S-a întâmplat la 26 octombrie…

0
82

S-a întâmplat la 26 octombrie…

– Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.
– 1497: Bătălia de la Codrii Cosminului, armatele moldovene conduse de Ştefan cel Mare atacă şi înfrîng armata polonă condusa de Regele Ioan Albert.
– 1624: S-a născut mitropolitul Dosoftei (numele monahal al lui Dimitrie Barila), înalt ierarh ortodox şi mare cărturar; a promovat introducerea limbii române în Biserică şi a depăşit, pentru prima oară la noi, modelul literaturii religioase; pentru aceasta este considerat „fondatorul poeziei române literare” (m. 1693). Datorită râvnei sale pentru apărarea Ortodoxiei, a fost canonizat de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi este prăznuit la 13 decembrie, ziua morţii sale Dimitrie Barilă, cunoscut mai ales pe numele monahal Dosoftei, (n. Suceava – d. 13 decembrie 1693, la Żółkiew, în Polonia, azi Jovkva, Ucraina) a fost un cărturar român, mitropolit al Moldovei, poet şi traducător. În 2005 Biserica Ortodoxă Română l-a proclamat sfânt.A învăţat la Iaşi probabil la Colegiul întemeiat în 1640 la mănăstirea “ Sf. Trei lerarhi”, apoi la şcoala Frăţiei ortodoxe din Lvov, unde a făcut Studii umaniste şi de limbi. Cunoştea limba elenă, latina, slavona şi polona. Datorită relaţiilor sale cu patriarhulMoscovei şi cu Nicolae Milescu, aflat acolo, a adus din Rusia un teasc de tipografie cu litere, cu care a tipărit la Mitropolia din Iaşi, în româneşte, principalele cărţi liturgice, unele traduse de el însuşi. El a fost unul dintre ierarhii care au promovat introducerea limbii române în biserică.Călugărit la Probota (c. 1648), sub numele Dosoftei, a fost ales episcop la Huşi (1658 – 1660) şi Roman (1660 – 1671), apoi mitropolit al Moldovei (1671-1674 şi 1675- 1686). În toamna anului 1686, datorită evenimentelor politice din acea vreme, a fost dus în Polonia de oştile regelui Jan Sobieski, unde a rămas până la sfârşitul vieţii.A fost unul dintre cei mai mari cărturari din istoria română, fiind primul poet naţional, primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător din literatura dramatică universală şi din cea istorică în româneşte, primul traducator al cărţilor de slujbă în româneşte în Moldova, primul cărturar român care a copiat documente şi inscripţii, unul dintre primii cunoscători şi traducători din literatura patristică şi post patristică şi care a contribuit la formarea limbii literare româneşti.
– 1673: S-a născut Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei, prozator, istoric, filosof şi umanist; la 25 de ani era un  cărturar format, care îşi începea creaţia originală cu lucrări de etică, literatură, filosofie şi muzică; la 11.VII.1914 era ales membru al Academiei din Berlin; ca domnitor al Moldovei (1693; 1710-1711), programul său politic se baza pe ideea de independenţă şi unitate a ţărilor române (m. 1723).
– 1685: S-a născut Giuseppe Domenico Scarlatti, clavecinist şi compozitor italian (m. 1757) Domenico Scarlatti, s-a născut în acelaşi an cu Johann Sebastian Bach şi Georg Friedrich Händel.
– 1759: S-a născut Georges Jacques Danton, om politic francez, unul dintre conducătorii Revoluţiei burgheze din Franţa (1789 – 1794) (m. 1794, ghilotinat de către robespierişti).
– 1764: A murit William Hogarth, pictor şi grafician englez (n. 1697), autor de gravuri şi stampe satirice şi ilustrator de cărţi, precursor al caricaturii moderne.
 1800: S-a născut Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke, general prusac (d. 1891).
– 1802: La ora 10:55, a avut loc un cutremur cu o magnitudine de 7,9 grade pe scara Richter; s-a prăbuşit Turnul Colţea din Capitală dar şi Biserica Sfântul Nicolae din Piteşti.
– 1807: S-a născut Barbu Catargiu, om politic conservator, primul lider al Partidului Conservator; şeful primului Guvern al României moderne, alcătuit după proclamarea deplinei uniri administrative a Principatelor (ianuarie – iunie 1862) (m.8/20.VI.1862, asasinat lângă clopotniţa Mitropoliei, când ieşea de la lucrările Adunării Legislative) Până la sistematizarea de la mijlocul anilor 1980, Dealul Patriarhiei avea o pantă mai lungă şi mai domoală, ce se termina cu două pieţe, delimitate de cladiri cu cel mult două caturi: Piata 8 Iunie (in partea dreapta a Dealului, privind dinspre magazinul Unirea) înglobată mai apoi în Piaţa Unirii şi Piaţa Bibescu Vodă. In Piaţa 8 Iunie s-a aflat, timp de câtiva zeci de ani, monumentul ridicat în onoarea lui Barbu Catargiu, ce a fost primul-ministru al guvernului unic al lui Cuza, numit în 1862, după ce, timp de doi ani, domnitorul condusese cu două cabinete: unul la Iaşi şi unul la Bucureşti. Statuia este opera lui Raffaello Romanelli, artist florentin, ce a lăsat multe lucrari in Bucuresti, printre care si Monumentul Eroilor Sanitari. Barbu Catargiu, om politic cunoscut şi apreciat de domn şi popor pentru integritatea lui, adept al partidei conservatoare şi al împroprietăririi ţăranilor, a fost asasinat pe 8 iunie 1862 după o şedinţă a Adunării Deputaţilor; cobora Dealul în trăsura lui, când o glonte i-a răpus viaţa. Făptaşul a rămas necunoscut până azi. In 1985 statuia a fost „mutată” la „ cimitirul” improvizat din spatele Casei Scânteii (azi Casa Presei Libere). Abia la începutul anilor 2000 primăria a recuperat statuia şi i-a găsit un loc la stânga Dealului, într-o alveolă a unor blocuri de 12 etaje. Soclul original nu s-a păstrat.
– 1820: S-a născut Gheorghe Costa-Foru, om politic liberal, jurist (unul dintre fondatorii dreptului penal românesc) şi profesor (autorul unui studiu asupra sistemelor europene de educaţie contemporană, studiu pe baza căruia s-a început organizarea pe principii moderne a învăţământului superior românesc; primul rector al Universităţii Bucureşti, între anii 1864 şi 1872) (m. 1876).
– 1834: Domnul Moldovei, Mihail Sturdza, printr-o „înaltă poruncă de zi”, face cunoscut ca Miliţia a primit „dreptul de a avea steag după modelul de noi propus, dupa care s-au înfiinţat acel cu numărul 1 pentru infanterie şi cel cu numărul 2 pentru cavalerie”
– 1844: S-a născut Nicolae Beldiceanu, poet român (d. 1896). Urmează cursurile Academiei Mihăilene din Iaşi. Ca poet a debutat în ziarul lui Hasdeu, „Lumina”. A colaborat la revista „Convorbiri literare”, unde a publicat poezii de factură romantică şi pesimistă, apoi la „Contemporanul”, sub influenţa căruia a scris cele mai bune poezii ale sale (Vechituri, Lăutarul, Amurgul veacului, Dezmoşteniţii). A mai publicat şi lucrări arheologice, printre care Antichităţile de la Cucuteni (1885). Fiul său, Nicolae N. Beldiceanu (1881-1923), a fost un reputat prozator şi publicist.
-1850: S-a născut Emanoil Bardasare, pictor român (d. 1935).A depus o susţinută activitate pentru ridicarea vieţii artistice şi culturale din Moldova. A fost profesor de desen şi caligrafie la Liceul Naţional, Gimnaziul Alexandru cel Bun, Seminarul Veniamin Costache, Seminarul Pedagogic Universitar, director la Şcoala de Arte Frumoase, contribuind la organizarea şi dezvoltarea acestei instituţii de învăţământ artistic. Ca director al Pinacotecii din Iaşi, a îmbogăţit colecţia cu valoroase opere de artă. A înfiinţat în 1881 Societatea Cultura artelor frumoase, care organiza expoziţii ale artiştilor în viaţă. Ca pictor, Emanoil Bardasare a creat portrete, autoportrete, peisaje şi pictură de gen.Tablourile lui Emanoil Bardasare redau împrejurimile Iaşului şi alte privelişti moldovene.
– 1850: S-a născut Grigore Tocilescu, istoric, arheolog (s-a ocupat de studiul civilizaţiilor preromane de pe teritoriul României) şi folclorist; membru al Academiei Române, vicepreşedinte al acestui for (1896-1898; 1907-1909).Grigore Tocilescu (n. Fefelei, Prahova – d. 18 septembrie 1909, Bucureşti) a fost un istoric, arheolog, epigrafist şi folclorist român, membru al Academiei Române (1890). A fost profesor de istorie antică şi de epigrafie la Universitatea Bucureşti, autor al lucrării Marele Dicţionar Geografic al României, secretar general la Ministerul Învăţământului şi senator conservator de mai multe ori. Tocilescu este unul din primii istorici care s-a ocupat de studiul civilizaţiilor de pe teritoriul fostei Dacii. Ca folclorist a publicat în colaborare o vastă culegere folclorică.
– 1856, 26.X / 7.XI: S-a născut istoricul Dimitrie Onciul, considerat creatorul şcolii critice în istoriografia română; întemeietorul (1922) şi primul preşedinte al Comisiei Consultative Heraldice; conducător al Arhivelor Statului din Bucureşti (1900-1923); membru titular al Academiei Române din 1905, preşedinte al acestui for între anii 1920 – 1923 (m. 1923).
– 1858: Americanul Hamilton E. Smith a brevetat maşina de spălat cu un sistem de circulare a apei reîncălzite.
– 1860, 26.X / 7.XI: Se inaugurează, în prezenţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Universitatea din Iaşi, cu patru facultăţi: Drept, Filosofie (Litere), Ştiinţe şi Teologie; primul rector – profesorul de economie politică Ion Strat (1860-1861)
– 1860, 26.X / 7.XI: Iau fiinţă la Iaşi, din iniţiativa pictorului Gh. Panaitescu-Bardasare, Şcoala de Arte Frumoase şi Pinacoteca.
– 1875: S-a născut istoricul Ioan Ursu; a militat pentru desăvârşirea statului naţional unitar român; în 1918 a plecat în Franţa, într-o misiune universitară română; la Paris, a făcut parte din Comitetul Naţional al Unităţii Române, activitate continuată în Italia, unde a contribuit la înfiinţarea Legiunii Române; membru corespondent al Academiei Române (m. 1925).
– 1879, 26.X / 7.XI: S-a născut Leon Troţki (numele real: Lev Davidovici Bronstein), om politic rus, figură proeminentă a revoluţiilor din 1905-1907 şi 1917; adversar al liderilor bolşevici Lenin şi, ulterior, Stalin, a fost exclus din cercurile puterii, exilat şi apoi expulzat din URSS; s-a stabilit în Mexic (m. 1940, asasinat, după mai multe tentative nereuşite).
– 1890: A murit scriitorul italian Carlo Collodi, autorul „Aventurilor lui Pinocchio” (n. 1826). Activitatea lui de scriitor a început la vârsta de 20 de ani, prin recenzii pentru catalogul unui librar florentin. A continuat cu recenziile articolelor pentru periodicul „L’ Italia Musicale” (Italia Muzicală), una dintre revistele de specialitate cele mai importante din Italia. Ca jurnalist, a crescut în faimă în doar câţiva ani, contribuind la o mare varietate de periodice de pe întreg întinsul Italiei şi prin conducerea sau chiar fondarea unor ziare importante. În anii 1850, Carlo Lorenzini îşi extinde preocupările de jurnalist cu cele de autor dramatic şi scriitor, dând o atenţie deosebită dezvoltării operei şi dramei. Anul 1856 a marcat prima utilizare a pseudonimului Carlo Collodi, pe care îl va adopta definitiv pentru semnarea cărţilor sale în anii 1870 şi 1880. Carlo Collodi a început să scrie cărţi pentru copii în 1876, odată cu publicarea culegerii I raconti delle fate (Povestirile zânelor). Au urmat o serie de cărţi special concepute pentru uz şcolar: Giannettino (Ionel), Minuzzolo (Micuţul), L’Abbaco di Giannettino(Socotitoarea lui Ionel), La Grammatica di Giannettino (Gramatica lui Ionel), Il Viaggio per l’ Italia di Giannettino (Călătoria lui Ionel prin Italia) şi La Lanterna Magica di Giannettino (Lanterna fermecată a lui Ionel). În anul 1881 a început să contribuie regulat la una din primele reviste pentru copii din Italia, „Ziarul pentru copii”, care în primul său număr a publicat primul episod din Aventurile lui Pinocchio. Carlo Collodi a murit subit la Florenţa în 1890 şi a fost înmormântat în cimitirul eroilor din orăşelul San Miniato la Monte.
– 1892: S-a născut geologul Ion Atanasiu, unul dintre primii seismologi români; membru corespondent al Academiei Române din 1940 (m. 1949).
– 1895: S-a născut Maxy (Herman Max), pictor, scenograf şi profesor (m. 1971).Pictor, grafician, scenograf şi profesor, Max Herman Maxy (1895-1971), a fost unul dintre numele de frunte ale mişcării de avangardă românească. În căutarea unei maniere care să-l definească, experimentează mai multe direcţii, descinse din sfera cubismului ajungând până la constructivism şi abstracţionism, tematica sa fiind aproape întotdeauna adânc ancorată în realitatea socială. Personalitate profund cerebrală, îşi structurează discursul plastic pe baze exclusiv raţionale, urmărind echilibrul formelor şi al volumelor. Prin natura sa, Maxy a fost un militant fervent pentru înoirea mijloacelor de exprimare plastică. S-a implicat activ în viaţa artistică şi socială a epocii sale.
– 1901: S-a născut Constantin C. Giurescu, istoric roman, membru al Academiei Române („Viaţa şi opera lui Cuza Vodă”, „Amintiri”) (n.Focşani; d.13.11.1977)
-1902: S-a născut actriţa Silvia Dumitrescu-Timică (m. 1999).
– 1905: A fost semnat Tratatul privind separarea Norvegiei de Suedia. Oscar al II-lea, rege al Suediei (1872-1907) şi al Norvegiei (1872-1905), a renunţat la coroana Norvegiei.
– 1905: S-a născut preotul Valerian Zaharia, episcop al Oradei între 1951 şi 1969, an când a fost forţat de comunişti să se pensioneze; după multe peregrinări prin ţară şi domiciliu forţat a trăit, din 1979, într-una din casele parohiale ale bisericii Podeanu din Bucureşti (m. 1996).
– 1907: S-a născut Vasile Vasilache, actor de revistă, autor de muzică uşoară;. În perioada interbelică a făcut parte, împreună cu Nicolae Stroe, din cuplul umoristic Stroe şi Vasilache. Prima emisiune „Ora veselă” s-a transmis la Radio Bucureşti pe data de 9 ianuarie 1929. A murit în bombardamentul din 4 aprilie 1944.
– 1909: Pilotul francez Marie Marvingt va fi prima femeie care va zbura cu balonul. Va zbura peste Marea Nordului, din Franţa în Anglia.
– 1911: S-a născut cântăreaţa americană de jazz Mahalia Jackson (m. 1972)
– 1912: S-a născut medicul stomatolog Valerian C. Popescu, renumit specialist în chirurgia buco-maxilo-facială; membru corespondent al Academiei Române
– 1914: S-a născut actorul de film american Jackie Coogan; copil-vedetă a anilor ’20 ai secolului XX, a rămas în istoria cinematografului ca partener al lui Chaplin şi ca factor determinant în apariţia Legii pentru protecţia actorilor copii, cunoscută şi sub numele de „Legea Coogan” (m. 1984).
1916: S-a născut François Mitterrand, om politic socialist francez, preşedinte al Franţei (mai 1981 – mai 1995); autor de eseuri şi memorii politice (m. 1996).
– 1920: S-a născut folcloristul Adrian Fochi; autor al unei monumentale lucrări de referinţă, „Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză, texte” (1964); studii axate îndeosebi pe cercetarea comparată a folclorului popoarelor sud-est europene (m. 1985).
– 1932: S-a născut actorul Dumitru Rucăreanu.
– 1937: A murit istoricul Iulian (Iuliu) Marţian; îi revine meritul de a fi descoperit manuscrisul miscelaneu din secolul al XVII-lea, cunoscut sub numele de „Codicele Marţian”; arheolog amator, a strâns date privitoare la descoperirile arheologice din Transilvania, publicând iniţial în limba germană, şi apoi în limba română, un important repertoriu; membru de onoare al Academiei Române din 1933 (n. 1867).
– 1947: S-a născut Hillary Diane Rodham Clinton, politician, sotia lui Bill Clinton (n.Chicago, Illinois).
– 1947: A murit Ion Sava, regizor (din 1930 a lucrat la Naţionalul ieşean, apoi, din 1938 până la moarte, la Naţionalul din Bucureşti), dramaturg, pictor şi caricaturist; teoretician al artei spectacolului; inovator în regie şi scenografie (n. 1900) .
– 1949: S-a născut interpreta de muzică uşoară Corina Chiriac.
– 1956: A murit pianistul german Walter Gieseking (n. 1895) .
– 1956: S-a născut Minu Movila, pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din România.
-1956: A fost înfiinţată Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, organizaţie specializată a ONU. România este membru fondator.
 -1957: A murit scriitorul grec Nikos Kazantzakis (n. 1883) („Zorba Grecul”, „Hristos răstignit a doua oară”)Nikos Kazantzakis (n. 18 februarie 1883, Heraklion – d. Freiburg) este un autor grec care a scris de-a lungul vieţii sale poeme, romane, eseuri, şi cărţi de călătorii. Probabil cel mai important şi cel mai tradus scriitor grec al secolului XX. A devenit cunoscut în 1964 când a fost lansat filmul Zorba grecul, bazat pe romanul cu acelaşi nume scris de acesta.Aflat veşnic în conflict cu autorităţile din Grecia pentru opiniile sale îndrăzneţe (asemenea bunului prietenului său Panait Istrati, era ataşat ideilor de stânga), deşi a îndeplinit o vreme şi funcţii publice, a găsit mai multă audienţă în străinătate decât în propria patrie, fiind nominalizat de câteva ori la Premiul Nobel.
– 1958: S-a născut interpretul de muzică populară Nicolae Furdui-Iancu.
-1960: Au fost restabilite, la nivel de ambasadă, relaţiile diplomatice între România şi Cuba (relaţiile între cele două ţări au fost stabilite la 13.IV.1927, la nivel de legaţie, şi au fost întrerupte la 27.IX.1942, în contextul celui de-al doilea război mondial).
– 1964: S-a născut Elisabeta Lipă, campioană olimpică (singura canotoare din lume cu 5 medalii de aur) şi mondială la canotaj; în anul 2000 a fost declarată cea mai bună canotoare din lume de către Federaţia Internaţională de Canotaj şi a fost desemnată cea mai bună canotoare a secolului XX; din 14 martie 2009 este preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, iar din 26 martie 2009 a fost preşedintele Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti.
– 1972: A murit inginerul american de origine ucraineană Igor I. Sikorsky; a construit, în 1939, primul elicopter utilizabil (VS-300).Igor Sikorsky s-a născut la Kiev, Imperiul Rus, acum capitala Ucrainei si a devenit inginer de aeronave. În anul 1914 a construit unul dintre primele avioane pentru transport persoane („Ilia Muromet”),În anul 1919 a emigrat în Statele Unite şi a fondat în 1923 propria societate ( pe care a condus-o personal între 1929 şi 1957), consacrându-se construcţiei de elicoptere. A construit primul elicopter practic utilizabil în 1939, iar cu elicopterul S-52 a bătut, în 1949, recorduri de viteză şi de altitudine.
– 1977: În plenara C.C. al PCR s–a hotărât adoptarea unui proiect de lege prin care li se interzicea cetăţenilor folosirea apelativelor „domnule”, „doamnă”, „domnişoară” în relaţiile de muncă şi li se impunea folosirea exclusivă a cuvintelor „tovarăş”, „tovarăşă” sau „cetăţean”, „cetăţeancă”.
– 1980: S-a născut Cristi Chivu, fotbalist (n.Resita).
– 1989: Reconstruit, Teatrul Globe din Londra se redeschide pentru prima dată în 350 de ani.
– 1991: Are loc, în Parcul Carol din Bucureşti, ceremonia de reînhumare a osemintelor Eroului Necunoscut, pe vechiul amplasament al Mormântului Eroului Necunoscut (acest edificiu comemorativ, similar celor realizate de majoritatea ţărilor europene după prima conflagraţie mondială, a fost inaugurat în 1923; în anul 1957 osemintele au fost mutate de la Bucureşti în Mausoleul de la Mărăşeşti, pentru a face loc panteonului comunist) .
– 1994: Premierul israelian Yitzhak Rabin şi cel iordanian, Abdel Salam al-Mujali, au semnat un tratat de pace în prezenţa preşedintelui american Bill Clinton.
– 1994: Andrew Wiles, matematician englez a anunţat rezolvarea Marii Teoreme a lui Fermat.
– 1999: A murit Hoyt Axton, cântăreţ, compozitor şi actor de film american (n. 1938).
– 2005: A murit actriţa franceză de origine română Jany Holt (Ruxandra Ecaterina Vlădescu-Olt) (n. 1911).
– 2007: A murit Nicolae Dobrin, fost jucător internaţional şi antrenor de fotbal, o legendă a fotbalului românesc (n. 1947). Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai mari fotbalişti români, maestru emerit al sportului. A cucerit de trei ori, în 1966,1967 şi 1971, titlul de cel mai bun fotbalist al ţării (n.26.08.1947).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here