Despre tulburările lumii de astăzi: Stăpână de Dumnezeu Născătoare!

0
130
Stăpână de Dumnezeu Născătoare
Stăpână de Dumnezeu Născătoare

Stăpână de Dumnezeu Născătoare!

Întru Tine S-a sălăşluit toată fiinţa bunătăţii, a sfinţeniei, înţelepciunii, milei, îndelungii răbdări a lui Dumnezeu faţă de păcătoşi. Toată puterea mijlocirii pentru neamul creştinesc, care Te cinsteşte.

Tu rogi pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru pentru toţi cei ce aleargă la Tine cu osârdie cu rugăciune de pocăinţă, de cerere, de slavoslovie şi mulţumire.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.