Sfaturi pentru tineri – Lumea trebuie abordată cu armele Duhului şi cu credinţă

0
419

porumbel

Lumea trebuie abordată “cu armele Duhului şi cu credinţă”, ne sfătuiește Arhimandritul Spiridonos Logothetis în “Răspunsuri la întrebări ale tinerilor – Ortodoxia şi lumea”, fiind de altfel una dintre cele 40 de îndrumări generale pe care le dă.

Lumea trebuie abordată în următorul chip- Cu armele Duhului şi cu credinţă.

– Ceea ce spuneţi sună ca şi cum aţi vorbi de război.

– Dragul meu copil, viaţa noastră în această lume este un neîntrerupt război. Ne războiesc demonii şi noi ne războim să ne salvăm. Atacurile lor sunt înfricoşătoare şi foarte vicle­ne, aşa că războiul care se poartă nu este unul obişnuit, pre­cum atunci când se împuşcă doi oameni cu armele. Că spu­ne Sfânta Scriptură: îmbrâcaţi-vă cu toate armele lui Dumne­zeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în văzduh. Pentru aceea luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii. Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii, în toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toa­te săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântui­rii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pen­tru toţi sfinţii (Efes. 6, 11-18).

– Deci trăim într-un război neîncetat, continuu?

– Trăim într-o stare de război, de asediu, frate. Nu am venit aici, pe pământ, ca să ne desfătăm de lume. Ne războiesc şi, de vreme ce ne războiesc, să-i războim şi noi. Vor război, război să fie și cu diavolul, şi cu uneltele lui. Diavolii şi oamenii cei răi să fie siguri că victoria finală nu va fi a lor. Căci noi, care ne războim pentru credinţă, vom fi cei mai puternici, precum toţi sfinţii

În trecut, care, după cum spune Sfânta Scriptură, cu dreapta credinţă au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascu­ţişul săbiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă (Evr. 11,33-34).

Izbânda finală este a noastră. Luptă-te, frate, nu te teme, vom învinge lumea. Hristos spune îndrăzniţi, Eu am biruit lumea (In 16, 33). Şi aşa cum a biruit Hristos, vom birui şi noi. Să nu lăsăm să ne biruiască cele rele şi cei răi ai lumii. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă: Nu te lăsa biruit de râu, ci biruieşte răul cu binele (Rom. 12,21).

Şi Sfântul Ioan Evanghelistul spune: Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea şi aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră. Cine este cel ce biruieşte lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? (I In 5,4-5)

– Toate cele pe care mi le-aţi spus acum mi-au dat mult curaj, au îndepărtat orice frică şi au început să prindă rădăcini în inima mea. Sigur, izbânda va fi a noastră.

Extras din “Răspunsuri la întrebări ale tinerilor – Ortodoxia şi lumea”- Arhim. Spiridonos Logothetis, ediţia a doua, Editura Sofia

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.