Sufletul nostru este nemuritor

0
377

Dar în vreme ce trupul este muritor, sufletul nostru este nemuritor. El este chipul lui Dumnezeu. Aşa cum Dumnezeu este nemuritor, la fel şi sufletul nostru este ne­muritor. Aceasta este învăţătura clară a credinţei noastre, dar şi credinţa întregii omeniri de-a lungul veacurilor. Filosoful Platon spunea: „Fiecare suflet este nemuritor, este acel lucru pururea mişcător şi fără de moarte”.

Şi înţeleptul Solomon declară într-un mod foarte ori­ginal: „Dumnezeu l-a creat pe om spre nemurire, după chipul propriei Lui veşnicii l-a făcut pe el”. Iar cu gura Sa cea infailibilă, Domnul Iisus Hristos a spus că sufle­tul nostru este nemuritor. De aceea a venit El pe pământ, ca să mântuiască sufletul nostru cel nemuritor, să îl curăţească de întinăciunea păcatului, să îl spele cu preasfântul Lui Sânge, pentru a moşteni viaţa veşnică. Cel ce crede în Mine; chiar daca va muri, va trăi (Ioan 11, 25), spune Dom­nul Hristos.

Dar de vreme ce sufletul nostru este nemuritor şi tră­ieşte şi dincolo de mormânt o viaţă personală şi con­ştientă, înţelegi, prietene cititor, cât de greşit ne compor­tăm atunci când avem grijă numai de trupul nostru şi uităm de sufletul nostru cel nemuritor.

Cât de lipsiţi de minte suntem când ne preocupăm să adunăm bunuri pă­mânteşti trecătoare şi nu ne pasă de cele veşnice. Cât de mult ne vătămăm pe noi înşine când ne interesăm numai de viaţa trecătoare de aici şi uităm de cea veşnică.

Dom­nul Hristos ne-a spus categoric: Ce îi va folosi omului dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? (Matei 16, 26)

Adevăruri mari, în cuvinte simple. Ghid de viată duhovnicească, Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului. Traducere preot dr. Staicu Ciprian-Ioan