Acasă Etichete Asceza

Etichetă: Asceza

”În starea de răutate a fiecăruia este implicată lipsa de iubire...

Puterea harului și chipul omului Puterea Harului -Creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, fiecare om este o fiinţă unică, irepetabilă. O apariţie cum n-a...

„Toată asceza fără iubire, este străină de Dumnezeu”

Dragostea de creatură și de Dumnezeu Dragostea de creatură -„Toţi avem nevoie de dragoste", scria un afiş pentru „Ziua iubirii", prin care făcea un îndemn...

Renașterea noastră

Ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. (Filipeni 3, 10) Hristos a murit pe cruce. Cum au trecut prin asta Apostolii, prietenii Lui,...

Chemarea Sf. Duh este o adevărată „epicleză” în continuitate cu cea...

Oricare ar fi poziţia aleasă, timpul de rugăciune se începe cu o metanie, o înclinare profundă în timpul căreia se invocă Duhul Sfânt: „Nimeni...

Pocăinţa este întoarcerea de la viaţa

După cuvântul Sfântului Ioan Damaschin, pocăinţa este întoarcerea de la viaţa după fire la viaţa împotriva firii, de la diavol la Dumnezeu prin asceză...

Lumea permite lectura Poeziei divine înscrisă în chiar firea ei

Sfântul Grigorie Palama se opune energic oricărei devieri de la Tradiţie şi stabileşte cu îndrăzneală primatul oamenilor asupra îngerilor. Dualitatea structurală spirit/trup face din...

Constantin Noica: Cunoaștere și asceză (II)

Negreşit, aşa cum v-am înfăţişat eu lucrurile, răsturnat, cunoaşterea este viaţă în vederea unei rigori pe care se poate să nu o atingă. În...

Misiunea lăuntrică a Bisericii noastre (II)

Misiunea Bisericii, dată de Hristos şi pusă în practică de Sfinţii Părinţi, este aceasta: ca în sufletul oamenilor noştri să fie sădită şi cultivată...

Descoperirea inimii duhovniceşti echivalează cu descoperirea persoanei

„Descoperirea inimii duhovniceşti echivalează cu descoperirea persoanei. Cel care, prin asceză întru Har, pătrunde în inima sa - acel loc unde Se revelează Hristos...

Constantin Noica: Cunoaștere și asceză (I)

Cunoaştere şi asceză. „Şi” are aici un sens adversativ. E ca şi cum am spune: om şi animal, destin şi libertate. Sunt termeni care...

„Cumpătarea este o virtute de mare valoare morală”

Cumpătarea este o abținere nu de la cele interzise, ci de la cele permise, făcându-se deci în scopul îndreptării. Abținerea de la cele interzise...

Post cu mărime de suflet

Prin post omul îşi arată intenţia sa cea bună. Face din mărime de suflet o asceză şi Dumnezeu îl ajută. Dacă însă se sileşte...

Inima este centrul ființei umane

Începutul vieţii duhovniceşti este convertirea, o atitudine a voinţei care se întoarce la Dumnezeu, renunţând la lume. „Lumea“ are aici valoarea unui termen ascetic....

Unirea mistică sau teologia – a treia fază a vieții spirituale

A treia fază a vieții spirituale e unirea mistică. Apusenii o numesc de predilecție „via unitiva”, răsăritenii o numesc „teologia”. Termenul de „teologia” nu are...

Iluminarea – a doua fază a vieții spirituale

Iluminarea e a doua fază a vieții spirituale. Ea constă din tranziția de la purificare la contemplația unitivă. E deci o fază de progres...

Purificarea – întâia fază a vieții spirituale, reflectată în arta bizantină

Întâia fază a vieții spirituale este purificarea. Nota ei diferențiatoare o constituie asprimea strădaniei codificate de ascetică. Asceza înseamnă exercițiu. Și nici un exercițiu,...

Produsele din soia. Imitație de carne – imitație de post?

Pe vremuri, în perioada de dinainte de 1989, populația se scandaliza, în taină, că salamul conținea, pe lângă carne, și soia. Acum mulți se...

Întotdeauna să vezi curată fața aproapelui tău

Liniştiţi-vă! Căci Domnul nu Se mânie în fiecare zi (Ps. 7, 11). Inima lui Dumnezeu este nespus de largă... A noastră-i ca de vrabie....

Gândul bun are mare putere pentru suflet

Un gând bun are aceeaşi putere cu o priveghere de multe ceasuri. Are mare putere. Precum astăzi unele arme noi blochează cu raze laser...

”Florile înfloresc nu doar în pustie, ci şi în lume”

Sunt de obicei iubitoare de întoarcere, adică le place să se întoarcă la locul lor cel dintâi. Aceasta ce înseamnă? Se pierde atâta osteneală?...
Translate »