Obiceiuri și tradiții de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

0
1223

sfintii-arhangheli-mihail-si-gavriil-detaliu

Creștinii îi sărbătoresc, în 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri. Sărbătoarea se numește “Soborul Sfinților Arhangheli”, deoarece amintește de modul în care a pus capăt Sfântul Arhanghel Mihail revoltei îngerilor răi.

De Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt multe obiceiuri şi tradiţii, în folclorul românesc Arhanghelul Mihail fiind un personaj mai venerat în comparaţie cu Arhanghelul Gavriil. El poartă uneori cheile Raiului, este un înfocat luptător împotriva diavolului şi veghează la capul bolnavilor, dacă acestora le este sortit să moară, sau la picioarele lor, dacă le este hărăzit să mai trăiască.

Păzitori ai oamenilor de la naştere până la moarte

În poveștile populare Arhanghelul Mihail i se alătură de multe ori Sfântului Ilie, atunci când acesta tună şi trăsneşte sau orânduieşte grindină, cu tunul. Tradiția mai spune că el ţine şi ciuma în frâu, la fel ca Sfântul Haralambie.

Pentru că atât Sfântul Mihail, cât şi Sfântul Gavriil sunt văzuţi că păzitori ai oamenilor de la naştere până la moarte, în credinţa populară se spune că ziua de 8 noiembrie este cea mai nimerită pentru a aprinde o lumânare, pentru a fi călăuzit spre Rai în viaţa de Apoi. Această, pentru că, potrivit folclorului, cei doi sfinţi participă şi la Judecata de Apoi.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt îngerii cei mai cunoscuți nouă și apar foarte des în textele Sfintei Scripturi. De aceea, trebuie să ne rugăm să ne fie alături în cele ce ne sunt de folos. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu toate cetele îngerești sunt apărători ai noștri.

Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil – Mari și vestitori de bine

Arhangheli se numesc cei mari și vestitori de bine, cei care descoperă cunoștința voii lui Dumnezeu și înțelegerile pe care le primesc ei de la cetele cele mai de sus, pentru ca să vestească îngerilor celor mai de jos și printr-înșii oamenilor.

Inițial cultul îngerilor era asimilat credințelor păgâne și eretice, acești fiind cinstiți împreună cu soarele, luna și stelele, despre care se credea că au suflet viu. Erau, în vremea Sfinților Apostoli, eretici care se lăudau cu mândrie că urmează îngerilor prin înfrânare și prin viața lor cea curată și învățau a se da aceeași închinăciune îngerilor ca și lui Dumnezeu. De asemenea, existau alții care considerau că îngerii sunt mai presus de Hristos.

Credință rătăcită

Biserica creștină a înlăturat o astfel de credință rătăcită a închinării la îngeri. Ea instituie dreapta credință și vrednica cinstire a sfinților îngeri, ca unor slujitori ai lui Dumnezeu și păzitori ai neamului omenesc.

Astfel chiar și în locurile unde astfel de erezii erau destul de puternice a început a se săvârși cu dreaptă mărire prăznuirea soborului îngeresc, zidindu-se biserici mari în numele Sfântului Arhanghel Mihail, căpetenia îngerilor.

“Vara Arhanghelilor”

Ziua de 8 noiembrie mai este numită și ”Năpustitul areților” sau ”Vara Arhanghelilor” care ține doar o zi. De unde vione prima denumire? De la obiceiul ciobanuilor de a amesteca berbecii (areții cu oile în această zi; berbecii se ”năpustesc” asupra oilor pentru împrechere și de aici numele de ”năpustitul areților”, scrie Libertatea.

Pe lângă ”Vara Arhanghelilor” mai sunt încă 3-4 zile mai călduroase, între 8 noiembrie și 25 decembrie, denumite ”vara iernii”.

Putere asupra Soarelui și Lunii

În popor, se spune despre Arhanghelul Mihail că are putere asupra Soarelui și Lunii, pe care le eliberează din puterea dracilor, atunci când aceștia le fura (eclipse). De asemenea, se spune că are putere asupra soției lui Scaraoțchi, Mamareaua. Acesta vrea să dea drumul la ger, pe pământ, dintr-o dată.

De Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt strict interzise îndeletnicirile casnice. Cine nu se spune acestei reguli fiind sortit să aibă parte de mare chin înaintea morţii.

Cheile Raiului

Se spune că Arhanghelul Mihail poartă cheile Raiului, este un vrednic luptător împotriva diavolului şi veghează la căpătâiul celor bolnavi. Dacă acestora le este scris să moară, Arhanghelul Mihail stă la capul lor, în partea dreaptă.

Se crede că în stânga stă diavolul, gata să înşface sufletul celui care trece în nefiinţă. Arhanghelul Mihail are menirea de a-l salva pe muritor de la aceasta, retezandu-i Necuratului capul cu sabia. Încăperea, se spune că se umple de sânge, motiv pentru care totul trebuie spălat şi curăţat în camera respectivă. Dacă bolnavilor le este dat să trăiască, atunci Mihai stă la picioarele lor.

Sărbătoare a îngerilor

Ziua de 8 noiembrie a fost prăznuită de Biserică ca sărbătoare a îngerilor începând cu secolul al V-lea.

În momentul în care Satana a căzut împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, Sfântul Arhanghel Mihail a spus: “Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi; să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiți… Cum se împărtășeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor și din înălțime au fost aruncați jos, în adânc. Să luăm aminte cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineața și s-a sfărâmat pe pământ”. (Viețile Sfinților)

După ce a rostit aceste cuvinte, toate cetele îngerești au început să cânte cântare de laudă. Această conglăsuire a sfinților îngeri s-a numit sobor îngeresc, adică luare aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci împreună și cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime.

Ana Grama