Sfântul Ioan Gură de Aur: Iubirea este mama tuturor bunătăţilor

Iubirea este cunoaşterea ucenicilor, aceasta este cea care întreţine virtutea. De aceea, şi Pavel spune atâtea despre aceasta, fiind curat ucenic al lui Hristos (din Omilia a 77-a la Evanghelia după Ioan).

Nimic nu ne dovedeşte ca ucenici ai lui Hristos, cât ne dovedeşte când ne iubim între noi (din Omilia a 32-a la Epistola I către Corinteni).

Şi în altă parte, Sfântul Apostolul Pavel i-a dăruit o atât de mare întâietate, aşa încât a zis că iubirea este păzirea desăvârşită şi împlinirea Legii. “Fiindcă iubirea este păzirea desăvârşită şi împlinirea legii” (Romani 13, 10). Domnul tuturor nu a considerat nici o altă proipoteză ca fiind de ajuns şi dovadă demnă de crezare pentru ca ucenicii Lui să iasă în evidenţă, ca fiind ai Acestuia, în afară de iubire, zicând: „întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 35) (din Omilia a 2-a la Pogorârea Sfântului Duh).

Mai înainte de toate iubirea este mama tuturor bunătăţilor, este caracteristica specială a ucenicilor, întreţine şi întăreşte întreaga noastră viaţă (din Omilia a 16-a la Evanghelia după Matei).

“Sfântul Ioan Gură de Aur: Texte alese”. Traducere din limba greacă Preot Ion Andrei Tărlescu. Editura Bunavestire Bacău – 2012