Despre tulburările lumii de astăzi: Sufletul nostru este asemenea unui instrument muzical

0
169
Sufletul nostru - instrument muzical
Sufletul nostru – instrument muzical

Sufletul nostru – instrument muzical

În Biserică sunt cu Dumnezeu, sunt  cu sfinţii, iar în lume sunt cu lumea întru deşertăciune, sunt cu păcatul.

Sufletul nostru este asemenea unui instrument muzical: el va scoate sunete potrivite cu felul în care îl acordezi – armonioase sau dizarmonice, duhovniceşti sau trupeşti, dumnezeieşti sau drăceşti.

Aşadar, acordează-ţi instrumentul în chip sfânt, după Dumnezeu, ca el să scoată sunete şi răsunete duhovniceşti, dumnezeieşti, sfinte: iar cea care acordează sufletul astfel este Biserica.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.