Stareţa gureşă şi câinele ghinionist

0
167

Se povesteşte de bătrânii îmbunătăţiţi de prin zona mănăstirilor Neamţului despre o stareţă de la Agapia, renumită pentru învârtoşarea ei întru cele duhovniceşti şi, mai ales, întru cele ale comuniunii cu aproapele, în acest caz, monahiile pe care le avea în ascultare.

Mai întotdeauna, orice ar fi făcut maicile, orice ar fi gândit sau intenţionat să gândească, nicicum nu reuşeau să fie pe placul stareţei!

Şi nu era vieţuitoare a obştii care să nu fi pătimit măcar o dată de pe urma cuvioasei.

Doar că, dintr-odată, veste năprasnică se abătu asupra sfântului aşezământ!
Maica fusese muşcată de un câine!

A doua zi, muri…
Câinele.

“200 întâmplări nostime din viaţa Părinţilor” – Culegere şi adaptare Romeo Petraşciuc. Editura Agnos, 2015