Să ne deschidem ochii duhovnicești

0
217
ochiVeniți la Mine… (Matei 11, 28)

Să întoarcem spatele tuturor celor pământești și să ne îndreptăm privirile către Domnul Cel răstignit, Care ne cheamă din adâncul suferinței la înălțimea nemărginitei Sale slave zicând: Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați!

Dar ce înseamnă a veni la El? Într-un ceas liniștit de singurătate, să ne amintim cum au venit la El toți cei despre care se vorbește în Evanghelie. Să începem cu capitolul opt din Evanghelia după Matei și să urmărim apoi toate Evangheliile cum veneau oamenii la Mântuitorul cu toate nevoile și grijile lor. Să-I aducem și noi nevoile noastre sufletești, rugându-L să ne lumineze, să ne tămăduiască, să ne îndrume, să ne deschidă ochii, să ne dea mântuire.

Oamenii aceia știau de Cine și de ce aveau nevoie, și de aceea veneau la El. Așadar, să chemăm și noi Duhul Sfânt, cerându-I să ne arate de ce avem nevoie și pentru ce trebuie să ne rugăm.

Să venim la El și, cunoscând că El e cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii, să strigăm: Domnul meu și Dumnezeul meu! (Ioan 20, 28).

Tatăl nostru Ceresc știa că singuri nu vom găsi calea către El și, în negrăita Sa iubire de oameni, L-a trimis pe Fiul Său să ne îndrume și să ne învețe. El ne călăuzește și pe căile lăuntrice, și pe căile dinafară, spunând: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine (Ioan 14, 6). Nu uitați, prorocul spune: Te-am chemat pe nume, al Meu ești (Isaia 43, 1): Dumnezeu cheamă fiecare om pe nume și îi arată fiecăruia calea pe care trebuie să meargă.

Pătrunzându-ne până în adâncul sufletului de conștiința acestui fapt, vom recunoaște deja fără urmă de îndoială că tot ce întâlnim în calea vieții noastre vine de la Dumnezeu spre folosul nostru. De aceea trebuie să primim totul cu dragoste și cu deplină încredere. Minunile dragostei Lui se vor descoperi zi de zi înaintea noastră dacă ochii  noștri duhovnicești vor fi întotdeauna deschiși, întotdeauna cu luare aminte la milele cu care Domnul ne înconjoară.

Aceste mile se vădesc în toate mărunțișurile vieți de zi cu zi.  Dacă vom sta să ne gândim la ele, vom fi uimiți la fiecare pas de grija, de nesfârșita milostivire cu care Domnul ne poartă pe cale vieții, păzindu-ne, învățându-ne și îndrumându-ne ca pe niște copii mititei. Așadar, să ne încredințăm pe de-a-ntregul Acestei Călăuze iubitoare și să mergem la El și cu El, fiindcă El a spus: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14, 6)

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

V-ar putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here