa corporală şi spirituală a persoanelor, adunărilor...

Din meditațiile lui Tolstoi: Să negăm rânduiala, ori­care ar fi ea,...

1907 Visul se deosebeşte de starea de veghe prin faptul că în vis e imposibil lucrul cel mai important din viaţă: efortul moral. De aceea...

Din meditațiile lui Tolstoi: Tiparul n-a contribuit la binele oamenilor

1907 Se spune, şi spun şi eu, că tiparul n-a contribuit la binele oamenilor. Puţin spus. Nimic din ce a sporit posibilitatea interacţiunii oamenilor: căile...

Din meditațiile lui Tolstoi: Viaţa nu e o glumă, ci un...

1907 Viaţa nu e o glumă, ci un lucru măreţ, solemn. Ar trebui să trăim la fel de serios şi de solemn cum murim. (10...

Din meditațiile lui Tolstoi: E ciudat că sunt nevoit să tac

1907 Neîmpotrivirea la rău prin violenţă nu e poruncă, ci lege limpede a vieţii, inteligibilă pentru fiecare om şi pentru toala omenirea, ba chiar pentru...

Din meditațiile lui Tolstoi: Să negăm rânduiala fără a nega violenţa,...

1907 Visul se deosebeşte de starea de veghe prin faptul că în vis e imposibil lucrul cel mai important din viaţă: efortul moral. De aceea...

Din meditațiile lui Tolstoi: Tiparul n-a contribuit la binele oamenilor

1907 Se spune, şi spun şi eu, că tiparul n-a contribuit la binele oamenilor. Puţin spus. Nimic din ce a sporit posibilitatea interacţiunii oamenilor: căile...

Din meditațiile lui Tolstoi: Viaţa nu e o glumă

1907 Viaţa nu e o glumă, ci un lucru măreţ, solemn. Ar trebui să trăim la fel de serios şi de solemn cum murim. (10...