Sfinţii trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan (30 ianuarie)

0
300

Sfinţii trei IerarhiAstăzi îi sărbătorim împreună pe Sfinţii Trei Ierarhi ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii din toată istoria creştinătăţii. Viaţa lor sfântă şi învăţăturile lor alcătuiesc dreptarele Ortodoxiei, vrednice de toată lauda şi încrederea.

Este o dovadă limpede că e o rătăcire să nu crezi ca ei. Ei arată la treapta cea mai înaltă „calea cea împărătească“ în Biserica ortodoxă. Prăznuim astăzi tocmai roadele pe care multa lor strădanie le-a adus Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos. Pe Sfinţii trei Ierarhi îi cinstim şi individual: pe Sfântul Vasile la 1 ianuarie, pe Sfântul Grigorie Teologul la 19 şi 25 ianuarie, iar pe Sfântul Ioan Gură de Aur la 13 noiembrie şi la 27 ianuarie.

Însă în timpul împăratului Alexie I Comneanul (1081-1118) slăvirea celor a ajuns o pricină de dezbinare între credincioşi; au considerat pe unul mai mare decât pe ceilalţi. Dar sfinţii s-au arătat mai întâi câte unul, apoi toţi trei laolaltă înţeleptului Episcop Ioan din cetatea Evhaitelor.

Deci, ascultând porunca sfinţilor, Episcopul Ioan a rânduit pomenirea laolaltă a Sfinţilor trei Ierarhi la 30 ianuarie.