Sfântul Potir

0
201

(1947)

Crin al mântuirii noastre,
Scump şi gingaş trandafir,
Răsărit din spinii slavei,
Bucură-te, sfânt Potir!

Cel ce ai mireasma vieţii,
Floare dragă tuturor,
Mărul cel crescut din coasta
Bunului Mântuitor.

Bucură-te, căci în tine
Necuprinsul a-ncăput
Şi s-a coborît în vreme
Domnul Cel fără-nceput.

Bucură-te, strigăm ţie,
Căci ai pâinea cea de sus,
Tu, izvor al nemuririi,
Care curge din Iisus.

Hrănitorul tuturora,
Tu eşti cel ce potoleşti:
Foamea, setea, neputinţa,
Firii noastre omeneşti.

Tu ne aperi de păcate,
Căci în tine stă Hristos,
Şi mereu primim din tine
Harul Lui cel luminos.

Tu, podoaba Liturghiei,
Pârga Sfântului Altar,
Cer şi scaun al măririi
Bucură-te, sfânt Pahar!

“Poezii”, Zorica Laţcu Teodosia – Maica Teodosia