Slujba cea bineplăcută lui Dumnezeu

0
1166

Cea mai bineplăcută slujbă adusă lui Dumnezeu este Taina Sfintei Euharistii, pentru că este reconstitu­irea reală a jertfei lui Hristos pe Cruce. Jertfa de pe Golgota ne-a răscumpărat din blestem. Acolo, sus pe Cruce, Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, S-a oferit pe Sine ca jertfă pentru toţi oamenii. Şi El a plătit cu Preasfântul Lui Sânge preţul de răscum­părare al propriilor noastre păcate.

Sfântul Apostol Petru spune: nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din viaţa voastră deşartă, lăsată de la părinţi, ci cu scumpul sânge al lui Hris­tos – ca al unui miel nevinovat şi neprihănit (I Petru 1,18-19) Iar jertfa sfântă de pe Golgota este continuată de Bise­rica noastră la fiecare Dumnezeiască Liturghie, potrivit poruncii Domnului Hristos. Pentru că Sfânta Liturghie este reconstituirea întregii opere izbăvitoare a Mântuitorului și, desigur, netrăirea reală a Jertfei lui Hristos pe Cruce.

Aşadar, această Taină a Dumnezeieştii Euharistii se va săvârşi acum dimineaţa în cadrul Sfintei Liturghii. De aceea bate clopotul. Biserica te cheamă să participi la această Jertfă cutremurătoare.

Dacă lipseşti de la Dum­nezeiasca Liturghie, fără să existe un motiv de neînlă­turat, atunci rugăciunile tale zilnice nu vor fi primite de Dumnezeu, pentru că te înstrăinezi pe tine însuţi de mân­tuirea pe care ne-a dăruit-o jertfa lui Hristos, care acum se repetă în biserică. Te rupi tu însuţi de comunitatea creştină, adică de ceilalţi fraţi creştini ai tăi, care acum se află în biserică. Şi astfel, prin absenţa ta, arăţi că nu eşti un membru viu al Bisericii.

Deci, biruieşte dulceaţa somnului de dimineaţă. Ai de îndeplinit o datorie sfântă. Toată săptămâna este a ta, pentru problemele tale. Acum îţi cere Dumnezeu o oră, vei refuza să I-o dai?

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017