Sfântul Ioan Botezătorul

0
376

Sf. Ioan BotezătorulSf. Ioan Botezătorul – 24 IUNIE – „De te vei sălășlui în Hristos, Lumina Lui va crește în tine” – Mare sărbătoare a creștinătății

„Nașterea Cinstitului, Slăvitului Proroc, Mergătorului Înainte și Botezătorului Ioan

Istorisirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul se găsește în Evanghelia lui Luca 1, 1-80

Scriptura împletită în calendar

Însemnate adevăruri scripturale au fost împletite în calendar. Să luăm, de pildă, cuvintele Sf. Ioan Botezătorul privitoare la legătura sa cu Iisus: „Aceluia se cade a crește, iar mie a mă micșora” (In 3, 30). Ziua nașterii lui Iisus a fost statornicită la 25 decembrie, dată aflată la începutul solstițiului de iarnă. După această dată zilele încep să crească. Deci Iisus, Lumina, a venit în lume: El trebuie să crească. Pe de altă parte, ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul a fost așezată la 24 iunie. Este chiar la începutul solstițiului de vară, după care zilele încep să se micșoreze. Deci Ioan nu era lumina, el trebuie să descrească. „Nu era acela Lumina, ci ca să mărturisească de Lumină” (In 1, 8).
De te vei sălășlui în Hristos, lumina Lui va crește în tine.

Condacul praznicului 

Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe mergătorul înainte al lui Hristos naște, că ea este plinirea a toată prorocia. Că pe Care Prorocii mai înainte L-au propovăduit, pe Acesta în Iordan mâna punându-și, s-a arătat Cuvântul lui Dumnezeu Proroc Propovăduitor, împreună și Înainte Mergător.
„Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului – Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc”, Editura Cartea Ortodoxă

Citate din spusele Sf. Ioan Botezătorul

„Hristos are lopata în mână și va curăța aria Sa și va aduna grâul în jitniță, iar pleava o va arde cu foc nestins.” (Evanghelia după Matei 3: 12)
„Să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră.” (Evanghelia după Luca, 3: 14)
„Cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea.” (Evanghelia după Luca, 3: 11)
„Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor.” (Evanghelia după Matei, 3: 2)

Te invit să citești și Sfântul Proroc Ilie.

A consemnat Mihaela Mușetescu