Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul – Pilda talanților

0
362

pilda talanți rugăciuneÎnvățături din Cartea Sfântă – Pilda talanților – Talanți, simbolul darului sau al unui har în general – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul – Responsabilitate – Troparul Înainte-Mergătorului 

29 AUGUST

„Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul se istorisește la Marcu 6, 14-30. Capul lui se păstrează în Biserica Sfântul Silvestru din Roma.

Responsabilitate – Talanți, simbolul darului și harului

A doua venire ne aduce aminte că suntem răspunzători față de Dumnezeu. ‘Noi toți trebuie să ne arătăm înaintea divanului lui Hristos‘, scrie Pavel, ‘ca să ia fiecare cele prin trup, către care a lucrat, ori bine, ori rău’ (2 Cor. 5, 10).
Hristos a spus pilda stăpânului plecat în călătorie, ca să arate răspunderea omului față de Dumnezeu. Citim la Marcu 13, 34: ‘Fiul Omului este ca un om ce se duce departe, lăsând casa sa și dând robilor săi stăpânirea, și fieștecăruia lucrul lui, și portarului poruncind să privegheze.’ Stăpânul plecat așteaptă ca slujitorii lui să rămână treji, pândind întoarcerea lui, dar și să lucreze cu râvnă întru sporirea bunurilor lui.

Firește, stăpânul plecat în călătorie este Dumnezeu. El ne-a dat talanții. Ne-a dat în grijă viețuirea noastră pe pământul Său. Toate averile noastre sunt, de fapt, averile Lui. Noi suntem numai slujitori. Într-o zi – nu știm când anume – Se va întoarce să ne ceară socoteală de felul cum am chivernisit averea Lui: viața pe care ne-a dat-o și sufletul pe care ni l-a încredințat. Una din mărețiile omului este aceea că el nu este răspunzător față de nimeni altcineva decât față de Stăpânul Universului.

Troparul Înainte-Mergătorului

Pomenirea dreptului cu laude, iară ție destul este mărturia Domnului, Mergătorule Înainte. Că te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit, că și a boteza în repejunile Iordanului pe Cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te bine ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu Cel ce S-a arătat în trup, Care a ridicat păcatul lumii și a dăruit nouă mare milă.”
„Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului – Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc”, Editura Cartea Ortodoxă, 2009pilda talanți

Pilda talanților

„Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mână avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, iar altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată mergând, cel ce luase cinci talanți a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De asemenea, și cel cu doi talanți a câștigat alți doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteala cu ele.

Și, apropiindu-se cel care luase cinci talanți, a adus alți cinci talanți, zicând: Doamne, cinci talanți mi-ai dat, iată alți cinci talanți am câștigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se și cel cu doi talanți, a zis: Doamne, doi talanți mi-ai dat, iată alți doi talanți am câștigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.

Pedepsirea celui care nu folosește darul cu înțelepciune 

Apropiindu-se apoi și cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am știut că ești om aspru, care seceri unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat și, temându-mă, m-am dus și am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău. Și răspunzând, stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană și leneșă, știai că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat? Se cuvenea, deci, ca tu să dai banii Mei schimbătorilor de bani, și eu, venind, aș fi luat ce este al meu cu dobândă.

Luați, deci, de la el talantul și dați-l celui care are zece talanți. Căci tot celui ce are i se va da și-i va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are i se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncați-o în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Acestea zicând, a strigat: cel ce are urechi de auzit, să audă!” (Matei 25, 14-30)”.

Loghionul „Căci tot celui ce are i se va da și-i va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are i se va lua” în interpretarea Sfântului Ioan Hrisostom 

„Și chiar dacă ceea ce s-a zis este plin de multă neclaritate, arată însă multă dreptate. Ceea ce zice adică, este. Când cineva are bunăvoință și zel, i se vor da lui toate cele de la Dumnezeu. Când este gol, nici pe cele ale sale nu le va primi înapoi, nici cele de la Dumnezeu nu i se vor da. Că și ceea ce i se pare că are, zice, se va lua de la el; nu pentru că Dumnezeu ia înapoi ceea ce dă, ci ca să nu se învrednicească el de cele ale Lui.”
„Darul cuvântului și al învățăturii avându-l spre a-l folosi și nefolosindu-l, și harul îl va pierde. Iar cel ce este cuprins de zel mai mult va lucra darul.”

Te invit să citești și Leul și cățelul – poveste-pildă pentru copii.

A consemnat Mihaela Mușetescu