S-a întâmplat la 16 octombrie 1553

0
68

S-a întâmplat la 16 octombrie 1553: A încetat din viaţă, la Weimar, Lucas Cranach cel Bătrân (n.1472), pictor şi gravor german. Nu s-au păstrat niciun fel de informaţii referitoare la prima periodă din viaţa artistului. Nu se cunoaşte nici adevăratul său nume de familie. „Cranach” este pseudonimul artistic derivat de la numele localităţii Kronach din Franconia, unde s-a născut în anul 1472. Tatăl lui era tot pictor şi semna cu numele Hans Maler, care înseamnă de fapt Hans „Pictorul”.

Se presupune că tânărul Lucas s-a iniţiat în tainele meseriei chiar în atelierul tatălui său. În acea perioadă principalul centru artistic al regiunii este Nürnberg, oraşul natal al lui Dürer; fiecare artist urmăreşte evenimentele vieţii culturale înfloritoare din acel oraş. Se susţine ipoteza conform căreia tânărul Cranach ar fi lucrat o perioadă în atelierul lui Dürer, observându-se multe similitudini între primele lui lucrări şi arta marelui maestru. În jurul anului 1500 Cranach soseşte la Viena, unde aptitudinile lui artistice şi tehnica desăvârşită îl scot din anonimat.

        Pictorul are acces în cercurile erudiţilor umanişti şi intră în contact cu noile tendinţe artistice concentrate asupra Renaşterii italiene. Tabloul Plângerea sub cruce (1503), care se găseşte acum în Pinacoteca din München, este una din cele mai vechi opere ale lui Cranach care s-au păstrat până în ziua de azi şi cea mai remarcabilă operă caracteristică pentru începuturile vieneze ale pictorului. Se poate recunoaşte stilul gotic german tardiv şi influenţa lui Dürer. Foarte evident în acest tablou este dialogul între tematica compoziţiei (Martiriul Domnului) şi răspunsul naturii, cu tunetul înăbuşit al furtunii.

        La invitaţia prinţului-elector saxon Friedrich al III-lea, un mare mecena al artelor, Cranach pleacă în primăvara anului 1505 la Wittenberg, unde devine pictorul curţii princiare, îndeplinind această funcţie până la sfârşitul vieţii sale. Vreme de peste cincizeci de ani va picta tablouri sau va proiecta cartoane pentru goblenuri, veşminte de curte, blazoane. Va schiţa, de asemenea, scene de vânătoare, va proiecta ceea ce numim astăzi design-ul interior al saloanelor în diferite reşedinţe princiare.

       În anul 1508, Cranach face o călătorie în Olanda unde descoperă bogăţia picturii flamande. Activitatea sa creatoare nu se limitează numai la lucrările pe care le execută pentru principii-electori saxoni, primeşte şi comenzi din partea familiilor înstărite din Wittenberg sau chiar din principate îndepărtate. Atistul este nevoit să-şi deschidă un atelier şi să primească ucenici. Datorită acestora va reuşi să facă faţă solicitărilor tot mai numeroase, dobândind renumele de pictor rapid – „pictor celerrimus”. În anul 1512 se căsătoreşte cu Barbara Brengbier, fiica primarului din Gotha. Din această căsătorie vor rezulta doi fii, Hans (1513) şi Lucas (1515). Amândoi vor deveni pictori, cel mai tânăr cunoscut în istoria artelor cu numele de „Lucas Cranach cel Tânăr”. Situaţia financiară a familiei este înfloritoare.

       În anul 1513 deschide şi o tavernă, mai apoi o farmacie, iar în 1524 va cumpăra o tiparniţă. Participă la întrunirile consiliului orăşenesc, pentru ca în anul 1544 să devină primar („Bürgermeister”) al oraşului Wittenberg. Cranach a întreţinut o strânsă prietenie cu Martin Luther, fiind adept al Reformei, căreia îi va dedica multă energie şi talent. Va picta câteva portrete ale lui Luther, care vor fi răspândite prin toată Germania.

       Artistul ilustrează totodată câteva ediţii ale Noului Testament în traducerea germană a lui Luther, dar şi numeroase pamflete protestante. Lucas Cranach s-a remarcat ca un desăvârşit portretist. Personajele portretizate în unele tablouri poartă semnele incontestabile ale stilului maestrului, proiectate pe un fundal cu caracter pur decorativ, realizat de ucenicii săi.

Surse:

Heinrich Kühne & Jutta Strehle: Lucas Cranach der Ältere in Wittenberg. Stuttgart 1993

https://www.britannica.com/biography/Lucas-Cranach-the-Elder

https://www.artbible.info/art/biography/lucas-cranach-the-elder

http://www.kronach.de/en/the-renaissance-painter-lucas-cranach-the-elder.html

Alte articole găsiţi aici.
Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here