Suntem chemați să postim

0
150

chemati„A stat Moise acolo la Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți. ”(Ieșirea 34, 28)

Încă din Vechiul Testament întâlnim posturi de patruzeci de zile; toate aceste posturi au fost pricinuite de împrejurări aparte , au avut înaintea lui Dumnezeu o însemnătate aparte și au adus roade aparte. Chiar la începutul Vechiului Testament citim despre Moise, cel mai blând dintre oameni, că L-a văzut pe Dumnezeu față către față. Chiar la începutul grelei sale nevoințe – al luptei sale necontenite și anevoioase cu un popor care Îl întărâta pe Domnul Dumnezeul său, s-a suit pe munte, și a stat Moise acolo la Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți, și nici pâine n-a mâncat, nici apă n-a băut. Și a scris Moise pe table cuvintele legământului: cele zece porunci (Ieșirea 34, 28).

Și-a lăsat pentru un timp lucrarea sa pământească, grijile și ostenelile sale, și s-a ridicat drept la Domnul: L-a văzut, s-a desfătat de El, a fost luminat de El, așa încât fața sa a strălucit după aceea vreme îndelungată, și a rămas singur cu El în această minunată, necontenită împărtășire, luând aminte la voia Lui și la cuvintele Lui vreme de patruzeci de zile și patruzeci de nopți!  Ce post uluitor, post al unei strânse împărtășiri cu Dumnezeu și al unei împreună-vorbiri de taină cu El!

Cum L-a putut vedea Moise pe Dumnezeu? Asta nu ni se spune și nici nu s-ar putea descrie prin vorbe, însă știm precis că această întâlnire a avut loc și că a lăsat urme de neșters. Fața lui strălucea, fiindcă grăise Dumnezeu cu el (Ieșirea 34, 29), iar sufletul lui, înfățișându-se înaintea Tatălui, Care este într-ascuns, a primit putere și har pentru tot restul vieții sale. Acesta a fost un post al întâlnirii îndeaproape cu Dumnezeu.

Dar postul nostru cum este? Oare constă în căutarea feței lui Dumnezeu, așa cum spunea David: Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineață, însetat-a sufletul meu de Tine… ca să văd puterea Ta și slava Ta (Psalmi 62, 1-3)? Oare ne însingurăm pentru a vorbi în taină cu Dumnezeu, lucru în care constă puterea tainică a vieții creștine? Postul plăcut lui Dumnezeu înseamnă apropierea și împărtășirea sufletului cu Dumnezeu, și la un post de acest fel a fost chemat nu doar Moise, ci fiecare dintre noi.

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here