Sfântul Ioan – Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului

0
224

Sfântul Ioan Botezătorul este fiul Elisabetei și al preotului Zaharia, născut în cetatea Orini. Este numit și „Înaintemergătorul” pentru că a anunțat venirea lui Iisus – Mesia.

Ioan este un nume de proveniență iudaică, „Iohanan” fiind o prescurtare de la „Iehohanan”, care înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit”.

Din copilărie, Ioan s-a retras în pustie, spre a medita și a-și cultiva darurile extraordinare cu care era înzestrat și virtuțile de care s-a învrednicit. Acolo „creștea și se întărea cu duhul. Și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel”. Îmbrăcămintea lui era din păr de cămilă, peste care se încingea cu o curea, iar hrana sa erau lăcustele și mierea sălbatică.

Așa s-a format el, încât, când a ieșit la propovăduire, grăia „cu duhul și cu puterea lui Ilie”. Proorocul Maleahi îl vestise cu mult înainte, ca „îngerul Domnului” care să meargă înaintea lui Mesia și să-I gătească calea. Iisus Însuși recunoaște că Ioan este „îngerul” de care a vorbit Maleahi. Ioan este ultimul dintre proorocii Vechiului Testament, care face legătura cu Noul Testament. El și-a început activitatea predicatorială și a botezului în anul 26 d.Hr., care e și primul an al guvernării lui Pilat din Pont și al cincisprezecelea an al domniei lui Tiberiu, împăratul Romei.

Ca „înger” în trup, prooroc și înaintemergător al Domnului, Ioan propovăduia „împărăția cerurilor”.

El săvârșea „botezul pocăinței” celor ce veneau la el și își mărturiseau păcatele. Predica lui privind toate clasele sociale avea un caracter profund social. Ea urma curmarea nelegiuirilor, îndreptarea moravurilor, întronarea dreptății, cinstei și corectitudinii, dând fiecărei categorii sfaturile necesare. El era necruțător cu fariseii și saducheii, numindu-i „pui de vipere”. A fost necruțător chiar cu Irod Antipa pe care-l înfruntă pentru că luase pe soția fratelui său Filip, ceea ce i-a atras decapitarea.

Rostul lui Ioan nu a fost numai pregătirea poporului pentru primirea lui Mesia, ci îndeosebi pentru a-L descoperi și a-L face cunoscut lui Israel. În acest scop avea să dea el câteva mărturii despre Iisus Hristos ca Mesia. Il descoperea ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat și ca Judecător; cel „Care are lopata în mâna și va curăți aria Sa și va aduna grâul în jitniță, iar pleava o va arde cu foc nestins”. Arătând superioritatea Celui ce venea după el și a botezului Său, el zice: „Eu vă botez cu apă. Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc”.

„A văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii”. După această mărturie a urmat convorbirea între ei pentru ca Ioan să accepte a-L boteza pe Stăpânul său, spunând că el are nevoie să fie botezat de Iisus. Dar Domnul l-a încredințat zicând: „Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Apoi L-a lăsat”. Atunci a avut loc descoperirea Sfintei Treimi, numită Epifanie sau Teofanie. Căci „botezându-Se Iisus, când a ieșit din apă, îndată cerurile s-au deshis și Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorându-Se ca un porumbel și venind peste El. Și iată glas din ceruri a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

Ioan l-a descoperit pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu, lumii…

Abia după acest moment de apogeu al activității sale, Ioan face ultima mare mărturisire despre Iisus. Atunci l-a descoperit lumii ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Ca prooroc și învățător, Ioan a avut mulți ucenici care-l urmăreau și care apoi s-au dus după Iisus.

După ce Ioan a fost închis de Irod – și mai înainte de a-i tăia capul – a dat și Iisus mărturie despre el, astfel: „Între cei născuți din femeie, nimeni nu este mai mare decât Ioan, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare ca el”.

El este „cel mai mare între prooroci”. Asta pentru că a fost și înaintemergător și botezător al Domnului, pe Care L-a descoperit lumii. Totusi, el a fost „mai mic decât cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu ” pentru că el nu primise „botezul cu Duh Sfânt și cu foc” instituit de Mântuitorul după patimile și învierea Sa. Totuși Ioan este scos din iad… El a fost scos împreună cu toți drepții, de Iisus atunci când S-a pogorât la iad și i-a ridicat în rai; rai pe care atunci l-a deschis. Biserica a închinat lui Ioan șase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), nașterea (24 iunie), soborul (7 ianuarie); tăierea capului (29 august), întâia și a doua aflare a capului (24 februarie) și a treia aflare a capului său (25 mai).

Dicționar al Noului Testament, Pr. Dr. Ioan Mircea

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.