Să călătorim cu un înger

0
77

Să călătorim cu un înger

Să călătorim cu un înger.
Nefericitul artist genial, clasic şi modern în acelaşi timp, Vincent van Gogh, spunea că dacă cineva priveşte „într- adevăr cu atenţie” pictura lui Rembrandt, „va şti cu siguranţă că Dumnezeu există”. Nu se referea la tematica tablourilor, ci la felul cum bătrânul maestru exprima lumina. Spun „exprima”, pentru că Rembrandt înalţă lumina la rangul de personaj, de componentă a subiectului, implicată activ în ceea ce tabloul vrea să spună.


Privindu-i pictura, te întrebi deseori care e secretul aspectului ei cinematic. Cum e posibil ca un penel şi o paletă de culori să reuşească a sugera mişcarea continuă a personajelor care trăiesc pe pânză?

Într-adevăr, opinia lui Van Gogh poate explica realizarea antistatică a conţinuturilor. Cuvintele lui de mai sus lămuresc misterul luminii din tablourile lui Rembrand, despre care s-a vorbit mereu. S-a analizat semnificaţia aşezării ei în centrul acţiunii, delimitarea de contururile de umbră, s-a scos în evidenţă geniul cu care alternează cele două, măiestria incomparabilă cu care pictorul punea astfel accentul pe ceea ce considera el că este esenţial.
Van Gogh consideră că lumina din tablourile lui Rembrandt le înzestrează cu o putere identică cu iubirea pe care ne-o arată Dumnezeu. Sensibilitatea sa creatoare percepe în această iubire sensul frumuseţii naturii, al creaţiei dumnezeieşti care se înnoieşte mereu, în care străluceşte slava dumnezeiască.


În ea se recunoaşte prezenţa lui Dumnezeu în toată existenţa noastră, după cuvintele lui Angelus Silezius, pe care nu le putem repeta destul: „O, omule, unde fugi să-l cauţi pe Dumnezeu? El e în tine.”


Înţelegem oare că omul este fiinţa privilegiată, pentru care Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, Iisus Hristos, arătându-ne prin aceasta iubirea, dovada copleşitoare de iubire? Pe Fiul Său, care a murit pentru noi şi a înviat, eliberându-ne şi pe noi de moartea veşnică! În felul acesta ni s-a deschis nu numai calea pentru a înfrânge moartea, ci pentru o viaţă ale cărei dimensiuni spirituale sunt cu totul altele decât cele ştiute până atunci. Dăruindu-le omului, Iisus Hristos a deschis o eră nouă.


Omul este cel care foloseşte natura, lumea, pentru a dezvolta mai departe creaţia, pentru a descoperi în ea noi posibilităţi şi sensuri. Aceasta nu înseamnă o atitudine antropocentrică fără limite.

Noi, creştinii, mărturisim cu smerenie că pământ suntem şi în pământ vom merge, unde toţi pământenii merg, că vieţuirea noastră aici este doar o primă etapă, o pregătire pentru veşnicia în lumina dumnezeiască pe care trebuie să ne străduim a o merita. O etapă în care aspectul material serveşte sufletului nemuritor cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om.
Profesorul Robert Lanza de la Facultatea de Medicină a Universităţii din Wake Forest din Carolina de Nord, afirmă că fizica cuantică dovedeşte că există viaţa după moarte. Dr. Gary E. Schwarz, neurochirurg, profesor la Universitatea din Arizona, a întreprins o serie de experimente care să confirme sau să infirme existenţa vieţii după moarte şi în cartea sa Experimente privind viaţa după moarte, el afirmă că aceasta există.


Hans Küng spune în cartea sa A fi creştin: „Un indiferentism paralizant, distrugător, agnostic-relativizant, care acceptă nediferenţiat orice convingeri, chiar dacă la început le consideră eliberatoare, devine chinuitor în monotonia lui, pentru că a renunţat la toate normele ferme de viaţă.”

Ele ne-au fost date prin învăţătura Mântuitorului care ne-a deschis perspective noi. Mesajul Său a deschis orizonturi necunoscute până atunci. El a murit şi a înviat pentru noi, a învins moartea, pentru ca şi noi să învingem moartea, arătându-ne prin aceasta posibilitatea altui fel de existenţă, după unităţile dumnezeieşti de măsură. Dezvăluindu-ne o nouă înţelegere a vieţii, pe care ucenicii Săi au răspândit-o pretutindeni.


Ne-am întrebat vreodată cum, trăind într-o lume cu mentalităţi şi moşteniri religioase ferme, bine stabilite, impregnate de spiritualitatea vremii lor, de filozofia greacă şi de misterele cultului tradiţional al credinţelor lumii romane, ei au părăsit ambianţa cunoscută, familiară lumii de atunci, pentru a propovădui, cu riscul vieţii pe care deseori au pierdut-o, credinţa cea nouă, eliberatoare, care aducea cu sine speranţa iertării păcatului originar, eliberării din moartea definitivă?


Credinţa eliberatoare, speranţa iertării ar trebui să ne însoţească totdeauna pe fiecare dintre noi, aşa cum îngerul l-a însoţit pe Tobie. „Ce bine este să te însoţească un înger, chiar dacă nu ştii că e un înger!” Este o frază care izvorăşte dintr-o profundă încredere în lumina iubirii lui Dumneze pentru noi, aşa cum o exprima prin mijloacele familiare Iui şi marele Rembrandt. Pe el l-a întovărăşit într-adevâr un înger atunci când a pictat…
Raimon Panikkar, bine cunoscutul specialist indian în istoria religiilor, spune că e necesară o transcendere a raționalităţii noastre, în sensul de depăşire a ei, de metanoia.


E necesară o întoarcere la propriile rădăcini ale creştinismului, la patria noastră spirituală adevărată, în care „mă identific şi accept să fiu identificat drept creştin” (Jürgen WERBICK, Despre creştinismul decis şi nedecis, Düsseldorf, 1992).

Ar trebui să învăţăm asta de la bătrânul maestru olandez, care a văzut în lumina tablourilor sale expresia iubirii lui Dumnezeu pentru om, care s-a identificat şi a acceptat să fie identificat drept creştin. Ar trebui s-o învăţăm de la Van Gogh, tragicul geniu al lucidităţii aşternute pe pânză ca un superb şi cutremurător memento mori. Şi să înţelegem că, oricare ar fi mijloacele de exprimare, putem descoperi drumul pe urmele lui Iisus Hristos spre îmbunătăţirea şi eliberarea omului, pe care o nădăjduim.


Desigur, drumul nostru nu este uşor. Nu e uşor, ci plin de tentaţii. Ne-am abătut deseori, am descoperit popasuri care păreau tentante şi se dovedeau înşelătoare. Totuşi, câteodată ofereau ceea ce căutam. Câteodată nu ne-am oprit degeaba. Cum ar fi, de pildă, să ne oprim.

Alte articole aici.

”La bursa adevărului”, de Lidia Stăniloae

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here