S-a întâmplat la 1 octombrie…

0
90

S-a întâmplat la 1 octombrie…

– „Ziua internaţională a muzicii”; sărbătorită pentru prima dată la 1.X.1975, la iniţiativa Consiliului internaţional al muzicii – UNESCO (prezidat atunci de renumitul violonist şi dirijor Yehudi Menuhin).
– „Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă”; hotărâtă prin Rezoluţia 45/106 a Adunării Generale a ONU din 1990 şi marcată în toate statele membre ale forului mondial ca o dovadă a preţuirii şi respectului pentru aceste persoane. Tema din acest an este: „Longevity: Shaping the Future” („Longevitatea: cum sa ne modelăm viitorul”).
– „Ziua Mondială a Habitatului”; în 1985, la recomandarea Comisiei pentru Aşezări Umane, Adunarea Generală a desemnat prima zi de luni din luna octombrie ca Zi mondială a habitatului (rezoluţia 40/202 A). Prin sărbătorirea pentru prima dată a acestei zile, în 1986 s-a marcat a zecea aniversare a primei Conferinţe internaţionale Habitat, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru aşezări umane (Vancouver, Canada, 1976)
 – „Ziua Mondială a Arhitecturii”; se marchează pe baza unei hotărâri a Consiliului Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor din iunie 1985 şi este consacrată calităţii în arhitectură şi urbanism; după cea de-a XX-a reuniune a Consiliului, de la Barcelona, s-a decis ca din 1997 să se celebreze în aceeaşi zi cu cea a habitatului, adică în prima zi de luni din octombrie, în loc de 1 iulie ca până atunci.
– „Ziua scafandrilor militari”; la 1.X.1976 s-a înfiinţat Centrul de Scafandri Constanţa, prima unitate de profil din ţară
– 331 î.Hr.: Alexandru cel Mare îl învinge pe Darius III al Persiei în bătălia de la Gaugamela.
– 1684: A murit Pierre Corneille, dramaturg francez, creatorul tragediei clasice în Franţa (n. 1606).
– 1716: A murit compozitorul italian Giovanni Battista Bassani (n.1657)
– 1800: Spania a cedat Franţei provincia Louisiana din America de Nord, în baza tratatului de la San Ildefonso. După trei ani, francezii o vor vinde Statelor Unite.
– 1847: S-a născut Simion Florea Marian, folclorist şi etnograf român. Simion Florea Marian (n. Ilişeşti, Suceava – d. 24 aprilie 1907, Suceava) a fost un folclorist şi etnograf român, preot, membru titular al Academiei Române.Simion Florea Marian a fost pe rând preot în Poiana Stampei (1875-1877), Voloca (în apropiere de Cernăuţi) (1877) şi Siret (1877-1883), profesor de religie şi limba română la”şcoala poporală” şi la „şcoala reală inferioară” din Siret (1879-1883), profesor de religie la Gimnaziul greco-ortodox din Suceava (1893-1907), protopresbiter (1903). A fost, de asemenea, un membru activ al Academiei Române (1881), membru în Societatea geografică română şi Societatea istorică română din Bucureşti, în Comisia centrală pentru conservarea monumentelor istorice din Viena, membru de onoare al mai multor societăţi culturale (Societatea Academică Literară „România Jună” din Viena, Junimea şi Dacia din Cernăuţi etc).Simion Florea Marian este considerat unul din cei mai de seamă folclorişti şi etnografi români, lăsând urmaşilor o operă încă neegalată în literatura noastră de specialitate. Pe lângă culegeri de folclor din toate ţinuturile locuite de români, a scris monografii despre sărbători, datini româneşti, ornitologie, cromatică etc. Prin opera lui a pus bazele cercetării ştiinţifice a folclorului şi a stimulat culegerea amplă a creaţiilor populare de către alţi cercetători.
Lucrări de folclor
Culegeri
Poesii poporale din Bucovina. Balade române…. Botoşani, 1869
Poesii poporale române, 2 vol., Cernăuţi, 1873-1875
Tradiţiuni poporale române, Sibiu, 1878
Descântece poporane române, Suceava, 1886
Satire poporane române, Bucureşti, 1893
Vrăji, farmece şi desfaceri, în An. Acad. Rom., M.S.L., s. II-a, t. V, Bucureşti, 1893
Păsările noastre şi legendele lor. Bucureşti, 1895
Tradiţii poporane române din Bucovina, Bucureşti, 1895
Răsplata. Poveşti din Bucovina, Suceava, 1897
Poesii poporale despre Avram Iancu, Suceava, 1900
Hore şi chiuituri din Bucovina, Bucureşti, 1910
Păsările noastre şi legendele lor. Legendele ciocârliei. Legendele rândunicii, Bucureşti, 1923
Legendele păsărilor, Ed. îngrijită de Mihai Cărăuşu şi Orest Tofan, Iaşi, 1974
Basme din Ţara de sus. Ed. îngrijită de Mihai Cărăuşu şi Paul Leu, laşi, 1975
Legende istorice din Bucovina. Ediţie îngrijită, note şi Studiu introductiv de Paul Leu, Iaşi, 1981
– 1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar şi comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.
– 1869: Conducerea de servicii poştale din Austro-Ungaria, introduce prima carte poştală din lume.
– 1872, 1/13: S-a înfiinţat, la Bucureşti, la o adunare convocată ad-hoc la Ateneu, „Asociaţia generală a lucrătorilor din România”, prima organizaţie profesională care cuprindea muncitori din toate ramurile de producţie; a editat (începând din 5/17.XI.1872 până în 1873) gazeta săptămânală „Lucrătorul român” – 140 de ani
– 1873: A murit Sir Edwin Henry Landseer, pictor englez.Sir Edwin Henry Landseer (n.7 martie 1802), pictor englez, a realizat în special picturi cu animale.A fost fiul gravorului John Landseer, de la care a luat şi primele lecţii de desene. Expune la Academia Regală din Londra când avea doar 13 ani şi câştiga în acelaşi an (1815) medalia de argint din partea Societăţii Artistice, pentru o compoziţie înfăţişând un vânător. Se va bucura de succes şi mai departe, la vârsta de 16 ani fiind deja un obişnuit al expoziţiilor de la Academia Regală, fiind considerat de critici şi colecţionari un mare talent în ascensiune. Este ales la doar 24 de ani membru asociat al prestigioasei instituţii.In 1824 Landseer pleacă in Scoţia, pentru a-l cunoaşte pe scriitorul Sir Walter Scott. Descoperă cu entuziasm farmecul locurilor şi va reveni în fiecare an în Scoţia, unde pictează, desenează, călătoreşte şi vânează. Este ales membru al Academiei Regale în 1831, iar deceniul care va urma s-a dovedit cel mai creativ şi de succes din cariera sa.
– 1875 (1/13): Ion Creangă a debutat în „Convorbiri literare” cu „Soacra cu trei nurori”.
– 1882: Inginerul H. Ilade inaugurează în Bucureşti prima „fabrică de curenţi electrici” din România, instalată pe Calea Victoriei. O lună mai târziu funcţiona cea de-a doua uzină, la Gara de Nord. Uzina din centru deservea Palatul Regal şi Teatrul Naţional. Sistemul introdus de Ilade – utilizarea lămpilor cu arc, la tensiuni ridicate – nu a dat rezultate mulţumitoare. În 1885, inginerul american de origine română Francisc Jelle, asistentul lui Thomas Edison, a venit în ţara noastra, unde a construit o uzină mai reuşită.
– 1890: A fost fondat Yosemite-National Park, unul din cele mai cunoscute parcuri naţionale din SUA. Parcul Naţional Yosemite  este un parc naţional aflat în regiunea central-estică a statului american California, Statele Unite ale Americii, la aproximativ 300 km est de San Francisco.Parcul Naţional Yosemite are suprafaţa de peste 3.081 kmp şi se întinde de-a lungul versantului vestic al munţilor Sierra Nevada, la locul de întâlnire a trei comitate californiene, Madera, Mariposa şi Tuolumne, relativ aproape de graniţa statului California cu statul Nevada.Anual, parcul naţional este vizitat de peste trei milioane de turişti, care se deplasează mai ales de-a lungul văii Yosemite, situată în regiunea centrală a parcului. În anul 1984, Yosemite, care cuprinde un masiv stâncos impunător din granit, cu pâraie cu ape limpezi şi cascade, a fost inclus în Patrimoniul mondial UNESCO. Parcul are altitudinea de 400 – 4000 m deasupra marii, prezentând cinci sisteme ecologice. Aici există pâlcuri de arbori sequoia şi o floră (3500 specii de plante) şi faună bogate.
– 1890: S-a născut Constantin C. Nottara, compozitor, violonist şi critic muzical român (d. 1951).
– 1892: A murit George Sion poet, memorialist şi traducător român.  George Sion (n. 18 mai 1822, Mamorniţa, azi Ucraina, d. Bucureşti) a fost un scriitor român bucovinean, membru titular (din 1868) al Academiei Române. Se trage dintr-o familie boierească din Hârşova, judeţul Vaslui. În 1848 a luat parte la mişcarea revoluţionară din Moldova. În 1860 a scos „Revista Carpaţilor”. Proza memorialistică („Suvenire contimporane”, 1888), remarcabilă prin culoarea şi fluenţa evocării, cuprinde portrete memorabile şi pitoreşti, descrieri de atmosferă, realizând în cuprinsul povestirii valoroase nuvele autonome. A tradus din clasicii şi romanticii francezi. Au rămas în conştiinţa populară versuri scrise de Sion, precum „Mult e dulce şi frumoasă / limba ce-o vorbim” sau „Astăzi anul se-nnoieşte / Pluguşorul se porneşte”.
– 1899: A murit Anton Bacalbaşa, ziarist, prozator şi traducător român (n. 1865).
-1908: Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie, denumit „Model T”; preţul acestui vehicul era, la vremea respectivă, de 825$. Poreclita Tin Lizzy (Lizzy-tinichea), maşina avea suspensie triplă, era făcută dintr-un aliaj de oţel uşor şi rezistent, motor cu patru cilindri de 20 de cai putere şi circula cu o viteză de 40 km/h
– 1919: S-a născut Nicolae Cajal, medic român de etnie evreiască. Nicolae Cajal (n. Bucureşti – d. 7 martie 2004, Bucureşti) a fost un medic microbiolog român de etnie evreiască, senator român, membru al Academiei Române (corespondent – 1963 şi titular – 1990). În perioada 1994-2004 a îndeplinit funcţia de preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.Ca medic specializat în virologie Cajal a fost un discipol al acad. Ştefan S. Nicolau, întemeietorul şcolii româneşti de virusologie. Contribuţiile sale au fost publicate în peste 400 de lucrări ştiinţifice.A fost ales în 1963 membru corespondent şi în 1990 membru titular al Academiei Române. A fost vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994), preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale şi preşedinte al Fundaţiei „M. H. Elias”. A fost Membru al Academiei de Ştiinte din New York; Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Oradea (1994), Timişoara (1995), Cluj (1995), Iaşi (1996).
– 1920: A fost înfiinţată Legaţia română din Budapesta. Traian Stârcea a fost numit consul.
– 1920: A fost înfiinţată Legaţia României la Viena. Consul a fost numit Nicolae B. Cantacuzino.
– 1921 – A murit, la Viena, meteorologul Julius von Hann. În 1866 a fondat Institutul de meteorologie din Viena („Zeitschrift für Meteorologie”); a făcut însemnate studii asupra cicloanelor şi anticicloanelor, distribuirii temperaturii în Alpi. Membru de onoare al Academiei Române, din 2 mai 1914
– 1921: S-a născut James Whitmore, actor american (d. 2009)
– 1922: S-a născut Chen-Ning Franklin Yang, fizician american.Chen-Ning Franklin Yang  este un fizician american de origine chineză care a lucrat în domeniul mecanicii statistice şi principiilor de simetrie.În 1957, la 35 de ani, a obţinut, împreună cu Tsung-Dao Lee, Premiul Nobel pentru Fizică pentru teoria lor care enunţa că interacţiunilenucleare slabe dintre particulele elementare nu aveau simetrie de paritate (la reflexia în oglindă) (teorie verificată experimental de Chien-Shiung Wu).
– 1924: Adoptarea calendarului gregorian de către Biserica Ortodoxă Română
-1924: S-a născut Jimmy Carter, al 39-lea preşedinte al SUA între 1977-1981.James Earl „Jimmy” Carter, Jr., cunoscut mai ales ca Jimmy Carter, este un politician american şi autor de cărţi, care a fost cel de-al treizeci şi nouălea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1977 – 1981) şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2002.
– 1927:S-a născut, în Basarabia, Nestor-Nicolae Vornicescu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, membru de onoare al Academiei Române
– 1929: S-a născut Gheorghe Vitanidis, regizor român (d. 1994).
– 1930: S-a născut actorul Richard Harris, interpretul regelui Arthur în filmul „Camelot” din 1967. Recent, Harris a interpretat rolul profesorului Dumbledore în „Harry Potter şi piatra filosofală” şi în „Harry Potter şi Camera secretelor” („Aceasta viaţă sportivă”, „Biblia”, „Robin şi Marian”, „Gladiatorul”, „Contele de Monte Cristo”) (m. 2002)
– 1932: S-a născut fizicianul Ioan-Ioviţ Popescu; împreună cu dr. Denisa Popescu şi cu profesorul american Carl B. Collins, a fost propus la Premiul Nobel pentru fizică pe anul 1981, pentru cercetările de pionierat din domeniul spectroscopiei laser multifotonice, realizate în cadrul unei cooperări româno-americane; membru titular al Academiei Române din 1990
– 1932: A fost transmisă pentru prima oară emisiunea radiofonică de umor „Ora Veselă”;
– 1935: S-a născut actriţa Julie Andrews, laureată a Premiului Oscar (1964) pentru rolul din „Mary Poppins”.
– 1935: A murit generalul Grigore Crăiniceanu, specialist în fortificaţii, cu merite în timpul Războiului de independenţă (1877) şi al celui de reîntregire naţională (1916-1918); de numele său se leagă punerea bazelor „Revistei armatei” (1883) şi ale „Cercului publicaţiunilor militare” (1889). Grigore Crăiniceanu (n. 19 iulie 1852, Bucureşti; d. Bucureşti) a fost politician şi general român. A fost membru corespondent şi membru titular al Academiei Române.  A participat la Războiul de independenţă (1877-1878) şi la primul război mondial (de reîntregire naţională) (1916-1918).Între 1 noiembrie 1909 şi 28 decembrie 1910, generalul Grigore Crăiniceanu a fost Ministru de Război în guvernul Ion I. C. Brătianu, succedându-i ministrului interimar de război, Toma Stelian, care a fost în funcţie între 4 martie şi 1 noiembrie 1909.În calitate de om de cultură, a fondat „Revista armatei” (1883) şi „Cercul publicaţiunilor militare” (1889).Generalul de divizie Grigore Crăiniceanu a îndeplinit funcţia de comandant al Armatei a 2-a în perioada 26 august – 26 septembrie 1916.
– 1946: Pronunţarea sentinţei în primul proces al principalilor criminali de război nazişti de către Tribunalul Militar Internaţional de la Nürnberg, Germania (care a funcţionat în perioada 1946-1949)
– 1946: S-a născut Coca Bloos, actriţă, membră a trupei Teatrului Mic din Bucureşti
– 1946 – Este fondată Universitatea de Stat din Moldova
– 1949: S-a născut André Rieu,  violonist si dirijor olandez, supranumit „Regele Valsului”.
– 1957:La Viena s-a deschis prima Conferinţă generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, în cadrul căreia România a fost aleasă printre cei zece membri ai Consiliului guvernatorilor.
– 1958: Crearea N.A.S.A. (National Aeronautic and Space Administration) – Agenţia Spaţială Americană.
– 1966: Consiliul de Stat a emis Decretul 770 (completat prin Legea 6/1973), iniţiat de Nicolae Ceauşescu, prin care se interzicea întreruperea cursului sarcinii (avortul). În 1957 s-a emis Decretul 463, prin care a fost legalizat avortul la cerere. Decretul 463 a „produs” 7.521.100 de avorturi, în numai nouă ani, din 1958 până în 1966; iar în 50 de ani, între 1958 şi 2008 au fost făcute 22.178.906 avorturi.
– 1971: A fost inaugurat „Disney World”, renumit parc de distracţii de lângă Orlando/Florida; la 17.VII.1955 a fost inaugurat „Disneyland”-ul, de lângă Los Angeles/California, primul parc de acest gen, creat de Walt Disney (1901-1966; producător, desenator şi regizor american de filme de animaţie), care a căutat, încă din anii ’30 ai secolului XX, o formulă care să-i permită să-şi prezinte tridimensional întreaga creaţie. Astfel, a fost construit primul parc de distractii proiectat de W. Disney – „Disneyland” (inaugurat la 17 iulie 1955, Anaheim), urmat de „Disney World” (1971, Florida), Tokyo Disneyland (15.04.1983), „Disneyland Paris” (12.04.1992). Parcul de distracţii Walt Disney World Resort de lângă Orlando, Florida a fost inaugurat de Roy Oliver Disney, în onoarea fratelui său decedat, Walt Disney.
– 1972: A murit Louis Seymour Bazett Leakey, arheolog şi antropolog englez de origine kenyană. A realizat lucrări ştiinţifice semnificative cu privire la originile omului pe  continentul Africa şi Asia (n.07.08.1903)
– 1981: În Suedia a fost lansată prima reţea de telefonie mobilă din Europa
-1991:Theodor Stolojan, propus de formaţiunea politică majoritară în Parlament, FSN, este desemnat prim-ministru al României de către preşedintele Ion Iliescu (Cabinetul pe care l-a format a primit învestitura la 16 octombrie 1991 şi a guvernat până pe 18 noiembrie 1992).
– 1993: A murit Teofil Vâlcu, actor român de teatru şi film.Teofil Vâlcu (n. 30 decembrie 1931, satul Hăneşti, judeţul Botoşani) a fost director al Teatrului Naţional din Iaşi în perioada 1972-1979. A fost înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iaşi.
– 1996, 1/2: A murit Alexandru Andriţoiu, poet, traducător, publicist şi scenarist (n. 1929).
– 1998: A intrat în vigoare statutul oficial al „Europol-ului”, organism al poliţiilor europene cu sediul la Haga
– 1998: A fost deschis Institutul Român de Administraţie Publică
– 2004: Poşta Română a inaugurat Muzeul Naţional Filatelic, situat în incinta Muzeului Naţional de Istorie a României.
– 2006, 1/2: A murit actorul Sandu Sticlaru (n. 1923).
– 2011: A intrat în vigoare noul cod civil (Legea 287 din 17 iulie 2009) şi Legea pentru rea în aplicare a acestuia; noul cod civil înlocuieşte vechiul cod din 1865, adoptat pe timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
– 2012: La această dată este schimbată conducerea statului San Marino, asigurată de doi căpitani regenţi; schimbarea are loc, în fiecare an, la 1 aprilie, respectiv 1 octombrie (San Marino este cea mai veche republică din Europa, în virtutea Constituţiei republicane din 1263).

Alte articole găsiţi aici.

Nicolae Uszkai

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.